Mawl a chân = praise and song : llyfr hymnau a thonau i Gymru ar Wasgar = hymnal for Welsh and English church worship / crynhoad pwyllgor Eglwys Gymraeg, Detroit, Michigan

Publisher: Church?, Detroit?, 1952
Denomination: Presbyterian Church in the U.S.A.
Language: Welsh; English
Notes: This hymnal has an index of initials for the authors of the texts. This index was used to determine authors' full names.
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
276bAt thy feet, our God and FatherGAERWEN
277'N awr ar drothwy blywyddyn (Standing at the portal)ST. ALBAN'S
278aDuw, buost in yn Arglwydd daMARYTune Info
278bEternity makes toll and callMARYTune Info
279Ar ddiwedd llafur blwyddyn gron (Another year of labor gone, And now, O Lord, we meet)NEWCASTLE
280Duw ein blynyddoedd, Ti â braich dy nerth (God of the changing year, whose arm of power)PENITENTIA
281Glân Ysbryd Duw ollyngir (God gives his Holy Spirit)HOSANNA
282O ganaid wanwyn, melys, claer! (The glory of the Spring how sweet)ELLACOMBE
283Ein hoffter a'n rhyfeddod yw (Our pleasure and our wonder are)KING'S COLLEGE
284Daeth eto hyfryd ddyddiau'r haf (The summer days are come again)ST. SAVIOUR
285Haul yr haf sy'n gwenu (Summer suns are glowing)RUTH
286Daeth hydref eto yn ei dro (The autumn day, his journey done)SAMSON
287aEin Harglwydd da, â'r flwyddyn drawALMSGIVING
287bO Lord of heaven and earth and seaALMSGIVING
288Dy fawr drugaredd, Arglwydd Iôn (Our Lord, how great thy mercies are)MORGANWG
289aBendithiaist waith ein dwyloLYMINGTON
289bSing to the Lord of harvestLYMINGTON
290aPob peth, ymhell ac agosDRESDEN
290bWe plough the fields, and scatterDRESDEN
291Chwi, ddiolchgar bobol, dewch (Come, ye thankful people, come)ST. GEORGE'S WINDSOR
292aDy eiddo, 'r Iôr, yw'r ddaear honMAWL
292bThe earth is thine from pole to poleMAWL
293Na lwfwrha, mae bysedd (Despair not! God's own finger)RUTHERFORD
294Farnwr mawr, ar d'orsedd orwych (Judge Eternal, throned in splendor)RHUDDLAN
295aCofia'n gwlad, Benllywydd tirionMOELWYN
295bBless our homeland, Lord of nationsMOELWYN
296aMy country, 'tis of theeAMERICA
296bBendithia'n gwlad, ein Duw (God bless our native land)AMERICA
297Ein mamwlad lydan ni sy'n hardd (Though Fatherland be vast and fair)MATERNA
298Dal fi'n agos at yr Iesu (Keep me near Thee, gentle Saviour)PENYGROES
299Deffro, f'enaid, deffro'n ufudd (Wake, my soul, and leave thy slumber)THANET
300Crist, dy fawl a leinw'r nen (Christ, whose glory fills the skies)BHOI LYMBONG
301aMor rhyfedd yw dy gariad, Iôr!BOSTON
301bO splendor of God's glory brightBOSTON
302Cân sêr y wawr yn bêr y sydd (The stars of dawn,--what sweet accord!)RAVENDALE
303aDaeth eto'r dydd, mae'n dorri gwawrLLEDROD
303bLord God of morning and of nightLLEDROD
304Darfod weithian y mae'r dydd (Day is dying in the west)CHAUTAUQUA
305Trig gyda mi, fy Nuw, mae'r dydd yn ffoi (Abide with me; fast falls the eventide)EVENTIDE
306aNefol Dad, mae eto 'n nosiEVENING HYMN
306bFather, in high heaven dwellingEVENING HYMN
307I'r dydd a roddaist, Iôr, daeth terfyn (The day Thou gavest Lord, is ended)ST. CLEMENT
308aTangnefedd dyro cyn ein myndST. MATTHIAS
308bO Light, whose beams illumine allST. MATTHIAS
309aO Arglwydd nef a daearMISSIONARY
309bO Father, all-creatingMISSIONARY
310Duw fo'ch rhan nes cawn ni eto gwrdd (God be with you till we meet again)GOD BE WITH YOU
311Seinwch ryfelgri! Gwelwch elyn cry (Sound the battle cry! See the foe is nigh)SOUND THE BATTLE CRY (SEINWCH RYFELGRI)
312'R wy'n canu fel cana'r aderyn (I sing as the songbird is singing)I SING AS A BIRD ('RWY'N CANU)
313'R wyf innau'n filwr bychan (I am a little soldier)Y MILWR BACH (THE LITTLE SOLDIER)
314aYsgol fendigedig, Ydyw'r ysgol SulYR YSGOL SUL (TELL THE BLESSED TIDINGS)
314bTell the blessed tidings, Children of the KingYR YSGOL SUL (TELL THE BLESSED TIDINGS)
315O, llefara addfwyn Iesu (Speak, I pray Thee, gentle Jesus!)O LLEFARA ADDFWYN IESU (RUABON)
316aClywaf lais yn galw arnaf fi o'r nefDRING I FYNY (HEAR HIM CALLING)
316bJesus, Friend of children, wants to be our guideDRING I FYNY (HEAR HIM CALLING)
317Yr wyffyn ffrind i'r Iesu (I am a friend to Jesus)I WNEUD BYD YN NEF (TO MAKE THIS WORLD A SONG)
318Heuwn yn y borau (Sowing in the morning)CASGLU YR YSGUBAU (BRINGING IN THE SHEAVES)
319O! ganu bendigedig (O wonderful the music)CÔR CAERSALEM
320Gweithiwn, mae'r nos yn dyfod (Work, for the night is coming)GWEITHIWN, MAE'R NOS YN DYFOD (WORK, FOR THE NIGHT IS COMING)
321I Dad y trugareddau'i gyd (Praise God from whom all blessings flow)OLD HUNDREDTH
322Arglwydd, mae yn nosi (Night, O Lord, is falling)HWYROL WEDDI (VESPER HYMN)

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.