Protestant Madagascar Hymnal, 2001

Publisher: Malagasy Lutheran Church Printing Office , 2001
Language: Malagasy
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
596Indreto izahay mitomany (Here we are weeping)[Here we are weeping]
597O ry Jesosy Mpamonjy mahery
598aOmeo mba handramakoHERMANN
598bOmeo mba handramako (Let me taste your love)[Let me taste your love]
599O, Ry Jesosy mifaly ny foko (O Jesus, my heart is delighted)[O Jesus, my heart is delighted]
600Ry Raiko o! (O, my Father! I am a pilgrim)[O, my Father! I am a pilgrim]
601aMisaotra Anao, Jesosy o! (Thank You, O Jesus)WAS GOTT TUT
601bMisaotra Anao, Jesosy o!LUTHER
602aRy Andriamanitry ny famonjenaCLOISTERSText
602bRy Andriamanitry ny famonjenaFLEMMING
603aHe sambatra Jesosy o (Happy is your little flock, O Jesus)[Happy is your little flock, O Jesus]
603bHe sambatra Jesosy o
604Ento aho ry Jehovah
605Jeso Hery mahavonjy (Jesu, Power and Saviour)[Jesu, Power and Saviour]
606O, ry Raiko Izay mpandahatra (O, my Father who leads my life)[O, my Father who leads my life]
607Jeso no mpiambina antsikaATTERCLIFFE
608He, miandrandra AnaoMOSCOW
609Hianao Jehovah Tompo!ZION
610Ny foko, ry Jehovah o!BEDFORD
611aJehovah Ray Malala oST. MATTHEW
611bJehovah Ray Malala o (O, sweet Jehovah and Father)[O, sweet Jehovah and Father]
612Ry Ray mpiaro lehibeHOLLY (HOLLEY)
613Mpiandry lehibe!DENNIS
614aO! Ray jereo ny zanakao!ST. AGNES (DYKES)
614bO! Ray jereo ny zanakao! (O, Father, see Your children)[O, Father, see Your children]
615Ry Jehovah Ray mahery! (Jehovah, mighty Father)[Jehovah, mighty Father]
616Rainay be fitia! (Our merciful Father)[Our merciful Father]
617Aza manadino ahyCONVERSE/ERIE
618Eny, Raiko! Mba tariho
619aRy Raiko o! Tariho ny zanakaoLUX BENIGNA
619bRy Raiko o! Tariho ny zanakaoSANDON
620aZanahary, Ray mahery (Lord Creator, mighty Father)[Lord Creator, mighty Father]
620bZanahary, Ray mahery (Lord Creator, mighty Father)
621Ry Jeso be fitia!BENTLEY
622Mba tantano Raiko o!
623Mba omeo ahyMY PRAYER
624Jeso o, Mpiandry tsara!BRADBURY
625aMpamonjy soa malala o
625bMpamonjy soa malala o (O, dear and sweet Saviour!)[O, dear and sweet Saviour!]
626Jeso Tompo, mamindra fo
627aVimbino tsara izahayCREATION
627bVimbino tsara izahay (Protect us, O Lord Jesus Christ!)[Protect us, O Lord Jesus Christ!]
628Ry Mpamonjy olom-bery!
629Ry Jeso Mpamonjy, Mpanavotra any! (Jesu, Saviour and our Redeemer)[Jesu, Saviour and our Redeemer]
630aRy Jesosy mba tantano (Take my hand Jesus)[Take my hand Jesus]
630bRy Jesosy mba tantanoBLAENWERN
631Ry Jesosy Tompo tsara (Sweet Lord Jesus)[Sweet Lord Jesus]
632Ampianaro aho, Tompo, mba hiambina (Teach me, Lord, how to be watchful)[Teach me, Lord, how to be watchful]
633Izaho tsy mba mahalala
634Ny lalana izay nataon'Andriamanitra (The laws, God has given)[The laws, God has given]
635Aina no fetra ry Jesosy Tompo
636Hianao ry Jeso o (Thee, O Jesu!)[Thee, O Jesu!]
637aMahareta, mahareta,SHARON (BOYCE)
637bMahareta, mahareta, (Be patient)[Be patient]
638Ry Jeso Mpamonjy malala
639Ry miaramila! Mandrosoa izaoST. GERTRUDE
640Misy fahavalo maroAUTUMN
641Ry kapiteny, be ny ady manjo (O Captain, how big are the fights we endure)PULL FOR THE SHORE
642aHitako izao, sakaiza! (Now I see, my friend, Jesu is the Saviour)[Now I see, my friend, Jesu is the Saviour]
642bHitako izao, sakaiza! (Now I see, my friend, Jesu is the Saviour)[Now I see, my friend, Jesu is the Saviour]
643O! mandrosoa mba ho tena mpandresy (Go forward to be really the conqueror)[Go forward to be really the conqueror]
644Matahora mangovita
645Jesosy KapiteninayLANDAS
646Na aiza no alehako (Wherever I go)[Wherever I go]
647He! Sarotra ny lalam-pamonjena (O! Hard is the way to the salvation)[O! Hard is the way to the salvation]
648Miambena izaoSEELENBRAUTIGAM
649aRy mino miambena reGREAT WHITE HOST
649bRy mino miambena re (O, believers! Be on your guard)[O, believers! Be on your guard]
650Miambena mivavaha, fa tsy fantatrao
651Jeso, ampio izahay mba handresy (Help us, Jesu)[Help us, Jesu]
652O, ry Jesosy, omeo ny hery (Jesus, give me the power)[Jesus, give me the power]
653Sakaiza, raha tiaMORAVIA
654Mba faingana re, ry mino (Hurry up, O, believers)[Hurry up, O, believers]
655Kristy miantso antsika hiady (Christ call us to fight)[Christ call us to fight]
656Maty malala, ka ory ny fo! (My beloved has died, my heart is in distress)[My beloved has died, my heart is in distress]
657aLasa re ilay nazoto (The devotee is gone away)CALVARY
657bLasa re ilay nazoto (The devotee is gone away)[The devotee is gone away]
658Tonga ny fahafatesana! (The dying day is coming)[The dying day is coming]
659Ry hava-malala misaona
660Sambatra ny nodimandryWACHET AUF (ARR. BACH)
661He, lasa ny zaza malalan'ny fo! (The dearest child has died)[The dearest child has died]
662O, ry Mpamomjy avia Hianao
663He, lasa izao ny malala
664Nalain'ny Mpahary ity zaza ity (The Creator has taken this child)[The Creator has taken this child]
665aRy mpisaona malaheloSUPPLICATION
665bRy mpisaona malahelo (The mourners who are upset)[The mourners who are upset]
666Eo ankavanan-dRay Hianao, (Thou art at Father's right hand)[Thou art at Father's right hand]
667Zavatra iray ihany (Only thing will be looked for)[Only thing will be looked for]
668Jesosy Tompoko no lalanaLAMMAS
669He, tazako ny laln-tery, (Oh, I see the narrow road)[Oh, I see the narrow road]
670Ny ony tsy miato, fa mitady (The river doesn't stop)[The river doesn't stop]
671aAo an-danitra dia ho sambatra (In the heaven will be happy)[In the heaven will be happy]
671bAo an-danitra dia ho sambatra (In the heaven will be happy)[In the heaven will be happy]
672O, mamiratra fatratra ery
673Hevero ny fihaonam-beLUCIUS
674Ry mpivahiny reraka sy hanaCANTIQUE DE NOEL
675Indreo ao an-danitra ny olo-marobeHAYDN
676aNy voarain'Andriamanitra ary (Those who are accepted by God)[Those who are accepted by God]
676bNy voarain'Andriamanitra ary (Those who are accepted by God)[Those who are accepted by God]
677He! Tazana ao an-danitraGREAT WHITE HOST

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.