Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Reformatus Eneskes-Konyv. Elso Kiadas

Publisher: Central Publishing House, Cleveland, Oh., 1918
Denomination: Hungarian Reformed Church in America
Language: Hungarian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
z1A ki nem jár hitlenek tanácsán
z2Mit zúgnak úgy s mit háborognak
z3Óh, mily sokan vannak[Óh, mily sokan vannak]
z4Óh! hallgass meg nagy inségemben
z5Ur Isten az én imádságom[Ur Isten az én imádságom]
z6Uram, te nagy haragodban[Uram, te nagy haragodban]
z7Óh! én Uram, én Istenem
z8Óh felséges Ur mi kegyes Istenünk[Óh felséges Ur mi kegyes Istenünk]
z9Téged Atyánk tisztelünk, Áldja szivünk nagy neved
z12Szabadits meg és tarts meg Uram Isten!
z14Nincs Isten, igy szól, a ki oktalan
z15Uram ki lészen lakója
z16Tarts meg engemet, óh én Istenem[Tarts meg engemet, óh én Istenem]
z17Hallgasd meg igazságomat
z19Az egek beszélik És nyilván hirdetik[Az egek beszélik És nyilván hirdetik]
z20A nagy Isten tégedet Mindig meghallgasson
z22Én Istenem, én erős Istenem
z23Az Ur én nekem őriző pásztorom[Az Ur én nekem őriző pásztorom]
z24Az Ur bir az egész földdel[Az Ur bir az egész földdel]
z25Szivemet hozzád emelem És benned bizom Uram[Szivemet hozzád emelem És benned bizom Uram]
z26Légy itélőm Uram![Légy itélőm Uram!]
z27Az Ur a mi világosságunk
z28Hozzád kiáltok kegyes Uram[Hozzád kiáltok kegyes Uram]
z29Mostan, ti hatalmasok
z30Dicsérlek Uram tégedet[Dicsérlek Uram tégedet]
z31Uram én csak benned bizom
z32Óh mely boldog az oly ember éltében[Óh mely boldog az oly ember éltében]
z33Nosza Isten félő szent hivek[Nosza Isten félő szent hivek]
z34Minden korom áldom Az[Minden korom áldom Az]
z35Perelj Uram perlőimmel[Perelj Uram perlőimmel]
z38Haragod godnak nagy voltában[Haragod godnak nagy voltában]
z39Magamban már elvégezém Mondám is
z40Várván vártam a Felséges Urra[Várván vártam a Felséges Urra]
z42Mint a szép hives patakra[Mint a szép hives patakra]
z43Itélj meg ó! Ur isten engem[Itélj meg ó! Ur isten engem]
z46Az Isten a mi reménységünk[Az Isten a mi reménységünk]
z50Az erős Isten uraknak[Az erős Isten uraknak]
z51Ur Isten, küldd reám a te kegyelmed
z55Én Istenem, ha hozzád esdek
z56Ur Isten! Felségedet dicsérem[Ur Isten! Felségedet dicsérem]
z57Óh! Uristen irgalmazz nékem
z59Szabadits meg Ur Isten engem
z61Kiáltásom halld meg Isten[Kiáltásom halld meg Isten]
z62Az én lelkem szép csendesen
z63Uram, te vagy én Istenem
z64Hallgasd meg oh Uram kérésem
z65A Sionnak hegyén Ur Isten[A Sionnak hegyén Ur Isten]
z66Örvendj egész föld az Istennek[Örvendj egész föld az Istennek]
z67Ur Isten, áldj meg jóvoltodból
z69Tarts meg engem, Óh! Uristen, Mert az örvény elragad
z71Te benned bizom Istenem, Oltalmaddal légy velem
z75Téged Isten tisztelünk, Dicséret legyen neked
z77Az Istenhez az én szómat[Az Istenhez az én szómat]
z80Hallgass meg, Izráel pásztora[Hallgass meg, Izráel pásztora]
z81Örvendezzetek Az erős Istennek[Örvendezzetek Az erős Istennek]
z84Óh seregeknek Istene![Óh seregeknek Istene!]
z86Tekints meg Uram engemet
z89Az Urnak irgalmát örökké éneklem[Az Urnak irgalmát örökké éneklem]
z90Te benned biztunk eleitől fogva[Te benned biztunk eleitől fogva]
z91A ki a felséges Urnak Lakozik oltalmában[A ki a felséges Urnak Lakozik oltalmában]
z92Ékes dolog dicsérni, Uram![Ékes dolog dicsérni, Uram!]
z95Jertek! örvendjünk mindnyájan
z96Énekeljetek minden népek[Énekeljetek minden népek]
z98Énekeljetek új éneket
z100E földön ti minden népek![E földön ti minden népek!]
z101Mindenek előtte irgalmasságról[Mindenek előtte irgalmasságról]
z102Hallgasd meg Uram kérésem[Hallgasd meg Uram kérésem]
z103Áldjad lelkem, Istenedet ó! áldjad[Áldjad lelkem, Istenedet ó! áldjad]
z104Áldjad lelkem az Urat és tiszteld![Áldjad lelkem az Urat és tiszteld!]
z105Adjatok hálát az Istennek[Adjatok hálát az Istennek]
z108Ur Isten kész az én szivem
z111Hálát adok, Uram neked
z116Szeretem és áldom az Ur Istent[Szeretem és áldom az Ur Istent]
z117Adjunk hálát az Ur nevének
z119Az oly emberek nyilván boldogok[Az oly emberek nyilván boldogok]
z122Örülök az én szivemben[Örülök az én szivemben]
z125A kik biznak az Ur Istenben[A kik biznak az Ur Istenben]
z128Boldog az ember nyil ván[Boldog az ember nyil ván]
z130A mélységből kiált szivem
z134Urnak szolgái mindnyájan![Urnak szolgái mindnyájan!]
z135Áldjátok az Úr nevét[Áldjátok az Úr nevét]
z136Dicsérjétek as Urat, Az egekenek Istenét
z137Hogy Babilon vizei mellett űltünk[Hogy Babilon vizei mellett űltünk]
z138Dicsér téged teljes szivem[Dicsér téged teljes szivem]
z139Uram, te megvizsgálsz engem
z140Szabadits meg engem, Ur Isten[Szabadits meg engem, Ur Isten]
z141Te hozzád kiáltok Ur Isten![Te hozzád kiáltok Ur Isten!]
z143Hallgass Uram könyörgő szómra[Hallgass Uram könyörgő szómra]
z146Áldjad én lelkem az Urat[Áldjad én lelkem az Urat]
z148Dicsérjétek most mindyájan[Dicsérjétek most mindyájan]
z150Dicsérjétek az Urat Áldjátok ő szent voltát[Dicsérjétek az Urat Áldjátok ő szent voltát]
a1Dicsérünk Ur Isten![Dicsérünk Ur Isten!]
a2Szent Isten! noha néked[Szent Isten! noha néked]
a3Óh mely boldog ember az
a4Úr Isten! kész az én szivem, És azon vagyon én lelkem[Úr Isten! kész az én szivem, És azon vagyon én lelkem]
a5Te rólad zeng dicséretünk
a6Istenfélő hiv keresztyének
b1Ur Jézus mely igen drága
b2Óh Ur Isten! légy közöttünk
b3Szent buzgósággal jöttünk be Nagy Isten!

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements