Reformatus Eneskes-Konyv. Elso Kiadas

Publisher: Central Publishing House, Cleveland, Oh., 1918
Denomination: Hungarian Reformed Church in America
Language: Hungarian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
b4Óh nagy Isten! dicsőséged
b5Uram kegyelmed zsámolyánál
c1Könyörülj rajtunk Ur Isten![Könyörülj rajtunk Ur Isten!]
c2Úr Isten! mi sok szükséget
c3Ez uj reggel arra serkent
c4Uram a töredelmes[Uram a töredelmes]
c5E szent házban megállottunk
d1Ha te meg nem tartasz[Ha te meg nem tartasz]
d2Ur Isten! téged Szivünkből dicsérünk[Ur Isten! téged Szivünkbȍl dicsérünk]
d3Jövel óh áldott Szent Lélek!
e1Szükölködünk Nagy mérték ben[Szükölködünk Nagy mérték ben]
e2Szent igédet, Hallasd beszédedet[Szent igédet, Hallasd beszédedet]
e3Óh szent Istenünk!
e4Hirdettesed szent igédet
f1A mélységből kiáltok
1Az Úrnak jóvolta napjainkhoz napokat told
2Örök Isten! kinek esztendők Nincsenek létedben
3Óh természetnek alkotója
4Mulandósag itt az élet
5Ez esztendőt megáldjad
6Ez esztendőt áldással
7A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna!
8Örvendezzen már e világ
9Hozsánna, hozsánna, zendűljön az ének!
10Zendüljön a hozsánna
11Minden népek hirdessétek Az Istennek jóságát
12Jézus Krisztus! Isten fia, Hiveidnek gyámolója
13Buzditsd fel, Uram! lelkemet
14Rejts el, értem megrepedt Örök kőszál, engemet!
15Óh Isten! ki a törődött Szivet meg nem utálod
16Dicsérd lelkem Istenedet
17Könnyes szemmel tekintünk
18Győzedelmi szent ünnepe
19Jézus! ki a sírban valál
20Győzedelem! győzedelem! Ellenség meggyőzetett
21Mély gyászba borult a természet
22Örvendezzetek egek! Ti is földi seregek!
23Jézus megholt bűneinkért
24Légy áldott kegyelmes Istenünk!
25Vessük le már a gyász ruhát
26A Krisztus feltámadott! Hirdetik az angyalok[A Krisztus feltámadott! Hirdetik az angyalok]
27E Husvét ünnepében, E Husvét ünnepében, Örvendjünk keresztyének!
28E Husvét ünnep napja
29E Husvét ünnepében, E Husvét ünnepében, Dicsérjük Istent szivvel
30Vedd el jutalmadat, Krisztus ki magadat
31Úr Jézus a ki a felséggel
32Nagy Isten egek királya!
33Szivünket hozzád emeljük
34Szent egek! minden boldogok hajléki
35Áldott legyen szent neved
36Jó Istenünk édes Atyánk Téged
37Jóvel szent lélek, Úr Isten! Töltsd bé szíveinket épen[Jóvel szent lélek, Úr Isten! Töltsd bé szíveinket épen]
38Tenéked mondunk dícséretet, Óh könyörülő Istenünk!
39Áldott szent lélek! reánk szállj
40Óh áldott szent lélek! ki az ég dicsőségével
41Jézus! az igéretet Im bételjesitetted
42Szentlélek, óh jövel, jövel, Lelkünkbe uj erőt lövelj!
43Jövel szent Lélek Ur Isten! Lelkünknek vigassága[Jövel szent Lélek Ur Isten! Lelkünknek vigassága]
44Jövel szent lélek Szállj reánk
45Szent lélek! végy körül bennünket
46A békesség tanacsának: A bűnösök váltságának
47E pünkösd ünnepében, E pünkösd ünnepében Zeng nyelvünk
48E pünkösd ünnepében, E pünkösd ünnepében Dicsérjük Istent
49Óh Isten, bölcsességének Mélységes gazdagsága!
50Álmélkodással csodáljuk Véghetetlen szerelmed
51Kegyes lelkek, Jézust áldjátok
52Dicséretet zeng ajka népednek
53A mit te szólsz, megáll az Istenem
54Igaz Isten, igéretedben
55Szállj, szállj magasra sziveink reménye!
56Isten! a ki népedet
57Hozzád száll fel lelkünk imája
58Dicsőség a magas mennyekben Istennek
59Örvendjetek keresztyének!
60Dicsőség mennyben as erős Istennek
61Hogy eljött az idő teljessége
62A próféták elhallgattak
63Krisztus Urunknak áldott születésén[Krisztus Urunknak áldott születésén]
64Az Istennek szent angyala[Az Istennek szent angyala]
65E Karácsony ünnepén, E Karácscony ünnepén
66Imádandó Isten! e széles föld néked Zsámolyod
67A csillagos égnek seregei ott fent
68Nagy az Ur, ki fényes házát építette
69Isten! a roppant egeknek Bőlcs erős alkotója
70Adjunk hálát mind nyájan[Adjunk hálát mind nyájan]
71Óh mindenütt jelenvaló
72Istennek szent lelke, könyörgünk hozzád
73Jovel szent lélek Isten! Tarts meg minket igédben[Jovel szent lélek Isten! Tarts meg minket igédben]
74Im béjöttünk nagy örömmel![Im béjöttünk nagy örömmel!]
75Örül mi szivünk, mikor ezt halljuk[Örül mi szivünk, mikor ezt halljuk]
76Mindenható! leborulva Dicsőitjük szent neved[Mindenható! leborulva Dicsőitjük szent neved]
77Isten kezét mutatja Az égnek bóltozatja
78Adj hálát lelkem a főbölcseségnek
79Óh minden jóknak kútfeje
80Főbóldogságom tartom én ebben
81Meghagytad nékünk Úr Isten!
82Jó és igaz óh szenteknek szente!
83Atyám ki felhozod napodat
84Tökéletes volt minden tekintetben[Tökéletes volt minden tekintetben]
85Én nem perlek, És nem merlek

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.