Instance Results

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Showing 1 - 50 of 123
Title
Ur Isten az én imádságom
Ur Isten! Felségedet dicsérem
Úr Isten! kész az én szivem, És azon vagyon én lelkem
Ur Isten! téged Szivünkből dicsérünk
Ur Isten, áldj meg jóvoltodból
Ur Isten kész az én szivem
Ur Isten, küldd reám a te kegyelmed
Ur Jézus mely igen drága
Úr Isten! mi sok szükséget
Úr Jézus a ki a felséggel
Úr Jézus Krisztus! bár meg nem foghatjuk
Ur Isten végy dicséretet
Úr Jézus, idvesség fejedelme!
Úr Isten! a nap felköltével
Ur Isten az en imadsagom
Ur Isten kegyelmezz meg ennekem
Ur Isten, mi t÷lnnk vTgy dicsTretet
Ur Jezus a ki a felseggel
Ur Jezus, idvesseg fejedelme
Ur Jezus Krisztus, bar meg nem foghatjuk
Uram, te nagy haragodban
Urnak szolgái mindnyájan!
Uram a töredelmes
Uram bocsássad el Szolgádat békével
Uram vezess engemet
Uram én csak benned bizom
Uram ki lészen lakója
Uram, te megvizsgálsz engem
Uram, te vagy én Istenem
Urge on your rapid course
Uram kegyelmed zsámolyánál
Urquell aller Seligkeiten
Ursprung wahrer Freuden
Ursprung meiner Freuden
Uram! a te ígéd nekem
Uram! téged tisztelünk
Uristen téged, Szent fiadért áldunk
Ursprung wahrer Freuden
Urquell der Liebe
Uram! bűneink soksága, Undoksága Érdemli haragodat
Uram! bocsásd el népedet békével
Urquell aller Seligkeiten
Uram! hatalmadat mutogatja
Uram! ki vagy eső atyja
Urge on your rapid course
Urge on your rapid course
Urge on your rapid course
Urge on your rapid course
Urge on your rapid course
Úram! ki a szomorúságot

PagesExport as CSVAdvertisements