Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Instance Results

Meter:7.7.7.7.7.7
In:hymns
Showing 1 - 10 of 1,284Results Per Page: 102050

Trees

Author: Michael Morgan Hymnal: Psalms for All Seasons #I (2012) Meter: 7.7.7.7.7.7 First Line: Tree of Wisdom, fruitful green Scripture: Psalm 1 Tune Title: DIX
TextImage

Klippa, du, som brast för mig

Author: A. M. Toplady Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S45 (1913) Meter: 7.7.7.7.7.7 Lyrics: 1 Klippa, du, som brast för mig, Låt mig gömma mig i dig! Vattnet, blodet, hvilket går Från din stungna sidas sår, Tvage i sin himlasaft Mig från syndens skuld och kraft! 2 Med min svett och möda jag Aldrig hyller upp din lag. Om mitt hit blef aldrig matt, Om jag grät båd' dag och natt, Syndens fläckar stå dock kvar, Du, blott du, min frälsning har 3 Intet kan jag gifva dig, Till ditt kors jag sluter mig, Naken, dig om kläder ber, Hjälplös, upp till nåden ser. I din lifsvåg låt mig tvås, Herre, annars jag förgås. 4 Vid hvart flyktigt andedrag, Och när jag skall dö en dag, När till okändt land jag går, När inför din dom jag står, Klippa, du, som brast för mig, Låt mig gömma mig i dig! Topics: Jesu Lidande; Suffering of Jesus; Sinnesändring och Tro; Conversion and Faith Languages: Swedish Tune Title: TOPLADY
TextImage

O, hvad världen nu är skön!

Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S43 (1913) Meter: 7.7.7.7.7.7 First Line: O, hvad världen nu är skön Lyrics: 1 O, hvad världen nu är skön, Klädd i sommardräkten; Känn i skog, på äng, på sjön Milda, friska fläkten, Ljufva dofter, fågelsång: Mänska, höj och du din sång! 2 Jorden, smyckad som en brud, Högt lofsjunger Herran; Jubla, lund i vårlig skrud, Ängder när och fjärran! Allt hans Ande skapar nytt, Vinterns tunga välde flytt. 3 Skulle ej min själ, min mun Honom offer bringa, Helig sång af hjärtats grund Till Guds ära klinga? Är vår jord så rik på fröjd, O, hur blir då himlens höjd? Topics: Fosterländska Sånger Languages: Swedish Tune Title: DIX
TextImage

O min Frälsare, mig led

Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S44 (1913) Meter: 7.7.7.7.7.7 Lyrics: 1 O min Frälsare, mig led Öfver lifvets bölja vred. Okänd farled för mig är, Bränningar och dolda skär. Dyre Jesus, led mig fram, För min farkost in i hamn. 2 Likt ett barn vid moders bröst Stillas hafvet vid din röst. Stormig bölja lägger sig, När hon hør ditt "Ssilla, tig." Gud allsvåldig är ditt namn; För min farkost in i hamn. 3 När jag slutar färden svår – Dödens bränning mot mig slår – Ingif då mitthjärta trøst, Låt mig høra få din röst, Där jag hvilar i din famn: "Jag skall föra dig i hamn." Topics: Bön; Prayer Languages: Swedish Tune Title: [O min Frälsare, mig led]
TextImage

Rock of Ages, Cleft for Me

Author: Augustus M. Toplady Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #E76 (1913) Meter: 7.7.7.7.7.7 Lyrics: 1 Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in Thee! Let the water and the blood, From Thy riven side which flowed, Be of sin the perfect cure, Save me, Lord, and make me pure. 2 Not the labor of my hands Can fulfill Thy Law's demands; Could my zeal no respite know, Could my tears forever flow, All for sin could not atone: Thou must save, and Thou alone. 3 Nothing in my hand I bring, Simply to Thy cross I cling; Naked, come to Thee for dress; Helpless, look to Thee for grace; Foul, I to the Fountain fly: Wash me, Saviour, or I die! 4 While I draw this fleeting breath, When my eyelids close in death, When I soar to worlds unknown, See Thee on Thy judgment throne, Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in Thee! Topics: Atonement-Justification Languages: English Tune Title: TOPLADY
TextImage

Praise the Name of God most high

Hymnal: The Hymnal, Revised and Enlarged, as adopted by the General Convention of the Protestant Episcopal Church in the United States of America in the year of our Lord 1892 #D7 (1894) Meter: 7.7.7.7.7.7 Lyrics: Praise the Name of God most high, Praise Him, all blow the sky, Praise Him, all ye heavenly host, Father, Son, and Holy Ghost; As through countless ages past, Evermore His praise shall last. Amen.
Image

Praise the name of God most high

Hymnal: Songs for the Sanctuary #D11 (1868) Meter: 7.7.7.7.7.7 Topics: Doxology
Image

Praise the name of God most high

Hymnal: The Book of Worship #D15 (1907) Meter: 7.7.7.7.7.7
TextImage

Praise the Name of God most high

Hymnal: Hymnal and Order of Service #D13 (1901) Meter: 7.7.7.7.7.7 Lyrics: Praise the Name of God most high; Praise Him, all below the sky; Praise Him, all ye heavenly host, Father, Son, and Holy Ghost; As through countless ages past, Evermore His praise shall last. Languages: English
TextImage

Praise the Name of God most high

Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #D9 (1913) Meter: 7.7.7.7.7.7 Lyrics: Praise the Name of God most high; Praise Him, all below the sky; Praise Him, all ye heavenly host, Father, Son, and Holy Ghost: As through countless ages past, Evermore His praise shall last. Languages: English

Pages


Export as CSVAdvertisements