Browse Instances

In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 21 - 30 of 1,113,721Results Per Page: 102050
TextPage scan

Allt hos Jesus

Hymnal: Andeliga Sånger (3. upplagan) #23 (1891) Person Name: A. B–g. First Line: När mörker vårt hjärta betäcker Lyrics: 1 När mörker vårt hjärta betäcker, Hvart gå vi att söka oss ljus? När storm oss i världen förskräcker, Hvar finnes det bergfasta hus, där trygga och säkra vi bo, Där ingen kan störa vår ro? Blott hos Jesus! 2 När samvetet talar förskräckligt Om synder, om otro och köld, Hvad ha vi, som då kan tillräckligt Betrygga oss? Hvad är vår sköld? Hvar hafva vi helighet nog? I honom, som ren för oss dog, I vår Jesus! 3 När frestaren listigt oss vetat Inleda på villosam stig, Med svek och med lögner oss retat Att akta och lyssna til sig; O, vändom till Herren då snart, Hans ord visar vägen så klart: Den är Jesus. 4 Och han är ej den oss förkastar, Han stöter ej någon från sig; Fast mer oss att söka han hastar Och beder oss: "Kommen til mig! O, flyn mig ej, – kommen igen! Jag är ju er trofaste vän, Eder Jesus!" 5 Så kallar han oss och förlåter All otro, all synd och all skuld; Han renar oss, pryder oss åter Och vittnar, att Fadern är huld Och nådig; fast syndat du har, Han åter i skötet dig tar Genom Jesus. 6 Ja visst är han evigt densamme, En hjälpare, mäktig i nöd, Och vill, att hans nåd vi annamme, Trost synder och djefvul och död; Ty han har oss frälst från dem alla, Som Herre och konung vi kalla Brodern Jesus. Languages: Swedish Tune Title: [När mörker vårt hjärta betäcker]
TextPage scan

"Det skedde för mig"

Hymnal: Andeliga Sånger (3. upplagan) #25 (1891) Person Name: A. B–g. First Line: Det skedde för mig Lyrics: 1 Det skedde för mig, Att Gud utti kött uppenbarade sig, Att himlarnes Herre på jorden blet' träl, Het fattig och plågad för syndares väl; Det undret, min Jesus, ju skedde för mig? Dess tackar jag dig. 2 Det skedde för mig, Att du här måst vandra på mödosam stig. Du ofta af kärlek arbetat dig trött, Men blef dock föraktad och illa bemött. din lydnad och möda visst gäller för mig, dess tackar jag dig. Languages: Swedish Tune Title: [Det skedde för mig]
Page scan

"Min nåd är dig nog"

Hymnal: Andeliga Sånger (3. upplagan) #74 (1891) Person Name: A. B–g. First Line: [Min nåd är dig nog] Languages: Swedish Tune Title: [Min nåd är dig nog]
Page scan

"Se, tiden är kort"

Hymnal: Andeliga Sånger (3. upplagan) #101 (1891) Person Name: A. B–g. First Line: [Se, tiden är kort] Languages: Swedish Tune Title: [Se, tiden är kort]
Page scan

Glory in the Highest

Author: A. C. Hymnal: Always Welcome #74 (1879) Person Name: A. C. First Line: Hark, the angels singing Refrain First Line: Glory! glory! glory! Languages: English Tune Title: [Hark, the angels singing]
TextPage scan

The rising light adorning

Author: A. C. Hymnal: The Voice of Praise #90 (1873) Person Name: A. C. Lyrics: 1 The rising light adorning, Each day with beams renewed, Announces every morning, The Lord is every good! The gentle, lute-like vespers, That murmur through the wood, In quiet breathings whisper, The Lord is ever good! 2 The fragrant Spring, displaying Her beauteous flowerhood Along the vales, is saying, The Lord is ever good! As Autumn strews before us Her plenteous stores of food, We all respond in chorus, The Lord is ever good! 3 Our sunny days of pleasure, When cares do not intrude, Speak sweetly this glad measure, The Lord is every good! When clouds of sorrow near us, In hours of solitude, Still, still do these words cheer us, The Lord is ever good! 4 The child's light, merry laughter Proclaims in cheerful mood, As echo answers after, The Lord is good--is good! The man, whose frame is riven By age and servitude, May raise his eyes to heaven, And say, The Lord is good! Topics: Attributes of God Goodness; The Lord is Good
Page scan

Glory in the Highest

Author: A. C. Hymnal: Redeemer's Praise #147 (1881) Person Name: A. C. First Line: Hark! the angels singing Refrain First Line: Glory! glory! glory! Languages: English Tune Title: [Hark! the angels singing]
Text

Refuge of the Soul

Author: A. D. R. Hymnal: Melodies of Grace and Truth #25 (1908) Person Name: A. D. R. First Line: I hear the sweet welcome, the echoes awaking Refrain First Line: Come unto Me, all ye that labour and are heavy laden Lyrics: 1 I hear the sweet welcome, the echoes awaking, That calls me to Jesus, my Saviour and Friend; O, say, is there joy for the heart that is breaking? A have at last when the voyage shall end? Chorus: "Come unto Me, all ye that labour and are heavy laden, And I will give you rest; Take My yoke upon you and learn of Me, and ye shall find rest, Sweet rest unto your souls." 2 How anxious the load of the sin that oppresses! How eager the hopes in my bosom that burn! O, God, could I speak what my trembling confesses, In love would'st Thou bid a poor rebel return? [Chorus] 3 I come, Lord; I fly to the refuge provided, No longer a rebel and stranger to grace; From sin, and from sorrow, and danger divided, I rest evermore in Thy loving embrace. [Chorus] Languages: English
Page scan

Refuge of the Soul

Author: A. D. R. Hymnal: Celestial Songs #456 (1921) Person Name: A. D. R. First Line: I hear the sweet welcome, the echoes awaking Refrain First Line: Come unto me, all ye that labour Languages: English Tune Title: [I hear the sweet welcome, the echoes awaking]
Page scan

O How Jesus Loves

Hymnal: Sparkling Diamonds #8 (1884) Person Name: A. D. T. First Line: Little child, do you love Jesus Refrain First Line: O how he loves, how he loves, how he loves Languages: English Tune Title: [Little child, do you love Jesus]

Pages


Export as CSV