So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 31 - 40 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Den Trøst er stor

Hymnal: K1893 #31 (1893) Lyrics: Den Trøst er stor: At salig ere de, Som høre, tror, og gjemme dine Ord, Lad, o Jesu, dette ske! Skab Troens Liv, Andens Lyst I vort Bryst, At vi ved Ordets Saft Maa vokse frem i Kraft, Og alt mere Naade faa Til vi Troens Ende naa, Frelst ved dig i Himlen staa! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching Languages: Norwegian
TextPage scan

Tak for dit Ord

Hymnal: K1893 #32 (1893) Lyrics: 1 Tak for dit Ord, O Herre Jesu Krist! Vor Nød er stor, I Dødens Nat vi bor, Du er Lifsens Lys forvist. Tak, at du kom, Lod din Røst Op til Trøst, Og hilser end med Fred Din kjære Menighed! Hjælp, vort arme Hjerte maa Ved din Aand den eie saa, At vi glad vor Vei kan gaa! 2 Vor Tid er kort, Vor Vei er tung og trang, Vi rykkes bort, Det med os snart er gjort, Kanske nu er sidste Gang. Vor store Skyld, Herre Gud, Slet den ud! Og vær for Kristi Blod Os indtil Enden god, At fra Synder, Sorg og Savn Frelste vi maa finde Havn, Komme hjem i Jesu Navn! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Søndag Seksagesima Til Hoimesse; Sexagesima High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!

Hymnal: K1893 #33 (1893) Lyrics: 1 Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig! Kriste eleison, Kriste, miskunde dig! Kyrie eleison, Herre Helligaand, miskunde dig! 2 Herre Gud Fader i Himmelen, miskunde dig over os! Herre Jesu, Verdens Frelsere, miskunde dig over os! Herre Gud Helligaand, sand Tröster mand, miskunde dig over os! 3 Vær os barmhjertig, Spar os, kjære Herre Gud! Vær os barmhjertig, Hjælp os, kjære Herre Gud! 4 Af alle Synder, Fri os kjære Herre Gud! Fra al Vildfarelse, Fri os kjære Herre Gud! Fra alt det som ondt er, Fri os kjære Herre Gud! Fra en uforvarende, ond og brat Død, Fri os kjære Herre Gud! Fra Pestilense, Hunger og dyr Tid, Fri os kjære Herre Gud! Fra Krig og Blodsstyrtning, Fri os kjære Herre Gud! Fra Oprør og Tvedragt, Fri os kjære Herre Gud! Fra utimeligt Veirlig, Fri os kjære Herre Gud! Fra den evige Død, Fri os kjære Herre Gud! 5 For din heilige Fødsels Skyld, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din blodige Sved, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din Pine og Død, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din hellige Jordefærd, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din hellige Opstandelse og Himmelfart, Hjælp os, kjære Herre Gud! I vor sidste Time, Paa den yderste Dommedag, Hjælp os, kjære Herre Gud! 6 Vi arme, Syndere gjøre vor Bøn til dig: Hør os, kjære Herre Gud! Styr og regjer din hellige, kristelige Kirke! Hør os, kjære Herre Gud! Hold Kirkens Tjener ved dit salige Ord og id et helligt Levnet! Hør os, kjære Herre Gud! Forhindre alt Kjætteri og Vildfaresle, Hør os, kjære Herre Gud! Og før dem paa den rette Vei, som ere forsørte, Hør os, kjære Herre Gud! Og lad Djævelen og alle Kristendommens Fiender snarlig trædes under vore Fødder! Hør os, kjære Herre Gud! Giv alle dem din Aand og Kraft, som høre dit Ord! Hør os, kjære Herre Gud! Trøst alle dem, som ere bedrøvede og rædde! Hør os, kjære Herre Gud! Giv Konger og Fyrster Fred og Eendrægtighed! Hør os, kjære Herre Gud! Giv vor naadige Herre og Konning Fred og et lykkeligt Regimente!, Stedse Seiervinding imod sine Finder Hør os, kjære Herre Gud! Giv vort Raad og Menighed Velsignelse og Veskjærmelse! Hør os, kjære Herre Gud! Vær alle dem bistanding, som ere i Nød og Fare! Hør os, kjære Herre Gud! Forsørge alle dem, som ere hjælpeløse! Hør os, kjære Herre Gud! Miskunde dig over alle Mennesker! Hør os, kjære Herre Gud! Forlad alle vore Fiender, og hjælp dem til at omvende sig! Hør os, kjære Herre Gud! Giv Frugt paa Jorden, og bevar den! Hør os, kjære Herre Gud! O Herre Gud, hør os naadelig! Hør os, kjære Herre Gud! O Jesus Kriste, Guds Søn! Hør os, kjære Herre Gud! 7 O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, miskunde Dig over os! O du Guds Lam, som bar Verdens Synder miskunde dig over os! O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, forlene os din Fred! Kyrie eleison! Gud, miskunde dig over os! 8 Vi have syndet med vore Forfædre, Vi have mishandlet og havt os ugudelig. O Herre, handle ikke med os efter vore Synder, Og betal os ikke efter vore Misgjerninger! O Herre, hør vor Bøn, Og lad vor Røst komme for dig! Amen. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Omvendelsen; Repentance; Bønnen; Prayer; Ved Skriftemaal; By Confession; Langfredag Til Hoimesse; Good Friday High Mass; Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Enhver, som tror og bliver døbt

Hymnal: K1893 #34 (1893) Lyrics: 1 Enhver, som tror og bliver døbt, Han skal vist salig blive, Thi han ved Jesu Blod er kjøbt, Som vil sig ham indlive, Og blandt Guds Børns det hellig' Tal Til Himmeriges Æres Val Med Korsets Blod indskrive. 2 Vi sukke alle hjertelig, Og udi Troen sige Med Hjertens Bøn, enhver for sig: O Jesu, lad os stige Bed Daabens Kraft i Dyder frem, Og før os saa ved Troen hjem Til Ærens evig' Rige! Topics: Ved Daaben; By the Baptism; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg glæder mig

Hymnal: K1893 #35 (1893) Lyrics: Jeg, glæder mig, O Jesu, ved min Daab, Og takker dig Af Hjertet inderlig For det store Livsens Haab, Den Saligheds faste Grund Og Forbund, Du haver med mig gjort I Naadens første Port, Den jeg al Tid med mig bær, Som min Troes Værge her, At jeg Guds Medarving er. Topics: Ved Daaben; By the Baptism; Guds Lov og Pris; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Helligste Treenighed

Hymnal: K1893 #36 (1893) Lyrics: 1 Helligste Treenighed, Dig al Ære være ted, For at du til Naade tog, Og skrev ind i Livsens Bog Den i Synd Undfangne, som Nu i Pagten med dig kom, Og fik Daab og Kristendom! 2 Gjør nu denne ved din Aand Og din stærke Himmel-Haand Til din Æres rene Kar, Og i Troens Pagt bevar, At han med os alle maa Udi Troen stadig staa, Og en salig Ende faa! Topics: Ved Daaben; By the Baptism; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Gud Fader, hør idag vort Raab

Hymnal: K1893 #37 (1893) Lyrics: 1 Gud Fader, hør idag vort Raab, Velsign vort Barn udi din Daab, Lad Naade vorde givet! I Kjærlighed dit Verk begynd, For Kristi Skyld forlad al Synd, Fød det paany til Livet! 2 O Herre Krist, tag naadig mod, Og dette Barn i dig indpod, Gjør dig et Lem til Ære! Og lad saa, trods al Verdens Nød, Ved, Tro og Daab i Liv og Død Din Eiendom det være! 3 Du værdige Gud Helligaand, Giv Lydighed i Troens Baand! Og i dit Hus og Kirke Ved Ordet og din Miskunds Magt Giv Lys og Liv, og frem din Agt, Dets Salighed udvirke! 4 O hellige Treenighed, Vær takket i al Evighed For Daabens store Baade! Giv, at vi alle hjerselig I Troens Samfund tjene dig, Og spilde ei din Naade! Topics: Ved Daaben; By the Baptism; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Kommer hid kun med de Smaa

Hymnal: K1893 #38 (1893) Lyrics: 1 Kommer hid kun med de Smaa, Som ei godt og ondt forstaa, I hvis Mund ei findes Svig, Just til dem er Himmerig; Deres Sjæl er i Guds Haand, De bedrøve ei hans Aand, Laste ei hans Ledebaand. 2 Født af Kjødet er dog Kjød, Frugt af Synd og Sæd til Død, Fødsel kun af Vand og Aand Løser Synds og Dødens Baand; Kum i den oplukker sig Døren til Guds Himmerig. Ordet staar evindelig. 3 Bærer da de Smaa til ham, Som borttog vor Synd og Skam, Som velsigner med Guds Haand, Døber med den Helligaand, Har fra Døden dyrekjøbt, Har i sine Klæder svøbt Hver, som tror og bliver døbt. 4 Jesus kalder ad de Smaa, Hvo tør dem i Veien staa? Sønnen i sin Faders Navn Aabner dem sin kjære Favn, Lukker til sit Himmerig For den, som ophøier sig, Vil ei være Barnet lig. 5 Fader, Søn og Helligaand, Eet for os i Troens Baand, Gak du med de Smaa i Pagt Imod Synds og Dødens Magt! Gjem dem i din Enddoms Favn, Før dem frelst til Fredens Havn, Saliggjør dem i dit Navn! Topics: Ved Daaben; By the Baptism; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

O, lad din Aand nu med os være

Hymnal: K1893 #39 (1893) Lyrics: 1 O, lad, din Aand nu med os være, Vor Jesus Kristus, Herre sød, Saa Børnene, vi till dig bære, Maa døbes til din Seier-Død! 2 Vi efter dig dem her opkalde, O, lad dem i dit Navn opstaa, Og hold dem fast, at ei de falde, Men fare fort og Maalet naa! 3 Er Løbet langt, lad dem ei mattes, Graahærdet Tjener kom ihu! Er Løbet kort, lad dem ei fattes, Et Rum, hvor hjemme selv er du! 4 O, skriv dit Navn i deres Hjerte, Og deres i din høire Haand, Saa de med dig har Fryd og Smerte Tilfælles i den Helligaand! Topics: Ved Daaben; By the Baptism; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Kjære Barn, hvor stor er dog

Hymnal: K1893 #40 (1893) Lyrics: 1 Kjære Barn, hvor stor er dog Naaden, som dig End har givet! Faderen dig til sig tog, Og i Sønnen har du Livet, Aanden fik du til et Pant. Alt Guds Naades Ord er sandt. 2 Renset saa i Daabens Aa, Ofret Gud i Barndoms Alder, Kan du herlig smykket staa, Naar dig Gud til Bryllups kalder; Kjødets Sans skal vorde slukt, Kristus ind i Hjertet lukt. 3 Tænk da nu paa denne Pagt, Alt imens du Aande drager, Bliv hos Herren, vær paa Vagt, At din Krone ingen tager! Den, af Gud er kaaret saa, Skal og Herrens Veie gaa. 4 Tidlig nu dig selv paamind, Hvad i Daaben du afsiger, Lad ei Djævlen trænge ind Med sin List og falske Smiger, Vær i Jesu Kristo sterk Mod al Synd og Satans Verk! 5 Boks i Herrens Frygt, bliv stor, Og bliv til Forældres Glæde, Daabens Naade, Herrens Ord Følge dig, hvor du skal træde, Være dig evindelig Rettesnor til Himmerig! Topics: Ved Daaben; By the Baptism; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV