Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 631 - 634 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

De Kristne gaa fra Sted til Sted

Hymnal: K1893 #631 (1893) Lyrics: 1 De Kristne gaa fra Sted til Sted I mangehaande Jammer, Og komme sidst i Graven ned, Og hvile i sit Kammer. Gud tager dem af Nød, De hvile i hans Skjød. Guds Hvedekorn i Seng vi saar I Vente om Guds milde Vaar. 2 Hvor ere I dog farne vel, Velsignet eders Bytte, Du salige forløste Sjæl, Og du forladte Hytte! Du Aand en Engel lig Høit op i Himmerig, Du Blomsterknop, som lægges ned I Skyggen af Guds Kjærlighed! 3 Vi glæde os, Guds Dag er nær, Den store Aabenbaring, Til da hvil, Pil'grims-Klæde, her I hellig Guds Forvaring! Hvad Salighed, hvad Sol, At staa for Lammets Stol! Før os – vi ere vel fornøi'd, Saa dybt herned, hist op saa høit! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Salig' er de Døde, hine

Hymnal: K1893 #632 (1893) Lyrics: 1 Salig' er de Døde, hine Som dø i Herren, ingen Pine Skal nodensinde røre dem; Aanden siger, at de hvile, Og brudte ere Dødens Pile, De fundet har et Fredens Hjem! Og deres Gjerning al Dem hisset følge skal. Lover Herren! som vel har gjort; Dem, som gik bort, Han favner inden Himlens Port. 2 Tak, Tilbedelse og Ære, Magt, Visdom, Herlighed skal være Guds Lam, som Verdens Synder bar! Skare, som har overvundet, Som har din Seiers-Krone fundet, Pris Lammet, som opofret var! Han gik for os i Grav, Vi staa med ham deraf, Synge Seier-og Glaædeskvad I Englerad, I Herrens Lys og Himlens Stad! 3 Ikke Maanen, ikke Solen, Et bedre Lys fra Naadestolen Er Krist, Guds Søn, vor Herre bold; Dagen, hvortil vi har stundet, Nu, Gud ske Lov, er den oprundet, Vor Herre self er Sol og Skjold! Nu græde vi ei meer, Det Gamle ude er, Halleluja! Her er det Ny! Bort Gravnats-Sky! Rind op, Guds store Morgengry! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

O, hvor salig' er I dog, I Fromme

Hymnal: K1893 #633 (1893) Lyrics: 1 O, hvor salig' er I dog, I Fromme, Som fik Lv til Gud i Fred at komme, Og er hjemgangne Fra al Nød, os endnu holder fangne! 2 Vi maa her som i et Fængsel leve, Og i Sorg og Frygt og Angest svæve, Hvad her kan falde, Er kun Aandsfortærelse at kalde. 3 I faa hvile nu i eders Kammer Vel forvaret for al Verdens Jammer, Nu ingen Smerte Tager Freden bort fra eders Hjerte. 4 Kristus tørrer af al eders Taare; I har fundet, vi maa længes saare, I faa at høre, Hvad ei sunget er for Nogens Øre. 5 Ak, hvo vilde saa ei gjerne blunde Bort fra alle Verdens Sørgestunde! Hvo vil ei gjerne Dø og drage til det lyse Fjerne! 6 Kom, o Kriste, kom, os fra at spende, Løs op for os, lad os hjem faa vende! Vor sol, vor Glæde, Lad den Trætte ind til dig faa træde! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Kom, Menneske, at skue mig!

Hymnal: K1893 #634 (1893) Lyrics: 1 Kom, Menneske, at skue mig! Du er, jeg var i Live; Paa Jorden har jeg lignet dig, Hvad jeg er, skal du blive, Jeg forud gik, mig følger du, Tænk derfor ei i Sind og Hu, At du kan Døden vige! 2 Bered dig, Sjæl, og søg din Gud, Og tænk paa Livets Ende! Naar man foragter Dødens Bud, Har man den tidt i Hænde; Idag er det tilfaldet mig, Imorgen kan det gjelde dig, Ja muligt denne Aften. 3 Siig ei: Jeg er af Ungdoms Flok, Jeg kan her længe blive. Ak nei, du snart er gammel nok, Din Aand fra dig at give; Det meget snart med dig er gjort, Ei Døden agter Alder stort; Hvi vil du andet tænke? 4 Hver Gang, du aander, du en Part Af Livet fra dig giver, Naar mindst du venter Dødens Fart, Dens Følgesvend du bliver; Du Regning gjør paa tusind Fjed, Fra Graven knapt er fingers Bred; Du Døden bær i Barmen. 5 Imens du lever, lev da saa, At du kan salig blive! Du veed ei naar og hvor du maa Dig Døden overgive; Ak, tænk dig om, dit Hus bestik, Tænk dog, du om et Øieblik Kan staa i Evigheden! 6 Ihvad du gjør, saa gjør hvert Fjed Til Gud i Dødens Tanker, Og spørg: Er jeg idag bered, Om han paa Døren banker? Kan jeg nu glad i Graven gaa, Og kan jeg for min Gud bestaa? Har jeg min Frelser fundet? 7 Saa bliver du fra Døden fri, Naar Gud til Doms vil komme, Til Fryd og Fred lodtagen i Guds Rige hos de Fromme. Vær færdig, Sjæl at Døden kan Afslutte al din Jammerstand! Tænk Menneske, paa Enden! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV