Instance Results

Text Identifier:"^naar_synderen_ret_ser_sin_vaade$"
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 7 of 7Results Per Page: 102050
TextPage scan

Naar Synderen ret ser sin Vaade

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #70 (1890) Lyrics: 1 Naar Synderen ret ser sin Vaade, I Sjælen dybt besværet gaar, Og Jesus kommer med sin Naade Og lægger den paa Hjertets Saar, Da slukkes Sorgen salig ud, Da blir der Glæde stor i Gud. 2 Naar Jesus kommer ind i Huset, Og hans den søde Hilsens Fred Har alle Hjerter gjennemsuset Og sænket sig i Sjælen ned, Da blir der stille lyst og mildt. Da enes atter, hvad er skilt. 3 Naar Jesus kommer ind i Landet Og sange Folket med sin Magt, Og alle Hjerter have sandet Hans Ord, og gjort med ham sin Pagt Da blir der lysteligt at bo I Herrens Fred og stille Ro. 4 Naar Jesus kommer–kjært at sige, Der blir et ganske andet Liv, Et sandt og elskeligt Guds Rige Hos Smaa og Store, Mand og Viv, Og Kjærlighed og Himlens Haab Alt ved Guds Aand og Ord og Daab. 5 Da stilles Jammeren og Nøden, Da brydes alle Satans Baand, Da blir der trøstefuldt i Døden Thi Sjælen er i Jesu Haand; Naar vi skal vandre Dødens Dal, Hans Kjep og Stav os trøste skal. 6 O maatte han nu snart faa træde Derind, hvor han er ubekjendt, Og bringe Liv og Lys og Glæde, At Hedenskab kan vorde endt, Og læget alle Hjertesaar I Christnes Hus og Hednings Gaard! 7 Han staar for Døren nu og banker, Og hvor der lades op med Bøn, Der gaar han ind og Sjæle sanker, Og holder Nadver sød i Løn– Tænk! under dit det ringe Tag, Hvor blev det dig en salig Dag! 8 Han staar for Døren nu og banker, O dyre Sjæl, giv Agt derpaa! Fornægt ham ei i dine Tanker, Og lad ham dog ei ude staa! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! 9 Kom ind til mig og alle Mine, Og bliv vort Hjertes Trøsteskat! Kom ind med Lys til alle hine, Som bo endnu i Dødens Nat! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! Topics: Fjerde Søndag i Advent; Fourth Sunday in Advent Languages: Norwegian
TextPage scan

Naar Synderen ret ser sin Vaade

Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #124 (1919) Lyrics: 1 Naar Synderen ret ser sin Vaade, I Sjælen dybt besværet gaar, Og Jesus kommer med sin Naade Og lægger den paa Hjertets Saar, Da slukkes Sorgen salig ud, Da blir der Glæde stor i Gud. 2 Naar Jesus kommer ind i Huset, Og hans den søde Hilsens Fred Har alle Hjerter gjennemsuset Og sænket sig i Sjælen ned, Da blir der stille lyst og mildt. Da enes atter, hvad er skilt. 3 Naar Jesus kommer ind i Huset Og sange Folket med sin Magt, Og alle Hjerter have sandet Hans Ord, og gjort med ham sin Pagt Da blir der lysteligt at bo I Herrens Fred og stille Ro. 4 Naar Jesus kommer–kjært at sige, Der blir et ganske andet Liv, Et sandt og elskeligt Guds Rige Hos Smaa og Store, Mand og Viv, Og Kjærlighed og Himlens Haab Alt ved Guds Aand og Ord og Daab. 5 Da stilles Jammeren og Nøden, Da brydes alle Satans Baand, Da blir der trøstefuldt i Døden Thi Sjælen er i Jesu Haand; Naar vi skal vandre Dødens Dal, Hans Kjæp og Stav os trøste skal. 6 O maatte han nu snart faa træde Derind, hvor han er ubekjendt, Og bringe Liv og Lys og Glæde, At Hedenskab kan vorde endt, Og læget alle Hjertesaar I Kristnes Hus og Hednings Gaard! 7 Han staar for Døren nu og banker, Og, hvor der lades op med Bøn, Der gaar han ind og Sjæle sanker, Og holder Nadverd sød i Løn– Tænk! undre dit det ringe Tag, Hvor blev det dig en salig Dag! 8 Han staar for Døren nu og banker, O dyre Sjæl, giv Agt derpaa! Fornegt ham ei i dine Tanker, Og lad ham dog ei ude staa! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! 9 Kom ind til mig og alle Mine, Og bliv vort Hjertes Trøsteskat! Kom ind med Lys til alle hine, Som bo endnu i Dødens Nat! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! Topics: Fjerde Søndag i Advent Til Høimesse; Revival and Spirituality; Vækkelse og aandelight; Mission, Home; Mission, indre; Jesus, Our Friend; Jesus, vor Ven; Famliy Life; Familielivet; Fifth Sunday after Trinity Sunday; Femte Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse; Second Sunday after Epiphany; Second Sunday after Epiphany; Andre Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Andre Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Høimesse; First Sunday in Advent; Første Søndag I Advent Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie; Fourth Sunday in Advent Languages: Norwegian
TextPage scan

Naar Synderen ret ser sin Vaade

Hymnal: Kirkesalmebog #124 (1893) Lyrics: 1 Naar Synderen ret ser sin Vaade, I Sjælen dybt besværet gaar, Og Jesus kommer med sin Naade Og lægger den paa Hjertets Saar, Da slukkes Sorgen salig ud, Da blir der Glæde stor i Gud. 2 Naar Jesus kommer ind i Huset, Og hans den søde Hilsens Fred Har alle Hjerter gjennemsuset Og sænket sig i Sjælen ned, Da blir der stille lyst og mildt. Da enes atter, hvad er skilt. 3 Naar Jesus kommer ind i Landet Og sange Folket med sin Magt, Og alle Hjerter have sandet Hans Ord, og gjort med ham sin Pagt Da blir der lysteligt at bo I Herrens Fred og stille Ro. 4 Naar Jesus kommer – kjært at sige, Der blir et ganske andet Liv, Et sandt og elskeligt Guds Rige Hos Smaa og Store, Mand og Viv, Og Kjærlighed og Himlens Haab Alt ved Guds Aand og Ord og Daab. 5 Da stilles Jammeren og Nøden, Da brydes alle Satans Baand, Da blir der trøstefuldt i Døden Thi Sjælen er i Jesu Haand; Naar vi skal vandre Dødens Dal, Hans Kjæp og Stav os trøste skal. 6 O maatte han nu snart faa træde Derind, hvor han er ubekjendt, Og bringe Liv og Lys og Glæde, At Hedenskab kan vorde endt, Og læget alle Hjertesaar I Kristnes Hus og Hednings Gaard! 7 Han staar for Døren nu og banker, Og, hvor der lades op med Bøn, Der gaar han ind og Sjæle sanker, Og holder Nadverd sød i Løn– Tænk! under dit det ringe Tag, Hvor blev det dig en salig Dag! 8 Han staar for Døren nu og banker, O dyre Sjæl, giv Agt derpaa! Fornegt ham ei i dine Tanker, Og lad ham dog ei ude staa! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! 9 Kom ind til mig og alle Mine, Og bliv vort Hjertes Trøsteskat! Kom ind med Lys til alle hine, Som bo endnu i Dødens Nat! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! Topics: Fjerde Søndag i Advent Til Høimesse; Fourth Sunday in Advent High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission Languages: Norwegian
Text

Naar Synderen ret ser sin Vaade

Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #124 (1897) Lyrics: 1 Naar Synderen ret ser sin Vaade, I Sjælen dybt besværet gaar, Og Jesus kommer med sin Naade Og lægger den paa Hjertets Saar, Da slukkes Sorgen salig ud, Da blir der Glæde stor i Gud. 2 Naar Jesus kommer ind i Huset, Og hans den søde Hilsens Fred Har alle Hjerter gjennemsuset Og sænket sig i Sjælen ned, Da blir der stille lyst og mildt. Da enes atter, hvad er skilt. 3 Naar Jesus kommer ind i Landet Og sange Folket med sin Magt, Og alle Hjerter have sandet Hans Ord, og gjort med ham sin Pagt Da blir der lysteligt at bo I Herrens Fred og stille Ro. 4 Naar Jesus kommer – kjært at sige, Der blir et ganske andet Liv, Et sandt og elskeligt Guds Rige Hos Smaa og Store, Mand og Viv, Og Kjærlighed og Himlens Haab Alt ved Guds Aand og Ord og Daab. 5 Da stilles Jammeren og Nøden, Da brydes alle Satans Baand, Da blir der trøstefuldt i Døden Thi Sjælen er i Jesu Haand; Naar vi skal vandre Dødens Dal, Hans Kjæp og Stav os trøste skal. 6 O maatte han nu snart faa træde Derind, hvor han er ubekjendt, Og bringe Liv og Lys og Glæde, At Hedenskab kan vorde endt, Og læget alle Hjertesaar I Kristnes Hus og Hednings Gaard! 7 Han staar for Døren nu og banker, Og, hvor der lades op med Bøn, Der gaar han ind og Sjæle sanker, Og holder Nadverd sød i Løn– Tænk! under dit det ringe Tag, Hvor blev det dig en salig Dag! 8 Han staar for Døren nu og banker, O dyre Sjæl, giv Agt derpaa! Fornegt ham ei i dine Tanker, Og lad ham dog ei ude staa! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! 9 Kom ind til mig og alle Mine, Og bliv vort Hjertes Trøsteskat! Kom ind med Lys til alle hine, Som bo endnu i Dødens Nat! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! Topics: Fjerde Søndag i Advent Til Høimesse; Særlige Salmer Missionen; Second Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; Anden Søndag etter Hellig Tre-Kongers Dag Til Hoimesse; First Sunday in Advent For Evening; Første Søndag i Advent Til Aftensang; Jesus Hymns; Jesus-Salmer; Fourth Sunday in Advent High Mass; Special Hymns Mission Languages: Norwegian

Naar synderen ret ser sin vaade

Author: Magnus B. Landstad Hymnal: The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d183 (1916)

Naar synderen ret ser sin vaade

Author: Magnus B. Landstad Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d287 (1903)

Naar synderen ret ser sin vaade

Author: Magnus B. Landstad Hymnal: Kirkesalmebog #d403 (1911)

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.