Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:himnaro1
In:instances
Showing 1 - 8 of 8Results Per Page: 102050
TextImage

HIMNO VESPERA

Author: A. L. Curry; Whateley; Heber Hymnal: HIMNARO1 #3c First Line: Di', de vi mallum' kaj lumo Lyrics: Di', de vi mallum' kaj lumo,   Ĉielo kaj ter', Nokto por ripoz' fariĝis,   Tag' por afer' ; Anĝelaro nin defendu, Dormon di kompate sendu, Esperrevoj nin atendu,   Tra noktdanĝer'. Nin dormantajn, ni maldormajn,   Protektu, Di' ; Pace sub la via ŝirmo   Mortkuŝu ni : Kiam nin vekigos voko, Ne forlasu nin, ho, Roko, Lasu stari nin en loko   Dekstre de vi.    Amen. Languages: Esperanto
TextImage

DIO, LAŬ KIES VORT'.

Author: J. Marriott Hymnal: HIMNARO1 #2b First Line: Dio, laŭ kies Vort' Lyrics: 1. Dio, laŭ kies Vort' Flugis de via fort'       Ĥaosmallum', Kie la benradi' De la Evangeli' Mankas al fil' de Vi,       Estu la lum'. 2. Portis Vi, glora Fil', Sur la savadflugil'       Sanon kun lum': Al la spiritblindul' Kaj al la pekemul' Ĉesu de pek' la brul':       Estu la lum'. 3. Dio de l'Am' kaj Ver', Iĝu en ĉiu sfer'       Vivoplenum' ; Movu kun graclumil' Tra la pekujoj mil, Ĉie per ĝia bril'       Estu la lum'. 4. Glora kaj sankta Tri', Saĝa, povega Di',       Ĉiel la Sum', Donu ke, kiel mar' Ondas sen ia bar', Onde tra l'naciar'       Estu la lum'. Amen. Languages: Esperanto
TextImage

EN REĜA STAT' KUNVENAS

Author: Adam de S-ta Victor (XIIa centjaro) Hymnal: HIMNARO1 #5 First Line: En reĝa stat' kunvenas Lyrics: En reĝa stat' kunvenas   La glor' de Izrael', Senato Apostola,   Ĉe l' trono de ĉiel' ; Al Dio, Reĝ' de reĝoj,   Kun fort' de pura kor', Altiĝas psalm' anĝela   Prudenta korador'. Ornam' de l' mondo estas   Ĉi tiu fratular',— La signo de l' justeco   Al tuta la homar', Divole de eterne   Novgraca Ŝton' de Di' Kun Krist' la Konstruanto   Glorŝton' de l'Eklezi'. El Nazareto venas   La glora heroldar', La krucmiliton ili   Proklamis al homar' ; La nokt' al nokt' instruas,   Al tag' la lumradi', Eĉ tiel iras ĉien   La bela vort' de Di'. La jug' kaj ŝarĝ' faco;ak   Al ĉiu hom' la tem', Ĝis lim' de l' mondo estas   Semata vivosem' ; Burĝonis ter' kultura   Al glor' de l' granda Nom', Produktis multajn fruktojn   La fid' je l' Dio-Hom'. De l' Templo ili estas   La vera fundament', Vivantaj bazoŝtonoj,   Liganta murcement' ; La pordoj ili estas   De l' urbo de ĉiel', La gentojn ili ligas   Al sankta Izrael'. De antaŭ ili flugu   La malvereco for, La fido ĉiam kresku   Sen tim' de l' fina hor' ; Por ke, de nia ŝuldo   Liberaj per pardon', Benite, ni estadu   En gloro de la tron'.                     Amen. Scripture: Matthew 19:28 Languages: Esperanto Tune Title: STOLA REGNI LAUREATUS
TextImage

ĜOJIGA LUMO

Author: J. Keble; A. L. Curry Hymnal: HIMNARO1 #3b First Line: Ĝojiga Lumo Vi, el pura glor' Lyrics: Ĝojiga Lumo Vi, el pura glor'      De la ĉiela Patro—Eternul', Vi Jezuo Krist' sanktega la Sinjor' ! Nun venas horo de la sunripoz',      Vesperaj lumoj ĉirkaŭ ni, Al Patro, Filo kaj Spirit' leviĝas melodi'. Ĉiam de laŭdo Vi Indul',      Per langoj sen makul', Filo de Di', de la viv' Aŭtor',      Tial en tuta mond' laŭdiĝas via glor'.   Amen. Languages: Esperanto
Text

VENI CREATOR

Author: A. L. Curry Hymnal: HIMNARO1 #6 First Line: Kreinto Sankta, la Spirit' Lyrics: Kreinto Sankta, la Spirit'   Lumigu ĉiun per vizit', Per ĉielfajro, ni petas Vin,   Plenigu, Inspiranto, nin. De Dio estas Vi la don',   La Font' de vivo kaj admon' ; Lumigu al la petantar'   Okulojn blindajn en erar'. Vizaĝojn, ho, ĝojigu, Di',   Abunde Via grac' al ni ; La malamikojn pelu for,   Kaj donu pacon, ho Sinjor'. El ambaŭ, kiel unu, Vin   Kun Patro, Fil', sciigu nin ; Por ke la tem' sen variant'   Tra l' aĝoj estu nia kant' : Laŭdata estu la merito De l' Patro, Filo kaj Spirito.      Amen. Languages: Esperanto
TextImage

LUMO ĈIELA

Author: John Henry Newman, 1801-1890 Hymnal: HIMNARO1 #3a First Line: Lumo Ĉiela, en plej nigra hor' gvidadu min Lyrics: Lumo Ĉiela, en plej nigra hor' gvidadu min : En nokto vagas mi de l' hejmo for, gvidadu min. Pri malproksima voj' ne zorgas mi. Se tra mallum' la paŝojn gvidas Vi. Ne ĉiam tiel preĝis mi, ke Vi gvidadu min : Amis elekti mem la vojon mi.—nun gvidu min. Malhumileco regis en la kor',— Sed tion Vi formetu el memor'. Nun iros mi antaŭen kun esper' sub Via ben' : Trans dezertej', trans roko kaj river', ĝis tagalven',— Kiam la nun-perdita amatar' Al mi ridetos el la anĝelar'. Languages: Esperanto
TextImage

PATRO-ALTUL' ĈEESTU

Author: Prudentius Hymnal: HIMNARO1 #4 First Line: Patro-altul' ĉeestu Lyrics: Patro-altul’ ĉeestu, La bonon vidigante, Kaj Krist,’ la Vort’ enkarna, Kaj Di’, la gracdonanta. Triunu’, Unueco De lum’ kaj pov’ venkanta ; Eterna Di’ el Dio, El ambaŭ Di’ iranta ! Ni antaŭ vi lumhorojn Vivadas kaj laboras ; Nun antaŭ dormripozo Ni kune vin adoras. Nin nom’ kaj vok’ kristanaj Pri l’ nova nask’ pensigas ; Spiritsigel’ kaj donoj Al obead’ nin ligas. For, potencar’ maldia, Insida, maltrankvila ! Per tento ne afliktu Animon de l’ humila. Foriru ! Krist’ ĉeestas Li ja enkore tronas, La Kruc’ de vi konata Al ni la venkon donas. La korp’ dum temp’ ripozas ; L'animo vekadema Restadas komunike Kun Krist’ ja maldormema, Al Di', l’eterna Patro Al Krist’, de ni savado, Al Di’, Spirito Sankta, Leviĝu adorado.                     Amen. Languages: Esperanto Tune Title: MINSTER
TextImage

SANKTA, SANKTA, SANKTA!

Author: Reginald Heber; A. L. Curry Hymnal: HIMNARO1 #2a First Line: Sankta, Sankta, Sankta ! Dio Eternulo ! Lyrics: Sankta, Sankta, Sankta ! Dio Eternulo !     Frumatene nian laŭdon kantos ni al Vi : Sankta, Sankta, Sankta ! Forta kaj kompata !     En tri Personoj, unu glora Di'. Sankta, Sankta, Sankta ! sanktular' adoras,     Ĉe la vitra maro orajn kronojn ĵetas ĝi ; Antaŭ Vi ĥeruboj falas kaj serafoj,     Estis kaj estas kaj ĉiam estos Vi. Sankta, Sankta, Sankta ! kvankam Vi kaŝiĝas,     Kaj rigardi vian gloron eĉ ne povas ni, Vi sanktega estas, kaj krom Vi neniu     Estas perfekte pura, ama, Di'. Sankta, Sankta, Sankta ! Dio Eternulo !     Vian Nomon laŭdos ĉio, kion faris Vi : Sankta, Sankta, Sankta ! Forta kaj kompata !     En tri Personoj, unu glora Di'.   Amen. Languages: Esperanto

Export as CSVAdvertisements