So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Search Results

Hymnal, Number:k1893

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.

Texts

text icon
Text authorities
TextPage scans

Apostlerne sad i Jerusalem

Appears in 5 hymnals Tune Title: [Apostlerne sad i Jerusalem] Lyrics: 1 Apostlerne sad i Jerusalem Og bied paa Herrens Time, For Øre da bradt det ringed dem, Som tusinde Klokker kime. 2 Det rørte dem alle saa underlig, Det var ikke før oplevet, Der taltes om dem i Himmerig, Der blev deres Navne skrevet. 3 Der taltes om dem, som Livets Ord Nu skulde med Kraft forkynde, Om Himmel-Glæden ved Herrens Bord, Som skulde paa Jord begynde. 4 Da hørtes paa Zion der Sus og Brus, Det bølgede som et Lagen, Med Kraft fra det Høie det lave Hus Opfyldtes paa Pintsedagen. 5 Da saaes der Tunger som Ild og Glød, Guds Venner de fløi i Munden, Paa alle Folks Tunger Guds Ord gjenlød, Mangfoldig, dog eens i Grunden. 6 Saa tendtes paa Jorden det Lys fra Gud, Der haver som Solen straalet, Hvor levende Røster Guds Naade-Bud Forkyndte paa Modersmaalet. 7 Og har vi til nu paa det store Ord, Som Børnene smaa, kun stammet, Af Himmelens Ild, som kom til Jord, Vi har dog en Gnist annammet. 8 Den Gnist, den lever hos os endnu, Opblusser og i Guds Time, Saa gladelig rinder det os i Hu, At Himmerigs Klokker kime. Topics: Første Pintsedag Til Aftensang; First Pentecost For Evening Used With Tune: [Apostlerne sad i Jerusalem]
TextPage scans

Det koster ei for megen Strid

Appears in 4 hymnals Tune Title: [Det koster ei for megen Strid] Lyrics: 1 Det koster ei for megen Strid, En himmelfindet kristen Sjæl at blive, Er vor Natur end ikke mild og blid, Naar den i Kristi Død sig hen skal give, Saa giver Gud den gudhengivne Aand Dog Overhaand, Dog Overhaand. 2 Gjør som et Barn, og læg dig ned I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme, Han skal dig, som sit Barn, med Kjærlighed Da ved sit Frelser-Hjerte gjennemvarme, Mon det er svart, naar man er ham saa nær, At faa ham kjær? At faa ham kjær? 3 Gud intet Ondt dig gjøre vil, Men al din Ve den gjør din egen Vilje; Byd Gud dit arme, bange Hjerte til, Han skal det snart med Trøst og Glæde stille, Giv Gud din Vilje, at din Vilje snart! Saa er det klart, Saa er det klart. 4 Kast al din Frygt og Banghed hen; Hvi skal den meer dit arme Hjerte plage? Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen! Hvo vilde her i Naadens Tid forsage? Siig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort! Saa er det gjort, saa er det gjort. 5 Vær stille i Taalmodighed, Naar du din Faders Hjælp ei straks kan finde, Forser du dig, saa gak den Vei, du veed, Og lad dig straks i Jesu Blod forbinde, Saa er din Feil, og hvad du har forseet, Som aldrig skeet, som aldrig skeet. 6 I Troen hav en Hjertens Ro, Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække, Din Fader kan du altid sikkert tro, Lad dig kun ingen Vind og Fare skrække! Ja ser det surt og mørkt i hver en Krog, Saa tro kun dog! Saa tro kun dog! 7 Saa skal dit Lys igjen opgaa, Og Solen skinne efter Nattens Skygge, Hvad du har troet, skal synlig for dig staa, Paa Gud du kan frimodig altid bygge; En Kristen i en salig Tilstand staar, Ihvor det gaar, ihvor det gaar. 8 Op, op min Aand, i Haab og Tro, Saa sød en Gud dig fuldt at overgive! Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro Din Jesus skal din Trang saa let fordrive, Med al din Nød dig i hans Arme kast! Han holder fast, Han holder fast. Topics: Fourteenth Sunday after Trinity Sunday Evening; 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Aandelig Strid Used With Tune: [Det koster ei for megen Strid]
TextPage scans

Det koster meer, end man fra først betænker

Appears in 3 hymnals Tune Title: [Det koster meer, end man fra først betænker] Lyrics: 1 Det koster meer, end man fra først betænker, At være tro i det, som Gud os skjænker, I Kjærlighedens først Kraft at staa, Til man os ser fra Kampens Plads at gaa. 2 Hvor ofte maa man sig for Himlen skamme, Naar man ei meer kan se den første Flamme, Og overtydes grant ved Aandens Tugt, At meget af den første Brand er flukt! 3 Saa gaar det, naar man fra sin Vagt vil træde, Og vender Sind og Hu til Verdens Glæde, Da bliver snart forfalsket meer og meer Det rene Sind, hvorefter Jesus ser. 4 Man strider ei, den rene Drift forsvinder, Man virker vel, naar man at virke finder, Men uformerket gaar den Friheds Aand, Saa hvad vi gjør, det sker i Trældoms Vaand. 5 Snart Lunkenhed sig søger ind at snige, Den trætte Fod vil ud af Veien vige, Den synes haard; en anden Vei man sig Da vælger til at vandre mangelig. 6 Man for sig har endnu saa mange Dage Og den med dem forbundne Strid og Plage; Det Aag er tungt, og Heden slaar sig til, Da veed man tidt ei, hvor man være vil. 7 O Jesu, du som stedse tro er blevet, Hvem Kjærlighed til Død og Grav har drevet, Giv mig den Kraft, at jeg til Gravens Muld Maa være dig af Hjertet tro og huld! 8 Naar jeg er svag, og mig saa meget hindrer, Saa lad mig se, hvor Kronen hisset tindrer, Den mig engang din egen Haand skal fly, Saa faar jeg Kraft og Mod og Lyst paany! Topics: 9 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Ninth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Aandelig Strid Used With Tune: [Det koster meer, end man fra først betænker]

Tunes

tune icon
Tune authorities
Page scans

[Apostlerne sad i Jerusalem]

Appears in 3 hymnals Composer and/or Arranger: Ludv. M. Lindeman Tune Key: E Flat Major Incipit: 53321 23423 33567 Used With Text: Apostlerne sad i Jerusalem
Page scans

[Det koster ei for megen Strid]

Appears in 2 hymnals Tune Sources: Zincks Koralb. 1801 Tune Key: F Major or modal Incipit: 53243 12334 56543 Used With Text: Det koster ei for megen Strid
Page scans

[Det koster meer, end man fra først betænker]

Appears in 2 hymnals Tune Sources: Zincks Koralb. 1801 Tune Key: C Major Incipit: 53455 67176 55677 Used With Text: Det koster meer, end man fra først betænker

Instances

instance icon
Published text-tune combinations (hymns) from specific hymnals
TextPage scan

Apostlerne sad i Jerusalem

Hymnal: K1893 #435 (1893) Tune Title: [Apostlerne sad i Jerusalem] Lyrics: 1 Apostlerne sad i Jerusalem Og bied paa Herrens Time, For Øre da bradt det ringed dem, Som tusinde Klokker kime. 2 Det rørte dem alle saa underlig, Det var ikke før oplevet, Der taltes om dem i Himmerig, Der blev deres Navne skrevet. 3 Der taltes om dem, som Livets Ord Nu skulde med Kraft forkynde, Om Himmel-Glæden ved Herrens Bord, Som skulde paa Jord begynde. 4 Da hørtes paa Zion der Sus og Brus, Det bølgede som et Lagen, Med Kraft fra det Høie det lave Hus Opfyldtes paa Pintsedagen. 5 Da saaes der Tunger som Ild og Glød, Guds Venner de fløi i Munden, Paa alle Folks Tunger Guds Ord gjenlød, Mangfoldig, dog eens i Grunden. 6 Saa tendtes paa Jorden det Lys fra Gud, Der haver som Solen straalet, Hvor levende Røster Guds Naade-Bud Forkyndte paa Modersmaalet. 7 Og har vi til nu paa det store Ord, Som Børnene smaa, kun stammet, Af Himmelens Ild, som kom til Jord, Vi har dog en Gnist annammet. 8 Den Gnist, den lever hos os endnu, Opblusser og i Guds Time, Saa gladelig rinder det os i Hu, At Himmerigs Klokker kime. Topics: Første Pintsedag Til Aftensang; First Pentecost For Evening
TextPage scan

Det koster ei for megen Strid

Hymnal: K1893 #521 (1893) Tune Title: [Det koster ei for megen Strid] Lyrics: 1 Det koster ei for megen Strid, En himmelfindet kristen Sjæl at blive, Er vor Natur end ikke mild og blid, Naar den i Kristi Død sig hen skal give, Saa giver Gud den gudhengivne Aand Dog Overhaand, Dog Overhaand. 2 Gjør som et Barn, og læg dig ned I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme, Han skal dig, som sit Barn, med Kjærlighed Da ved sit Frelser-Hjerte gjennemvarme, Mon det er svart, naar man er ham saa nær, At faa ham kjær? At faa ham kjær? 3 Gud intet Ondt dig gjøre vil, Men al din Ve den gjør din egen Vilje; Byd Gud dit arme, bange Hjerte til, Han skal det snart med Trøst og Glæde stille, Giv Gud din Vilje, at din Vilje snart! Saa er det klart, Saa er det klart. 4 Kast al din Frygt og Banghed hen; Hvi skal den meer dit arme Hjerte plage? Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen! Hvo vilde her i Naadens Tid forsage? Siig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort! Saa er det gjort, saa er det gjort. 5 Vær stille i Taalmodighed, Naar du din Faders Hjælp ei straks kan finde, Forser du dig, saa gak den Vei, du veed, Og lad dig straks i Jesu Blod forbinde, Saa er din Feil, og hvad du har forseet, Som aldrig skeet, som aldrig skeet. 6 I Troen hav en Hjertens Ro, Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække, Din Fader kan du altid sikkert tro, Lad dig kun ingen Vind og Fare skrække! Ja ser det surt og mørkt i hver en Krog, Saa tro kun dog! Saa tro kun dog! 7 Saa skal dit Lys igjen opgaa, Og Solen skinne efter Nattens Skygge, Hvad du har troet, skal synlig for dig staa, Paa Gud du kan frimodig altid bygge; En Kristen i en salig Tilstand staar, Ihvor det gaar, ihvor det gaar. 8 Op, op min Aand, i Haab og Tro, Saa sød en Gud dig fuldt at overgive! Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro Din Jesus skal din Trang saa let fordrive, Med al din Nød dig i hans Arme kast! Han holder fast, Han holder fast. Topics: Fourteenth Sunday after Trinity Sunday Evening; 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Aandelig Strid
TextPage scan

Det koster meer, end man fra først betænker

Hymnal: K1893 #503 (1893) Tune Title: [Det koster meer, end man fra først betænker] Lyrics: 1 Det koster meer, end man fra først betænker, At være tro i det, som Gud os skjænker, I Kjærlighedens først Kraft at staa, Til man os ser fra Kampens Plads at gaa. 2 Hvor ofte maa man sig for Himlen skamme, Naar man ei meer kan se den første Flamme, Og overtydes grant ved Aandens Tugt, At meget af den første Brand er flukt! 3 Saa gaar det, naar man fra sin Vagt vil træde, Og vender Sind og Hu til Verdens Glæde, Da bliver snart forfalsket meer og meer Det rene Sind, hvorefter Jesus ser. 4 Man strider ei, den rene Drift forsvinder, Man virker vel, naar man at virke finder, Men uformerket gaar den Friheds Aand, Saa hvad vi gjør, det sker i Trældoms Vaand. 5 Snart Lunkenhed sig søger ind at snige, Den trætte Fod vil ud af Veien vige, Den synes haard; en anden Vei man sig Da vælger til at vandre mangelig. 6 Man for sig har endnu saa mange Dage Og den med dem forbundne Strid og Plage; Det Aag er tungt, og Heden slaar sig til, Da veed man tidt ei, hvor man være vil. 7 O Jesu, du som stedse tro er blevet, Hvem Kjærlighed til Død og Grav har drevet, Giv mig den Kraft, at jeg til Gravens Muld Maa være dig af Hjertet tro og huld! 8 Naar jeg er svag, og mig saa meget hindrer, Saa lad mig se, hvor Kronen hisset tindrer, Den mig engang din egen Haand skal fly, Saa faar jeg Kraft og Mod og Lyst paany! Topics: 9 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Ninth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Aandelig Strid

People

person icon
Authors, composers, editors, etc.

Ludvig Mathias Lindeman

1812 - 1887 Person Name: Ludv. M. Lindeman Tune Title: [Apostlerne sad i Jerusalem] Hymnal Number: 435 Composer of "[Apostlerne sad i Jerusalem]" in Kirkesalmebog Ludvig M. Lindeman (b. 1812; d. 1887) was a Norwegian composer and organist. Born in Trondheim, he studied theology in Oslo where he remained the rest of his life. In 1839 he succeeded his brother as the organist and cantor of Oslo Cathedral, a position he held for 48 years up until his death. Lindeman was appointed Knight of the Royal Norwegian Order of St. Olav, and was invited to both help christen the new organ in Royal Albert Hall in London, as well as compose for the coronation of King Oscar II and Queen Sophie of Sweden. In 1883, he and his son started the Organist School in Oslo. Lindeman is perhaps best known for his arrangements of Norwegiam folk tales; over the course of his life he collected over 3000 folk melodies and tunes. Laura de Jong

Ernst Stockmann

1634 - 1712 Person Name: E. Stockmann Tune Title: [Gud skal al Ting mage] Hymnal Number: 490 Author of "Gud skal al Ting mage" in Kirkesalmebog Preacher and poet

Johann Crüger

1598 - 1662 Person Name: J. Crüger Tune Title: [Gud skal al Ting mage] Hymnal Number: 490 Composer of "[Gud skal al Ting mage]" in Kirkesalmebog Johann Crüger (b. Grossbriesen, near Guben, Prussia, Germany, 1598; d. Berlin, Germany, 1662) Crüger attended the Jesuit College at Olmutz and the Poets' School in Regensburg, and later studied theology at the University of Wittenberg. He moved to Berlin in 1615, where he published music for the rest of his life. In 1622 he became the Lutheran cantor at the St. Nicholas Church and a teacher for the Gray Cloister. He wrote music instruction manuals, the best known of which is Synopsis musica (1630), and tirelessly promoted congregational singing. With his tunes he often included elaborate accom­paniment for various instruments. Crüger's hymn collection, Neues vollkomliches Gesangbuch (1640), was one of the first hymnals to include figured bass accompaniment (musical shorthand) with the chorale melody rather than full harmonization written out. It included eighteen of Crüger's tunes. His next publication, Praxis Pietatis Melica (1644), is considered one of the most important collections of German hymnody in the seventeenth century. It was reprinted forty-four times in the following hundred years. Another of his publications, Geistliche Kirchen Melodien (1649), is a collection arranged for four voices, two descanting instruments, and keyboard and bass accompaniment. Crüger also published a complete psalter, Psalmodia sacra (1657), which included the Lobwasser translation set to all the Genevan tunes. Bert Polman =============================== Crüger, Johann, was born April 9, 1598, at Gross-Breese, near Guben, Brandenburg. After passing through the schools at Guben, Sorau and Breslau, the Jesuit College at Olmütz, and the Poets' school at Regensburg, he made a tour in Austria, and, in 1615, settled at Berlin. There, save for a short residence at the University of Wittenberg, in 1620, he employed himself as a private tutor till 1622. In 1622 he was appointed Cantor of St. Nicholas's Church at Berlin, and also one of the masters of the Greyfriars Gymnasium. He died at Berlin Feb. 23, 1662. Crüger wrote no hymns, although in some American hymnals he appears as "Johann Krüger, 1610,” as the author of the supposed original of C. Wesley's "Hearts of stone relent, relent" (q.v.). He was one of the most distinguished musicians of his time. Of his hymn tunes, which are generally noble and simple in style, some 20 are still in use, the best known probably being that to "Nun danket alle Gott" (q.v.), which is set to No. 379 in Hymns Ancient & Modern, ed. 1875. His claim to notice in this work is as editor and contributor to several of the most important German hymnological works of the 16th century, and these are most conveniently treated of under his name. (The principal authorities on his works are Dr. J. F. Bachmann's Zur Geschichte der Berliner Gesangbücher 1857; his Vortrag on P. Gerhard, 1863; and his edition of Gerhardt's Geistliche Lieder, 1866. Besides these there are the notices in Bode, and in R. Eitner's Monatshefte für Musik-Geschichte, 1873 and 1880). These works are:— 1. Newes vollkömmliches Gesangbuch, Augspur-gischer Confession, &c, Berlin, 1640 [Library of St. Nicholas's Church, Berlin], with 248 hymns, very few being published for the first time. 2. Praxis pietatis melica. Das ist: Ubung der Gottseligkeit in Christlichen und trostreichen Gesängen. The history of this, the most important work of the century, is still obscure. The 1st edition has been variously dated 1640 and 1644, while Crüger, in the preface to No. 3, says that the 3rd edition appeared in 1648. A considerable correspondence with German collectors and librarians has failed to bring to light any of the editions which Koch, iv. 102, 103, quotes as 1644, 1647, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653. The imperfect edition noted below as probably that of 1648 is the earliest Berlin edition we have been able to find. The imperfect edition, probably ix. of 1659, formerly in the hands of Dr. Schneider of Schleswig [see Mützell, 1858, No. 264] was inaccessible. The earliest perfect Berlin edition we have found is 1653. The edition printed at Frankfurt in 1656 by Caspar Röteln was probably a reprint of a Berlin edition, c. 1656. The editions printed at Frankfurt-am-Main by B. C. Wust (of which the 1666 is in the preface described as the 3rd) are in considerable measure independent works. In the forty-five Berlin and over a dozen Frankfurt editions of this work many of the hymns of P. Gerhardt, J. Franck, P. J. Spener, and others, appear for the first time, and therein also appear many of the best melodies of the period. 3. Geistliche Kirchen-Melodien, &c, Leipzig, 1649 [Library of St. Katherine's Church, Brandenburg]. This contains the first stanzas only of 161 hymns, with music in four vocal and two instrumental parts. It is the earliest source of the first stanzas of various hymns by Gerhardt, Franck, &c. 4. D. M. Luther's und anderer vornehmen geisU reichen und gelehrten Manner Geistliche Lieder und Psalmen, &c, Berlin, 1653 [Hamburg Town Library], with 375 hymns. This was edited by C. Runge, the publisher, and to it Crüger contributed some 37 melodies. It was prepared at the request of Luise Henriette (q.v.), as a book for the joint use of the Lutherans and the Re¬formed, and is the earliest source of the hymns ascribed to her, and of the complete versions of many hymns by Gerhardt and Franck. 5. Psalmodia Sacra, &c, Berlin, 1658 [Royal Library, Berlin]. The first section of this work is in an ed. of A. Lobwasser's German Psalter; the second, with a similar title to No. 4, and the date 1657, is practically a recast of No. 4,146 of those in 1653 being omitted, and the rest of the 319 hymns principally taken from the Praxis of 1656 and the hymn-books of the Bohemian Brethren. New eds. appeared in 1676, 1700, 1704, 1711, and 1736. [Rev. James Mearns, M.A.] -- Excerpt from John Julian, Dictionary of Hymnology (1907) ======================= Crüger, Johann, p. 271, ii. Dr. J. Zahn, now of Neuendettelsau, in Bavaria, has recently acquired a copy of the 5th ed., Berlin, 1653, of the Praxis. --John Julian, Dictionary of Hymnology, Appendix, Part II (1907)