So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^af_hoiheden_oprunden_er$"

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 7 of 7Results Per Page: 102050

Af hoeiheden oprunden er

Author: Philip Nicolai Hymnal: Kirkesalmebog #d3 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

Af Høiheden oprunden er

Hymnal: Kirkesalmebog #140 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade; Du Jesse Rod og Davids Kvist, Min Hjertens Brudgom, Jesu Krist, Mig fryder overmaade! Liflig, Venlig, Mild og kjærlig, Stor og herlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Eia, min Skat og Krone skjøn, Guds og Jomfru Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerte-Skrin, Dit hellig' Ord og Hilsen din Er sød kom Melk og Honning. Guds Blomst Din Komst, Hosianna! Himlens Manna Vi fornemme, Aldrig kan jeg dig forglemme. 3 Du klare Ædelstenen min, Lad skinne i mit Hjerte ind Din Ild og Elskovs Flamme, Gud glæde mig og give vist, Jeg være maa en Livsens Kvist Alt paa dit Legems Stamme! Til dig Saart mig Længes komme, Himlens Blomme! Suk jeg sender, Rækker til dig Hu og Hænder! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds Øie. O Herre Krist, hvor du er god, Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod Mig Salighed tilføie! Drag mig, Tag mig, Giv mig Arme Naadens Varme! Jeg er Bruden, Paa dit Ord jeg kommer buden. 5 Gud Fader min i Himmerig, Før Verden var, du elskte mig Udi din Søn den kjære, Og han har selv jo valgt mig ud, Og han er Brudgom, jeg er Brud, O Herre Gud, for Ære! Eia, Eia! Himlens Glæder Jeg tiltræder, Snart han fører Bruden hjem, som ham tilhører! 6 Stem op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Af Hjertens Lyst nu lyde, Thi med min Jesu skal jeg gaa, Og ham til Brudgom skal jeg faa, Det skal mig evig fryde! Synger, Leger, Jubilerer, Triumferer, Naaber Kjære: Stor er Herren til Guds Ære! 7 Hvor hjerteglad er jeg da nu! Mig Et og Alt er Jesus, du, Mit Ophav og min Ende; Mig vil du dag jo til din Pris Optage i dit Paradis, Thi klapper jeg i Hænde! Amen, Amen! Kom min glæde! Jeg er rede, Dryg ei længe, Al min Hu ved dig mon hænge. Topics: Første Juledag Til Ottesang og Høimesse; First Christmas Day High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Aarvaagenhed; Hellig Tre Kongers Dag Til Hoimesse; Holy Three Kings Day High Mass; Mariæ Bebudelses Dag Til Hoimesse; Annunciation High Mass; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twentieth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
Text

Af Høiheden oprunden er

Author: F. Nicolai; H. C. Sthen; Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #140 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade; Du Jesse Rod og Davids Kvist, Min Hjertens Brudgom, Jesu Krist, Mig fryder overmaade! Liflig, Venlig, Mild og kjærlig, Stor og herlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Eia, min Skat og Krone skjøn, Guds og Jomfru Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerte-Skrin, Dit hellig' Ord og Hilsen din Er sød kom Melk og Honning. Guds Blomst Din Komst, Hosianna! Himlens Manna Vi fornemme, Aldrig kan jeg dig forglemme. 3 Du klare Ædelstenen min, Lad skinne i mit Hjerte ind Din Ild og Elskovs Flamme, Gud glæde mig og give vist, Jeg være maa en Livsens Kvist Alt paa dit Legems Stamme! Til dig Saart mig Længes komme, Himlens Blomme! Suk jeg sender, Rækker til dig Hu og Hænder! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds Øie. O Herre Krist, hvor du er god, Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod Mig Salighed tilføie! Drag mig, Tag mig, Giv mig Arme Naadens Varme! Jeg er Bruden, Paa dit Ord jeg kommer buden. 5 Gud Fader min i Himmerig, Før Verden var, du elskte mig Udi din Søn den kjære, Og han har selv jo valgt mig ud, Og han er Brudgom, jeg er Brud, O Herre Gud, for Ære! Eia, Eia! Himlens Glæder Jeg tiltræder, Snart han fører Bruden hjem, som ham tilhører! 6 Stem op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Af Hjertens Lyst nu lyde, Thi med min Jesu skal jeg gaa, Og ham til Brudgom skal jeg faa, Det skal mig evig fryde! Synger, Leger, Jubilerer, Triumferer, Naaber Kjære: Stor er Herren til Guds Ære! 7 Hvor hjerteglad er jeg da nu! Mig Et og Alt er Jesus, du, Mit Ophav og min Ende; Mig vil du dag jo til din Pris Optage i dit Paradis, Thi klapper jeg i Hænde! Amen, Amen! Kom min glæde! Jeg er rede, Dryg ei længe, Al min Hu ved dig mon hænge. Topics: Første Juledag Til Ottesang og Høimesse; First Christmas Day High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Aarvaagenhed; Anden Søndag i Advent Til Aftensang; Second Sunday in Advent For Evening; Anden Juledag Til Aftensang; Second Christmas Day For Evening; Hellig Tre Kongers Dag Til Hoimesse; Holy Three Kings Day High Mass; Mariæ Bebudelses Dag Til Hoimesse; Annunciation High Mass; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twentieth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian Tune Title: [Af Høiheden oprunden er]
TextPage scan

Af Høiheden oprunden er

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #121 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade: Du Jesse Rod og Davids Søn Min Konning og min Brudgom stjøn, Mig fryder overmaade! Liflig, venlig, Høi og herlig Mild og kjærlig Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Du lille Barn, livsalig skjøn, Gud Faders og Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerterum, Dit hellig' Evangelium Er sødt som Melk og Honning. Kjære Herre! Hosianna! Himmel-Manna Dig til Ære Glad i Aanden vil jeg være. 3 Du Ædelstenen og Perle god, Skin dybt udi mit Hjertes Nid Med Kjærlighedens Flamme! Og til min Glæde mig forlen, Jeg være maa en frugtbar Gren Paa dig, du Livsens Stamme! Christe, dig ske Pris og Ære Brudgom kjære, At du vilde Mig fra synd og Sorrig skille! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds-Øie. O Jesu Christ, min Frelser god, Dit Ord, din Aand, dit Kjød og Blod Mig Salighed tilføie! Favn mig venlig! Dine Arme Mig opvarme Med din Naade! Paa dit Ord jeg fast vil haabe. 5 O Herre Gud og Fader blid, Du i din Søn fra evig Tid Saa inderlig mig elskte; Med ham du har trolovet mig, Jeg er hans Burd evindelig, Han mig til Livet frelste. Eia! Eia! Han det giver, At jeg bliver I stor Glæde hos dig idet Æresæde! 6 Frisk op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Sig nu med Jubel høre! At jeg med dig, o Jesu kjær, Min Brudgom, glemmer al Besvær Og kan mig lystig gjøre. Synger, springer, Jubilerer, Triumferer, Herren priser, Søm slig Ære os besviser! 7 Saa hjerteglad er jeg da nu, Mit Et og Alt er Jesu, du, Begyndelse og Ende! Du fører mig med Lov og Pris Til Himmerig, til Paradis, Fra Jammer og Elende. Amen, Amen. Kom o milde Jesu lille! Tøv ei længe, Lyst til dig min Sjæl mon trænge! Topics: Hellig-Tre-Kongers Dag; Holy Three Kings Day; Psalmer ved Missionsmøder; Psalms at Mission Meetings; Kjærlighed til Gud og Frelseren; Love to God and Savior Languages: Norwegian
TextPage scan

Af Høiheden oprunder er

Author: Fillip Nicolai; Hans Sthen; Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #140 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade; Du Jesse Rod og Davids Kvist, Min Hjertens Brudgom, Jesus Krist, Mig fryder overmaade! Liflig, Venlig, Mild og kjærlig, Stor og herlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Eia, min Skat og Krone skjøn, Guds og Jomfru Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerte-Skrin, Dit hellig' Ord og Hilsen din Er sød kom Melk og Honning. Guds Blomst Din Komst, Hosianna! Himlens Manna Vi fornemme, Aldrig kan jeg dig forglemme. 3 Du klare Ædelstenen min, Lad skinne i mit Hjerte ind Din Ild og Elskovs Flamme, Gud glæde mig og give vist, Jeg være maa en Livsens Kvist Alt paa dit Legems Stamme! Til dig Saart mig Længes komme, Himlens Blomme! Suk jeg sender, Rækker til dig Hu og Hænder! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds Øie. O Herre Krist, hvor du er god, Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod Mig Salighed tilføie! Drag mig, Tag mig, Giv mig Arme Naadens Varme! Jeg er Bruden, Paa dit Ord jeg kommer buden. 5 Gud Fader min i Himmerig, Før Verden var, du elskte mig Udi din Søn den kjære, Og han har selv jo valgt mig ud, Og han er Brudgom, jeg er Brud, O Herre Gud, for Ære! Eia, Eia! Himlens Glæder Jeg tiltræder, Snart han fører Bruden hjem, som ham tilhører! 6 Stem op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Af Hjertens Lyst nu lyde, Thi med min Jesus skal jeg gaa, Og ham til Brudgom skal jeg faa, Det skal mig evig fryde! Synger, Leger, Jubilerer, Triumferer, Naaber Kjære: Stor er Herren til Guds Ære! 7 Hvor hjerteglad er jeg da nu! Mig Et og Alt er Jesus, du, Mit Ophav og min Ende; Mig vil du dag jo til din Pris Optage i dit Paradis, Thi klapper jeg i Hænde! Amen, Amen! Kom min glæde! Jeg er rede, Dryg ei længe, Al min Hu ved dig mon hænge. Topics: Christmas 1 For Morning Service and High Mass; Første Juledag Til Morgengudstjeneste og Høimesse; Second Sunday in Advent; Second Sunday in Christmas; Hellig 3 Kongers Dag Til Høimesse; Epiphany; Second Sunday in Lent; Marias Bebudelses Dag Til Høimesse; Annunciation; Tyvende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse; Twentieth Sunday after Trinity Sunday; Glæde og Hvile I Herren; Joy and Rest in the Lord; Hengivelse til Jesus; Devotion to Jesus; Jesus, vor Brudgom; Jesus, our Bridegroom; Anden Juledag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie; Anden Søndag I Advent Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Anden Søndag I Faste Til Høimesse -Til Anden Tekstrækkes Evangelium Languages: Norwegian

Af hoeiheden oprunden er

Author: H. C. Sthen; Philip Nicolai Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d5 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Af hoeiheden oprundet er

Author: Magnus B. Landstad; Philip Nicolai Hymnal: The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d10 (1916) Hymnal Title: The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America

Export as CSV