Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^det_ar_ett_fast_ord_i_alla_tider$"
Showing 1 - 2 of 2Results Per Page: 102050
TextPage scan

Det är ett fast ord

Author: Joel Blomqvist Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S144 (1913) Meter: 10.9.10.9 Hymnal Title: Lutherförbundets Sångbok First Line: Det är ett fast ord, i alla tider Lyrics: 1 Det är ett fast ord, i alla tider Väl värdt, attman det anammade, Att Jesus Kristus kom hit i världen, Han kom att frälsa just syndare. Att Jesus Kristus kom hit i världen, Han kom att frälsa just syndare. 2 Bland syndarena är jag den störste, Dock sjunger jag uppå barnavis: Barm härtighet är mig vederfaren Igenom Jesus, Gud vare pris. Barm härtighet är mig vederfaren Igenom Jesus, Gud vare pris. 3 Vår Herre Jesus är själf oss nära, Han verkar, hvem kan förhindra det? Den eld på jorden han kom att tända Skall härligt brinna, i evighet. Den eld på jorden han kom att tända Skall härligt brinna, i evighet. 4 Nu se de blinda, nu gå de halta, Spetälske blifva sin sjukdom kvitt, De döfva höra, upp stå de döda, Guds nådelöften förkunnas fritt. De döfva höra, upp stå de döda, Guds nådelöften förkunnas fritt. 5 O Herre Jesus, kom med din ande, Blås lif i benen, som ligga här På marken spridda och äro torra, Kom gif dem lifvet, o Jesus kär. På marken spridda och äro torra, Kom gif dem lifvet, o Jesus kär. 6 Låt himlen rämna och kom hit neder Med regn på jorden, så torr och hård. Låt ödemarken smart härligt blomstra Och gör af öknen en örtagård. Låt ödemarken smart härligt blomstra Och gör af öknen en örtagård. 7 Lägg stora skaror till dina fötter Och lär dem känna Gud Jehova. Ja amen, amen, ditt namn ske ära, Dig tillhör riket. Halleluja. Ja amen, amen, ditt namn ske ära, Dig tillhör riket. Halleluja. Topics: Sinnesändring och Tro; Conversion and Faith Languages: Swedish Tune Title: [Det är ett fast ord, i alla tider]
Page scan

Det är ett fast ord och i all måtto

Author: J. B. Hymnal: Nya Psalmisten #166 (1903) Hymnal Title: Nya Psalmisten

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.