Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^det_koster_ei_for_megen_strid$"

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050
TextPage scan

Det koster ei for megen Strid

Hymnal: Kirkesalmebog #521 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Det koster ei for megen Strid, En himmelfindet kristen Sjæl at blive, Er vor Natur end ikke mild og blid, Naar den i Kristi Død sig hen skal give, Saa giver Gud den gudhengivne Aand Dog Overhaand, Dog Overhaand. 2 Gjør som et Barn, og læg dig ned I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme, Han skal dig, som sit Barn, med Kjærlighed Da ved sit Frelser-Hjerte gjennemvarme, Mon det er svart, naar man er ham saa nær, At faa ham kjær? At faa ham kjær? 3 Gud intet Ondt dig gjøre vil, Men al din Ve den gjør din egen Vilje; Byd Gud dit arme, bange Hjerte til, Han skal det snart med Trøst og Glæde stille, Giv Gud din Vilje, at din Vilje snart! Saa er det klart, Saa er det klart. 4 Kast al din Frygt og Banghed hen; Hvi skal den meer dit arme Hjerte plage? Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen! Hvo vilde her i Naadens Tid forsage? Siig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort! Saa er det gjort, saa er det gjort. 5 Vær stille i Taalmodighed, Naar du din Faders Hjælp ei straks kan finde, Forser du dig, saa gak den Vei, du veed, Og lad dig straks i Jesu Blod forbinde, Saa er din Feil, og hvad du har forseet, Som aldrig skeet, som aldrig skeet. 6 I Troen hav en Hjertens Ro, Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække, Din Fader kan du altid sikkert tro, Lad dig kun ingen Vind og Fare skrække! Ja ser det surt og mørkt i hver en Krog, Saa tro kun dog! Saa tro kun dog! 7 Saa skal dit Lys igjen opgaa, Og Solen skinne efter Nattens Skygge, Hvad du har troet, skal synlig for dig staa, Paa Gud du kan frimodig altid bygge; En Kristen i en salig Tilstand staar, Ihvor det gaar, ihvor det gaar. 8 Op, op min Aand, i Haab og Tro, Saa sød en Gud dig fuldt at overgive! Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro Din Jesus skal din Trang saa let fordrive, Med al din Nød dig i hans Arme kast! Han holder fast, Han holder fast. Topics: Fourteenth Sunday after Trinity Sunday Evening; 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Aandelig Strid Tune Title: [Det koster ei for megen Strid]
Text

Det koster ei for megen Strid

Author: K. F. Richter; Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #521 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Det koster ei for megen Strid, En himmelfindet kristen Sjæl at blive, Er vor Natur end ikke mild og blid, Naar den i Kristi Død sig hen skal give, Saa giver Gud den gudhengivne Aand Dog Overhaand, Dog Overhaand. 2 Gjør som et Barn, og læg dig ned I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme, Han skal dig, som sit Barn, med Kjærlighed Da ved sit Frelser-Hjerte gjennemvarme, Mon det er svart, naar man er ham saa nær, At faa ham kjær? At faa ham kjær? 3 Gud intet Ondt dig gjøre vil, Men al din Ve den gjør din egen Vilje; Byd Gud dit arme, bange Hjerte til, Han skal det snart med Trøst og Glæde stille, Giv Gud din Vilje, at din Vilje snart! Saa er det klart, Saa er det klart. 4 Kast al din Frygt og Banghed hen; Hvi skal den meer dit arme Hjerte plage? Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen! Hvo vilde her i Naadens Tid forsage? Siig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort! Saa er det gjort, saa er det gjort. 5 Vær stille i Taalmodighed, Naar du din Faders Hjælp ei straks kan finde, Forser du dig, saa gak den Vei, du veed, Og lad dig straks i Jesu Blod forbinde, Saa er din Feil, og hvad du har forseet, Som aldrig skeet, som aldrig skeet. 6 I Troen hav en Hjertens Ro, Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække, Din Fader kan du altid sikkert tro, Lad dig kun ingen Vind og Fare skrække! Ja ser det surt og mørkt i hver en Krog, Saa tro kun dog! Saa tro kun dog! 7 Saa skal dit Lys igjen opgaa, Og Solen skinne efter Nattens Skygge, Hvad du har troet, skal synlig for dig staa, Paa Gud du kan frimodig altid bygge; En Kristen i en salig Tilstand staar, Ihvor det gaar, ihvor det gaar. 8 Op, op min Aand, i Haab og Tro, Saa sød en Gud dig fuldt at overgive! Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro Din Jesus skal din Trang saa let fordrive, Med al din Nød dig i hans Arme kast! Han holder fast, Han holder fast. Topics: Fjortende Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Fourteenth Sunday after Trinity Sunday Evening; Aandelig Strid Tune Title: [Det koster ei for megen Strid]
TextPage scan

Det koster ei for megen Strid

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #372 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Det koster ei for megen Strid, En himmelfindet christen Sjæl at blive, Thi er end vor Natur ei mild og blid, Naar den i Christi Død sig hen skal give, Saa giver Gud den gudhengivne Aand Dog Overhaand. 2 Gjør som et Barn, og læg dig ned I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme, Han skal dig, som sit Barn med Kjærlighed I sine VundersLy snart gjennemvarme, Mon det er svart, naar man er ham saa nær, At faa ham kjær? 3 Gud intet Ondt dig gjøre vil, Men al din Ve den gjør din egen Vilje; Byd Gud dit arme, bange Hjerte til, Han skal det snart med Trøst og Glæde stille, Giv Gud din Vilje, at din Vilje, snart! Saa er det klart. 4 Kast al din Frygt og Banghed hen! Hvad skal den mer dit arme Hjerte plage? Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen! Hvo vilde her i Naadens Tid forsage? Sig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort! Saa er det gjort. 5 Vær stille i Taalmodighed, Naar du din Faders Hjælp ei strax kan finde, Forser du dig, saa gak den Vei, du ved, Og lad dig strax i Jesu Blod forbinde, Saa er din Feil, og hvad du har forset, Som aldrig sket. 6 I Troen hav en Hjerte-Ro, Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække, Din Fader kan du altid sikker tro, Lad dig kun ingen Vind og Fare strække, Ja ser det surt og mørkt ud i hver Krog, Saa tro kun dog. 7 Saa skal dit Lys igjen opgaa, Og Solen skinne efter Nattens Skygge, Hvad du har tro't, skal synlig for dig staa, Paa Gud du kan frimodig altid bygge; En Christen i en salig Tilstand staar, Ihvor det gaar. 8 Op, op min Aand, i Haab og Tro, Saa sød en Gud dig fuldt at overgive! Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro, Din Jesus skal din Trang saa let fordrive, Med al din Nød dig i hans Arme kast! Han holder fast. Topics: Nittende Søndag efter Trinitatis Aftensang; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday Evening; Taalmodighed og Hengivenhed i Guds Villie; Patience and Devotion in the Will of God Languages: Norwegian
TextPage scan

Det koster ei for megen Strid

Author: Krist. Richter; Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #521 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Det koster ei for megen Strid, En himmelfindet kristen Sjæl at blive, Er vor Natur end ikke mild og blid, Naar den i Kristi Død sig hen skal give, Saa giver Gud den gudhengivne Aand Dog Overhaand, Dog Overhaand. 2 Gjør som et Barn, og læg dig ned I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme, Han skal dig, som sit Barn, med Kjærlighed Da ved sit Frelser-Hjerte gjennemvarme, Mon det er svart, naar man er ham saa nær, At faa ham kjær? At faa ham kjær? 3 Gud intet Ondt dig gjøre vil, Men al din Ve den gjør din egen Vilje; Byd Gud dit arme, bange Hjerte til, Han skal det snart med Trøst og Glæde stille, Giv Gud din Vilje, at din Vilje snart! Saa er det klart, Saa er det klart. 4 Kast al din Frygt og Banghed hen; Hvi skal den mer dit arme Hjerte plage? Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen! Hvo vilde her i Naadens Tid forsage? Sig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort! Saa er det gjort, saa er det gjort. 5 Vær stille i Taalmodighed, Naar du din Faders Hjælp ei straks kan finde, Forser du dig, saa gak den Vei, du veed, Og lad dig straks i Jesu Blod forbinde, Saa er din Feil, og hvad du har forset, Som aldrig sket, som aldrig sket. 6 I Troen hav en Hjertens Ro, Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække, Din Fader kan du altid sikkert tro, Lad dig kun ingen Vind og Fare skrække! Ja ser det surt og mørkt i hver en Krog, Saa tro kun dog! Saa tro kun dog! 7 Saa skal dit Lys igjen opgaa, Og Solen skinne efter Nattens Skygge, Hvad du har tro't, skal synlig for dig staa, Paa Gud du kan frimodig altid bygge; En Kristen i en salig Tilstand staar, Ihvor det gaar, ihvor det gaar. 8 Op, op min Aand, i Haab og Tro, Saa sød en Gud dig fuldt at overgive! Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro din Jesus skal din Trang saa let fordrive, Med al din Nød dig i hans Arme kast! Han holder fast, Han holder fast. Topics: Fjortende Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftengudstjeneste; Fourteenth Sunday after Trinity Sunday; Ordinary Prayer Day; Barnekaaret; Adoption; Evangeliets Indbydelse; Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie; Gospel Invitation Languages: Norwegian

Export as CSV