During our last fund drive one donor said this: "I love hymns ... If you asked for money, it means you need it! Please keep the work going. And please, accept my widow's mite. God bless you."

She was right. We only ask for money twice a year, and we do so because we need it.

So, before you close this box and move on to use the many resources on Hymnary.org, please prayerfully consider whether you might be able to make a gift to support our work. Gifts of any amount are appreciated, assist our work and let us know that we have partners in our effort to create the best database of hymns on the planet.

To donate online via PayPal or credit card, use the Calvin University secure giving site (https://calvin.quadweb.site/giving/hymnary).

If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

And to read more about big plans for Hymnary, see https://hymnary.org/blog/major-additions-planned-for-hymnary.

Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^drag_ind_ad_dine_porte$"
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050

Drag ind ad dine porte

Author: Hans A. Brorson; Paul Gerhardt Hymnal: Kirkesalmebog #d76 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextPage scan

Drag ind ad dine Porte

Hymnal: Kirkesalmebog #263 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Drag ind ad dine Porte, Mit dyre Sjæle-Pant, Som mig, der jeg var borte, I Daabens Vande fandt, O du Gud Faders Aand, Som er Guds Søns tillige, Og har det samme Rige Med dem i Magt og Haand! 2 Drag ind, lad Sjælen finde Din Guddoms Lys og Brand, Som Syndens Lyst herinde Kan brænde op hvert Grand; Mig fra dens Trældom fri, Gjør mine Tanker rene, At søge dig alene Paa Livsens rette Sti! 3 Jeg er som vilde Grene Vendt bort og visnet hen, Din Guddoms Magt alene Mig giver Liv igjen; Du har i Daabens Flod Min Død til Grunde sænket, Mig renset og bestænket Med Jesu røde Blod. 4 Du er en Aand, som fører Os ret i Bønnen frem, Dit Suk Guds Hjerte rører, Din Bøn is Løndom hjem Til Gud i Himlen gaar, Den virker i det Høie, Og lader sig ei nøie, Før Hjælpen rede staar. 5 Du er en Aand, som giver Det bange Hjerte Trøst, Det lædsker og opliver Med Himlens Lys og Lyst; O lad det naadig ske, Min Vaande bort du tage, Og Aanden sødt hendrage I Himlen ind at se! 6 Giv helligt Mod at kjæmpe Mod Satans grumme Magt, Og al hans Vold at dæmpe Paa Troens sterke Vagt, Og stride mandelig, Som det den Kristne sømmer, Der ei i Verden drømmer, Men vældig værger sig! Topics: Fastelavens Søndag Til Høimesse; Shrovetide Sunday High Mass Languages: Norwegian
Text

Drag ind ad dine Porte

Author: P. Gerhardt; Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #263 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Drag ind ad dine Porte, Mit dyre Sjæle-Pant, Som mig, der jeg var borte, I Daabens Vande fandt, O du Gud Faders Aand, Som er Guds Søns tillige, Og har det samme Rige Med dem i Magt og Haand! 2 Drag ind, lad Sjælen finde Din Guddoms Lys og Brand, Som Syndens Lyst herinde Kan brænde op hvert Grand; Mig fra dens Trældom fri, Gjør mine Tanker rene, At søge dig alene Paa Livsens rette Sti! 3 Jeg er som vilde Grene Vendt bort og visnet hen, Din Guddoms Magt alene Mig giver Liv igjen; Du har i Daabens Flod Min Død til Grunde sænket, Mig renset og bestænket Med Jesu røde Blod. 4 Du er en Aand, som fører Os ret i Bønnen frem, Dit Suk Guds Hjerte rører, Din Bøn is Løndom hjem Til Gud i Himlen gaar, Den virker i det Høie, Og lader sig ei nøie, Før Hjælpen rede staar. 5 Du er en Aand, som giver Det bange Hjerte Trøst, Det lædsker og opliver Med Himlens Lys og Lyst; O lad det naadig ske, Min Vaande bort du tage, Og Aanden sødt hendrage I Himlen ind at se! 6 Giv helligt Mod at kjæmpe Mod Satans grumme Magt, Og al hans Vold at dæmpe Paa Troens sterke Vagt, Og stride mandelig, Som det den Kristne sømmer, Der ei i Verden drømmer, Men vældig værger sig! Topics: Fastelavens Søndag Til Høimesse; Shrovetide Sunday High Mass; Fastelavens Søndag Til Aftensang; Shrovetide Sunday For Evening; Palme-Søndag Til Aftensang; Palm Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Drag ind ad dine Porte

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #280 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Drag ind ad dine Porte, Mit dyre Sjælepant, Som mig, der jeg var borte, I Daabens Vande fandt, O, du Gud Faders Aand, Som er Guds Søns tillige, Og har det samme Rige Med dem i Magt og Haand! 2 Drag ind, lad Sjælen finde Din Guddom, Trøstermand, Som Syndens Kræfter binde Og overvinde kan! Gjør Sjælen syndefri, Gjør mine Tanker rene, At søge dig alene Paa Livsens rette Sti! 3 Jeg er som vilde Grene Forvendt og visnet hen, Din Guddoms Kraft alene Mig giver Liv igjen; Du har i Daabens Flod Min Død til Grunde sænket, Mig renset og bestænket Med Jesu røde Blod. 4 Du søde Salve flyder Saa liflig i mit Sind, At jeg den Ære nyder Ved dig at vies ind Til Præst, at staa for Gud, Til Kongemagt og Ære, Til guds Prophet at være, Til Jesu Skat og Brud. 5 Du er en Aand, som fører Os ret i Bønnen frem, Din Bøn Guds Hjerte rører, Din Sang er angenem, Den op i Himlen gaar, Den virker i det Høie, Og lader sig ei nøie, Før Hjælpen red staar. 6 Du er en Aand, som giver Hvert bange Hjerte Trøst, Det lædsker og opliver Med Himlens Lys og Lyst; Ak ja, hvor mangen Ve Har du min Sjæl betaget, Og Aanden sødt hendraget I Himlen ind at se. 7 Du er en Aand, som lader Os smage Kjærlighed, Er ei hos den, som hader, Som truer og er vred; Du søger, søde Aand, Al Trætte at formene, Og Sjæle at forene Ved Kjærlighedens Baand. 8 Du, Herre, har i Hænde De Store med de Smaa, Den lede kan og vende, Som Bækkens Vande gaa; Lad Naaden blive stor Til Alle at forlige, Som med hverandre krige Paa hele Verdens Jord. 9 Bryd frem, at Verdens Plage, Dog engang bliver endt; Vend om, og før tilbage Alt, hvad som er forvendt; Se dog i Verdens Land Saa mange Lande skjændte, Saa mange Kirker brændte, Og sæt dem selv istand! 10 Lad Ørvigheden smykkes Med Himlens Lys og Ret, Lad Regimentet lykkes, Gjør alt det Tunge let; Gjør Alderdommen vis, De Unge Tugt at lære, At begge Frugt maa bære Til Herrens Lov og Pris! 11 Lad hver en Sjæl sig fryde I Jesu sande Tro; Lad alle Huse nyde Velsignelse og Ro; Fordriv den onde Aand, Sommod din Virkning strider, At Naaden alle Tider Kan have Overhaand! 12 Giv Tapperhed at kjæmpe Mod Satans grumme Magt, Og al hans Vold at dæmpe Paa Troens stærke Vagt, Og stride mandelig, Som det den Christne sømmer, Der ei i Verdne drømmer, Men vældig værger sig! 13 Lad al vor Vandring v"re Dig kjær og angenem, At naar man os skal bære Engang i Døden hjem, Naar her er sagt Godnat, Da lad os salig drage Fra denne Verdens Plage Til Himlens Frydeskat! Topics: Første Pintsedag; First Pentecost; Psalmer ved Missionsmøder; Psalms at Mission Meetings; Den Heillig-Aands Naadevirkninger i Almindelighed; The Blessings of the Holy Spirit; Daaben; Baptism Languages: Norwegian
TextPage scan

Drag ind ad dine Porte

Author: Paul Gerhardt; Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #263 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Drag ind ad dine Porte, Mit dyre Sjæle-Pant, Som mig, der jeg var borte, I Daabens Vande fandt, O, du Gud Faders Aand, Som er Guds Søns tillige, Og har det samme Rige Med dem i Magt og Haand! 2 Drag ind, lad Sjælen finde Din Guddoms Lys og Brand, Som Syndens Lyst herinde Kan brænde op hvert Grand; Mig fra dens Trældom fri, Gjør mine Tanker rene, At søge dig alene Paa Livsens rette Sti! 3 Jeg er som vilde Grene Vendt bort og visnet hen, Din Guddoms Magt alene Mig giver Liv igjen; Du har i Daabens Flod Min Død til Grunde sænket, Mig renset og bestænket Med Jesu røde Blod. 4 Du er en Aand, som fører Os ret i Bønnen frem, Dit Suk Guds Hjerte rører, Din Bøn is Løndom hjem Til Gud i Himlen gaar, Den virker i det Høie, Og lader sig ei nøie, Før Hjælpen rede staar. 5 Du er en Aand, som giver Det bange Hjerte Trøst, Det lædsker og opliver Med Himlens Lys og Lyst; O lad det naadig ske, Min Vaande bort du tage, Og Aanden sødt hendrage I Himlen ind at se! 6 Giv helligt Mod at kjæmpe Mod Satans grumme Magt, Og al hans Vold at dæmpe Paa Troens stærke Vagt, Og stride mandelig, Som det den Kristne sømmer, Der ei i Verden drømmer, Men vældig værger sig! Topics: Fastelavns Søndag Til Høimesse; Shrovetide; Shrovetide; Palm Sunday; Gjenfødelse; Rebirth; Fastelavns Søndag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Epistel; Palmesøndag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie Languages: Norwegian

Drag ind ad dine porte

Author: Hans A. Brorson; Paul Gerhardt Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d61 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.