Hymnary Friends,

As our fall/winter fund drive winds down, please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. We're behind where we have been in past years with this drive, and we are hoping to catch up a little between now and January 1, 2019!

Please know that we want to keep Hymnary (the most complete database of North American hymnody on the planet) going for many years to come. Your donations help us do that. Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^falder_paa_dig_modgangs_hede$"
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050

Falder paa dig modgangs hede

Author: Hans A. Brorson; Johannes Olearius Hymnal: Kirkesalmebog #d105 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextImage

Falder paa dig Modgangs Hede

Hymnal: Kirkesalmebog #427 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Falder paa dig Modgangs Hede, Nød og Jammer, Spe og Spot, O, da maa du flittig bede, Bønnem er for al Ting godt; Midt igjennem Korsets Ve Kan du da i Ordet se, Hvordan Jesu milde Hjerte Ser og føler al din Smerte. 2 Ingen bliver dog til Skamme, Som forlader sig paa Gud, Lad saa, hvad der vil, dig ramme, Beed og tro og hold kun ud! Synes det, han ser dig ei, O, han kjender al din Vei! Al din Brøst du ham skal klage, Og i ingen Nød forsage. 3 Lær vor Herres Vei og Maaden, Som ham fører Sine paa, Han vil styrke dem i Naaden, Naar han tager til at slaa. Lever ei vor Gud endnu? Tier han, saa tal kun du, Træng med Magt til Himlens Volde, Gud kan intet dig forholde. 4 Tro hvad du i Ordet hører, Bliv paa Sandheds visse Sti; Satan, som saa mange fører, Skal vel lade dig gaa fri; Al din Lid og Love set Paa Guds Sandheds Lys og Ret, Tro kun Gud, han kan i svige, Veed, saa skal din Jammer vige. 5 Gud ske Lov for al sin Naade, Som mig giver saadan Magt, At jeg tør i ingen Vaade Gaa bedrøvet og forsagt! Derfor vil jeg daglig paa Herrens Lovsangs Harpe slaa, Og i baade Sorg og Glæde Halleluja lystig kvæde. Topics: Sjette Søndag efter Paaske Til Aftensang; Sixth Sunday after Easter For Evening; Bønnen; Prayer Languages: Norwegian
Text

Falder paa dig Modgangs Hede

Author: Brorson; J. Olearius Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #427 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Falder paa dig Modgangs Hede, Nød og Jammer, Spe og Spot, O, da maa du flittig bede, Bønnem er for alting godt; Midt igjennem Korsets Ve Kan du da i Ordet se, Hvordan Jesu milde Hjerte Ser og føler al din Smerte. 2 Ingen bliver dog til Skamme, Som forlader sig paa Gud, Lad saa, hvad der vil, dig ramme, Beed og tro og hold kun ud! Synes det, han ser dig ei, O, han kjender al din Vei! Al din Brøst du ham skal klage, Og i ingen Nød forsage. 3 Lær vor Herres Vei og Maaden, Som ham fører Sine paa, Han vil styrke dem i Naaden, Naar han tager til at slaa. Lever ei vor Gud endnu? Tier han, saa tal kun du, Træng med Magt til Himlens Volde, Gud kan intet dig forholde. 4 Tro hvad du i Ordet hører, Bliv paa Sandheds visse Sti; Satan, som saa mange fører, Skal vel lade dig gaa fri; Al din Lid og Love set Paa Guds Sandheds Lys og Ret, Tro kun Gud, han kan i svige, Veed, saa skal din Jammer vige. 5 Gud ske Lov for al sin Naade, Som mig giver saadan Magt, At jeg tør i ingen Vaade Gaa bedrøvet og forsagt! Derfor vil jeg daglig paa Herrens Lovsangs Harpe slaa, Og i baade Sorg og Glæde Halleluja lystig kvæde. Topics: Sjette Søndag efter Paaske Til Aftensang; Sixth Sunday after Easter Evening; Bønnen; Prayer; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
Text

Falder paa dig Modgangs Hede

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #176 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Falder paa dig Modgangs Hede, Nød og Jammer, Spe og Spot, O, da maa du flittig bede, Bønnem er for Alting godt; Midt igjennem Korsets Ve Kan du da i Ordet se, Hvordan Jesu milde Hjerte Ser og føler al din Smerte. 2 Ingen bliver dog til Skamme, Som forlader sig paa Gud; Lad der, hvad der vil, dig ramme, Bed og tro og hold kun ud! Synes det, han ser dig ei, O, han kjender al din Vei; Al din Brøst du ham skal klage, Og i ingen Nød forsage. 3 Bede, banke, raabe, græde Er de Cristnes største Kunst; Trøstig frem for Gud at tr"de Finder Frelse, TrOst og Gunst; Hvo kun tror vor Herre vel, Er den allerbedste Sjæl, Han skal altid Redning finde, Intet kan ham overvinde. 4 Lær vor Herres Vei og Maaden, Som ham fører sine paa, Han vil styrke dem i Naaden, Naar han fanger til at slaa; Lever ei vor Gud endnu? Tier han, saa tal kun du, Storm med Magt til Himlens Volde, Gud kan Intet dig forholde. 5 Tro, hvad du i Ordet hører, Bliv paa Sandheds visse Sti, Satan, som saa mange fører, Skal vel lade dig gaa fri; Al din Lid og Love sæt Paa Guds Sandheds Lys og Ret, Tro kun Gud, han kan i svige, Ved, saa skal din Kummer vige. 6 Gud ske Lov for al sin Naade, Som mig giver saadan Magt, At jeg tør i ingen Vaade Gaa bedrøvet og forsagt! Derfor vil jeg daglig paa Herrens Lovsangs Harpe slaa, Og i baade Sorg og Glæde Halleluja lystig kvæde. Topics: Sekund Søndag i Faste; Second Sunday in Lent; Kors og Trængsel; Cross andTribulation; Aarvaagenhed og Bøn; Awareness and Prayer Languages: Norwegian
TextImage

Falder paa dig Modgangs Hede

Author: Joh. Olearius; Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #427 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Falder paa dig Modgangs Hede, Nød og Jammer, Spe og Spot, O, da maa du flittig bede, Bønnem er for alting godt; Midt igjennem Korsets Ve Kan du da i Ordet se, Hvordan Jesu milde Hjerte Ser og føler al din Smerte. 2 Ingen bliver dog til Skamme, Som forlader sig paa Gud, Lad saa, hvad der vil, dig ramme, Bed og tro og hold kun ud! Synes det, han ser dig ei, O, han kjender al din Vei! Al din Brøst du ham skal klage, Og i ingen Nød forsage. 3 Lær vor Herres Vei og Maaden, Som ham fører sine paa, Han vil styrke dem i Naaden, Naar han tager til at slaa. Lever ei vor Gud endnu? Tier han, saa tal kun du, Træng med Magt til Himlens Volde, Gud kan intet dig forholde. 4 Tro hvad du i Ordet hører, Bliv paa Sandheds visse Sti; Satan, som saa mange fører, Skal vel lade dig gaa fri; Al din Lid og Love sæt Paa Guds Sandheds Lys og Ret, Tro kun Gud, han kan i svige, Ved, saa skal din Jammer vige. 5 Gud ske Lov for al sin Naade, Som mig giver saadan Magt, At jeg tør i ingen Vaade Gaa bedrøvet og forsagt! Derfor vil jeg daglig paa Herrens Lovsangs Harpe slaa, Og i baade Sorg og Glæde Halleluja lystig kvæde. Topics: Sjette Søndag efter Paaske Til Aftengudstjeneste; Sixth Sunday after Easter; Tredje Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Epistel; Third Sunday after Epiphany; Femte Søndag efter Paaske Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Fifth Sunday after Easter; Sjette Søndag efter Paaske Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Sixth Sunday after Easter; Bøn; Prayer; Trøst; Comfort Languages: Norwegian

Falder paa dig modgangs hede

Author: Hans A. Brorson; Johannes Olearius Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d83 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSVAdvertisements