Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^gud_er_naadig_han_vil_ikke$"
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050

Gud er naadig, han vil ikke

Author: Magnus B. Landstad Hymnal: Kirkesalmebog #d148 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextImage

Gud er naadig, han vil ikke

Hymnal: Kirkesalmebog #469 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Gud er naadig, han vil ikke Nogen Synders Dom og Død, Han vil Hjælp og Redning skikke, Naar du er i Sjæle-Nød. Lad dig intet mere smerte, Giv du Gud dit bange Hjerte, Tag til dig det Ord, du lærte: Gud vil ingen Synders Død! 2 Han har søgt dig saart og længe, Har har fundet dig, sit Faar; Stemmer alle Glædens Strenge, Jesus hjem med Sjælen gaar! Syng: Velkommen her tilbage! Frygt dig ikke, Ussle, Svage, Ingen skal fra ham dig drage, Han vil læge dine Saar! 3 Der er Fryd i Himmerige, Har en Synder sig omvendt, Engler med til Jorden stige, Af Guds Miskundhed udsendt, Salve Hjertet, som end bløder, Naadens Aand det gjennemgløder, Bort al Tvil og Mishaab støder, Sæl er den, som sligt er hendt! Topics: 3 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
Text

Gud er naadig, han vil ikke

Author: M. B. Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #469 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Gud er naadig, han vil ikke Nogen Synders Dom og Død, Han vil Hjælp og Redning skikke, Naar du er i Sjæle-Nød. Lad dig intet mere smerte, Giv du Gud dit bange Hjerte, Tag til dig det Ord, du lærte: Gud vil ingen synders Død! 2 Han har søgt dig saart og længe, Har har fundet dig, sit Faar; Stemmer alle Glædens Strenge, Jesus hjem med Sjælen gaar! Syng: Velkommen her tilbage! Frygt dig ikke, Usle, Svage, Ingen skal fra ham dig drage, Han vil læge dine Saar! 3 Der er Fryd i Himmerige, Har en Synder sig omvendt, Engler med til Jorden stige, Af Guds Miskundhed udsendt, Salve Hjertet, som end bløder, Naadens Aand det gjennemgløder, Bort al Tvil og Mishaab støder, Sæl er den, som sligt er hendt! Topics: Tredie Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance; Almindelig Bededag Til Aftensang; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian Tune Title: [Gud er naadig, han vil ikke]
TextImage

Gud er naadig, han vil ikke

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #469 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Gud er naadig, han vil ikke Nogen Synders Dom og Død, Han vil Hjælp og Redning skikke, Naar du er i Sjæle-Nød. Lad dig intet mere smerte, Giv du Gud dit bange Hjerte, Tag til dig det Ord, du lærte: Gud vil ingen synders Død! 2 Han har søgt dig saart og længe, Har har fundet dig, sit Faar; Stemmer alle Glædens Strenge, Jesus hjem med Sjælen gaar! Syng: Velkommen her tilbage! Frygt dig ikke, Usle, Svage, Ingen skal fra ham dig drage, Han vil læge dine Saar! 3 Der er Fryd i Himmerige, Har en Synder sig omvendt, Engler med til Jorden stige, Af Guds Miskundhed udsendt, Salve Hjertet, som end bløder, Naadens Aand det gjennemgløder, Bort al Tvil og Mishaab støder, Sæl er den, som sligt er hændt! Topics: Tredje Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday; Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Ordinary Prayer Day; Ordinary Prayer Day; Evangeliets Indbydelse; Gospel Invitaion; Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements