Instance Results

Switch back to the old search page.Advanced Search
In:instances
Text Identifier:"^gud_er_naadig_han_vil_ikke$"
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050

Gud er naadig, han vil ikke

Author: Magnus B. Landstad Hymnal: Kirkesalmebog #d148 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
Text

Gud er naadig, han vil ikke

Hymnal: Kirkesalmebog #469 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Gud er naadig, han vil ikke Nogen Synders Dom og Død, Han vil Hjælp og Redning skikke, Naar du er i Sjæle-Nød. Lad dig intet mere smerte, Giv du Gud dit bange Hjerte, Tag til dig det Ord, du lærte: Gud vil ingen Synders Død! 2 Han har søgt dig saart og længe, Har har fundet dig, sit Faar; Stemmer alle Glædens Strenge, Jesus hjem med Sjælen gaar! Syng: Velkommen her tilbage! Frygt dig ikke, Ussle, Svage, Ingen skal fra ham dig drage, Han vil læge dine Saar! 3 Der er Fryd i Himmerige, Har en Synder sig omvendt, Engler med til Jorden stige, Af Guds Miskundhed udsendt, Salve Hjertet, som end bløder, Naadens Aand det gjennemgløder, Bort al Tvil og Mishaab støder, Sæl er den, som sligt er hendt! Topics: 3 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
Text

Gud er naadig, han vil ikke

Author: M. B. Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #469 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Gud er naadig, han vil ikke Nogen Synders Dom og Død, Han vil Hjælp og Redning skikke, Naar du er i Sjæle-Nød. Lad dig intet mere smerte, Giv du Gud dit bange Hjerte, Tag til dig det Ord, du lærte: Gud vil ingen synders Død! 2 Han har søgt dig saart og længe, Har har fundet dig, sit Faar; Stemmer alle Glædens Strenge, Jesus hjem med Sjælen gaar! Syng: Velkommen her tilbage! Frygt dig ikke, Usle, Svage, Ingen skal fra ham dig drage, Han vil læge dine Saar! 3 Der er Fryd i Himmerige, Har en Synder sig omvendt, Engler med til Jorden stige, Af Guds Miskundhed udsendt, Salve Hjertet, som end bløder, Naadens Aand det gjennemgløder, Bort al Tvil og Mishaab støder, Sæl er den, som sligt er hendt! Topics: Tredie Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance; Almindelig Bededag Til Aftensang; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian Tune Title: [Gud er naadig, han vil ikke]
Text

Gud er naadig, han vil ikke

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #469 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Gud er naadig, han vil ikke Nogen Synders Dom og Død, Han vil Hjælp og Redning skikke, Naar du er i Sjæle-Nød. Lad dig intet mere smerte, Giv du Gud dit bange Hjerte, Tag til dig det Ord, du lærte: Gud vil ingen synders Død! 2 Han har søgt dig saart og længe, Har har fundet dig, sit Faar; Stemmer alle Glædens Strenge, Jesus hjem med Sjælen gaar! Syng: Velkommen her tilbage! Frygt dig ikke, Usle, Svage, Ingen skal fra ham dig drage, Han vil læge dine Saar! 3 Der er Fryd i Himmerige, Har en Synder sig omvendt, Engler med til Jorden stige, Af Guds Miskundhed udsendt, Salve Hjertet, som end bløder, Naadens Aand det gjennemgløder, Bort al Tvil og Mishaab støder, Sæl er den, som sligt er hændt! Topics: Tredje Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday; Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Ordinary Prayer Day; Ordinary Prayer Day; Evangeliets Indbydelse; Gospel Invitaion; Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements