Instance Results

Switch back to the old search page.Advanced Search
In:instances
Text Identifier:"^gud_fader_udi_himmerig$"
Showing 1 - 2 of 2

Gud Fader udi Himmerig

Author: K. MortensoenHymnal: Kirkesalmebog #d151 (1911)Hymnal Title: Kirkesalmebog

Gud Fader udi Himmerig

Author: Klaus MortensønHymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #228 (1919)Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i AmerikaLyrics: 1 Gud Fader udi Himmerig Sin Vilje han os kjendte, Der han os ned til Jorderig De ti Bud-Ord udsendte. 2 Det første Bud, det er nu saa, Det bør dig vel at merke: Afguder skal du dig ei faa, men een Gud skal du dyrke. 3 Du skal og ei forfængelig Guds hellig' Navn paakalde, Om du vil ei evindelig I Pinen det undgjælde. 4 Du komme skal ihu dernæst DinSabbat hellig gjøre, Og tjene Gud, som du kan bedst, Guds ord da skal du høre. 5 Du hædre skal, til dyder næm, Din Fader og din Moder, Somdig med Ære forstred frem, Da faar du landsens Goder. 6 Du skal og ingen slaa ihjel, Og ei manddrab bedrive, Din Broder skal du unde vel, At du maa salig blive. 7 Du skal og ei bedrive Hor, Det mon saa mangen Daare, Ukydskheds Synd de snart forgaar, men Pinen længe varer. 8 Du skal og ingen stjæle fra Hans Gods, hans Hæder, Ære, I Verden skal du leve saa, At du retvis kan være. 9 Du skal og ei falsk Vidnesbyrd Mod din Jevnkristen bære, Det bliver dig fuld ganske dyrt I evig Kval at være. 10 Dernæst du skal og ei attraa Din Broders Hustru vene, Men al den Stund, du leve maa, DinBroder skal du tjene. 11 Det sidste Bud-Ord det er saa, Det bør dig nu at kjende: Din Broders Gods du ei attraa, hans Hus go ei hans Svende. 12 Gud Fader, Søn og Helligaand Han give af sin Naade, Vi maatte udi alle Land Hans Bud-Ord vel bevare! Topics: Fjerde Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Aftengudstjeneste; Fourth Sunday after Epiphany; Femte Søndag efter Paaske Til Aftengudstjeneste; Fifth Sunday after Easter; Trettende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse; Thirteenth Sunday after Trinity Sunday; Loven; The LawLanguages: Norwegian
Advertisements