Instance Results

Switch back to the old search page.Advanced Search
In:instances
Text Identifier:"^gud_fader_udi_himmerig$"
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050

Gud Fader udi Himmerig

Author: K. Mortensoen Hymnal: Kirkesalmebog #d151 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
Text

Gud Fader udi Himmerig

Hymnal: Kirkesalmebog #228 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Gud Fader udi Himmerig Sin Vilje han os kjendte, Der han os ned til Jorderig De ti Bud-Ord udsendte. 2 Det første Bud, det er nu saa, Det bør dig vel at merke: Afguder skal du dig ei faa, Men een Gud skal du dyrke. 3 Du skal og ei forfengelig Guds hellig' Navn paakalde, Om du vil ei evindelig I Pinen det undgjelde. 4 Du komme skal ihu dernæst Din Sabbat hellig gjøre, Og tjene Gud, som du kan bedst, Guds Ord da skal du høre. 5 Du hædre skal, til dyder næm, Din Fader og din Moder, Som dig med Ære forstred frem, Da faar du Landsens Goder. 6 Du skal og ingen slaa ihjel, Og ei Manddrab bedrive, Din Broder skal du unde vel, At du maatt' salig blive. 7 Du skal og ei bedrive Hor, Det mon saa mangen Daare, Ukydskheds Synd den snart forgaar, Men Pinen længe varer. 8 Du skal og ingen stjæle fra Hans Gods, hans Hæder, Ære, I Verden skal du leve saa, At du retvis kan være. 9 Du skal og ei falsk Vidnesbyrd Mod din Jevnkristen bære, Det bliver dig fuld ganske dyrt I evig Pin' at være. 10 Dernæst du skal og ei attraa Din Broders Hustru veene, Men al den Stund, du leve maa, Din Broder skal du tjene. 11 Det sidste Bud-Ord det er saa, Det bør dig nu at kjende: Din Broders Gods du ei attraa, Hans Hus go ei hans Svende. 12 Gud Fader, Søn og Helligaand Han give af sin Naade, Vi maatte udi alle Land Hans Bud-Ord vel bevare! Topics: Fjerde Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Fourth Sunday after Holy Three Kings Day For Evening Languages: Norwegian
Text

Gud Fader udi Himmerig

Author: Klaus Mortensøn Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #228 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Gud Fader udi Himmerig Sin Vilje han os kjendte, Der han os ned til Jorderig De ti Bud-Ord udsendte. 2 Det første Bud, det er nu saa, Det bør dig vel at merke: Afguder skal du dig ei faa, Men een Gud skal du dyrke. 3 Du skal og ei forfengelig Guds hellig' Navn paakalde, Om du vil ei evindelig I Pinen det undgjelde. 4 Du komme skal ihu dernæst Din Sabbat hellig gjøre, Og tjene Gud, som du kan bedst, Guds Ord da skal du høre. 5 Du hædre skal, til dyder næm, Din Fader og din Moder, Som dig med Ære forstred frem, Da faar du Landsens Goder. 6 Du skal og ingen slaa ihjel, Og ei Manddrab bedrive, Din Broder skal du unde vel, At du maatt' salig blive. 7 Du skal og ei bedrive Hor, Det mon saa mangen Daare, Ukydskheds Synd den snart forgaar, Men Pinen længe varer. 8 Du skal og ingen stjæle fra Hans Gods, hans Hæder, Ære, I Verden skal du leve saa, At du retvis kan være. 9 Du skal og ei falsk Vidnesbyrd Mod din Jevnkristen bære, Det bliver dig fuld ganske dyrt I evig Pin' at være. 10 Dernæst du skal og ei attraa Din Broders Hustru veene, Men al den Stund, du leve maa, Din Broder skal du tjene. 11 Det sidste Bud-Ord det er saa, Det bør dig nu at kjende: Din Broders Gods du ei attraa, Hans Hus go ei hans Svende. 12 Gud Fader, Søn og Helligaand Han give af sin Naade, Vi maatte udi alle Land Hans Bud-Ord vel bevare. Topics: Fjerde Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Særlige Salmer Søfarende; Fifth Sunday after Easter For Evening; Femte Søndag efter Paaske Til Aftensang; Trust; Tillid; Prayer; Bønnen; Sanctification and Renewal; Helliggjørelse og Fornyelse; The Church; Kirken; In Need and Danger; I Nød og Fare; The Law; Loven; Fourth Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Special Hymns Seafarers Languages: Norwegian Tune Title: [Gud Fader udi Himmerig]
Text

Gud Fader udi Himmerig

Author: Klaus Mortensøn Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #228 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Gud Fader udi Himmerig Sin Vilje han os kjendte, Der han os ned til Jorderig De ti Bud-Ord udsendte. 2 Det første Bud, det er nu saa, Det bør dig vel at merke: Afguder skal du dig ei faa, Men een Gud skal du dyrke. 3 Du skal og ei forfængelig Guds hellig' Navn paakalde, Om du vil ei evindelig I Pinen det undgjælde. 4 Du komme skal ihu dernæst Din Sabbat hellig gjøre, Og tjene Gud, som du kan bedst, Guds Ord da skal du høre. 5 Du hædre skal, til dyder næm, Din Fader og din Moder, Som dig med Ære forstred frem, Da faar du Landsens Goder. 6 Du skal og ingen slaa ihjel, Og ei Manddrab bedrive, Din Broder skal du unde vel, At du maa salig blive. 7 Du skal og ei bedrive Hor, Det mon saa mangen Daare, Ukydskheds Synd den snart forgaar, Men Pinen længe varer. 8 Du skal og ingen stjæle fra Hans Gods, hans Hæder, Ære, I Verden skal du leve saa, At du retvis kan være. 9 Du skal og ei falsk Vidnesbyrd Mod din Jevnkristen bære, Det bliver dig fuld ganske dyrt I evig Kval at være. 10 Dernæst du skal og ei attraa Din Broders Hustru vene, Men al den Stund, du leve maa, Din Broder skal du tjene. 11 Det sidste Bud-Ord det er saa, Det bør dig nu at kjende: Din Broders Gods du ei attraa, Hans Hus go ei hans Svende. 12 Gud Fader, Søn og Helligaand Han give af sin Naade, Vi maatte udi alle Land Hans Bud-Ord vel bevare! Topics: Fjerde Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Aftengudstjeneste; Fourth Sunday after Epiphany; Femte Søndag efter Paaske Til Aftengudstjeneste; Fifth Sunday after Easter; Trettende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse; Thirteenth Sunday after Trinity Sunday; Loven; The Law Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements