Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^jeg_er_hos_gud_i_naade$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 2 of 2Results Per Page: 102050
TextPage scan

Jeg er hos Gud i Naade

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #329 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Jeg er hos Gud i Naade Ved Christi Blod og Død, Jeg frygter ingen Vaade, Hvad agter jeg al Nød? Er Gud kun paa min Side, Som visselig han er, Da skal heg vel bestride Den ganske Helvedhær. 2 Hvad skal mig kunne skille Fra min Guds Kjærlighed? Fortræd, Nød, Sørgegrille Og Modgang mangeled? Lad Sværd og Armod true Med tusind Stød! man maa Som Slagtefaar mig skue! Jeg skal dog Seier faa. 3 Jeg kan ved Gud, mi Kjæmpe, Som haver mig forløst, Mit Sørgemod nok dæmpe, Og fatte Naad og Trøst; Thi den Tillid mig Følger, Det Haab ogfylder mig, Som skal for Modgangs Bølger Bestaa uryggelig: 4 At hverken Død og Livet, Ei heller Engle-Magt, Hvor stor den end er givet, Ei Fyrstendom, ei Pragt, Ei det, som er tilstede, Ei det Tilkommende, Ei nogen Høiheds Sæde Og ei det Dybeste. 5 Ja Intet her ilive Skal fra Guds Kjærlighed Formaa mig at henrive; Thi den mig er bered Ved Jesu Død og Pine; Ham søger jeg i Tro, Han ei forlader Sine, Thi skal jeg hos ham bo. 5 Topics: Attende Søndag efter Trinitatis Aftensang; Eighth Sunday after Trinity Sunday Evening; Frimodighed; Boldness Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg er hos Gud i Naade

Author: Simon Dach; Birg. Kaas Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #621 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Jeg er hos Gud i Naade Ved Kristi Blod og Død, Jeg frygter ingen Vaade, Hvad agter jeg al Nød? Er Gud kun paa min Side, Som visselig han er, Skal seierrig jeg stride Mod Helveds hele Hær. 2 Hvad skal mig kunne skille Fra min Guds Kjærlighed? Fortræd, Nød, Sørgegrille Og Modgang mangeled? Lad Sværd og Armod true Med tusind Stød! man maa Som Slagtefaar mig skue! Jeg skal dog Seier faa. 3 Jeg kan ved Gud, mi Kjæmpe, Som haver mig forløst, Mit Sørgemod nok dæmpe, Og fatte Naad og Trøst; Thi den Tillid mig Følger, Det Haab ogfylder mig, Som skal for Modgangs Bølger Bestaa uryggelig. 4 Ei Liv, ei Død mig skrækker, Ei heller engle-Magt, Hvor vidt den end sig strækker Ei Fyrstendom, ei Pragt, Ei det, som er tilstede, Ei det Tilkommende, Ei nogen Høiheds Sæde Og ei det Dybeste. 5 Ja Intet her i Live Skal fra Guds Kjærlighed Formaa mig bort at rive; Thi den mig er bered Ved jesu Død og Pine; Ham søger jeg i Tro, Han ei forlader Sine, Thi skal jeg hos ham bo. Topics: Særlige Salmer Dødsleiet; Special Hymns Death; Second Sunday in Advent; Søndag efter Jul Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie; Sunday after Christmas; Søndag efter Nyaar Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Sunday after New Years; Frimodighed; Boldness; Tillid; Trust; Secund Søndag I Advent Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.