Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^jesus_han_er_syndres_ven$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050

Jesus han er Syndres Ven

Author: Hans A. Brorson; Ludwig Heinrich Schlosser Hymnal: Kirkesalmebog #d304 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextPage scan

Jesus han er Syndres Ven

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #306 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Jesus han er Syndres Ven, Dette Ord kan Døde vække, Og os aabne Himmelen, Naar os Helvede vil skrække; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 2 Jesus han er Syndres Ven, Derfor kom han ned paa Jorden. O den Glæde: Frelseren Selv et Menneske er vorden! Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 3 Jesus han er Syndres Ven, Som for alle Syndre døde, Lagde derved Djævelen Og hans ganske Rige øde; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 4 Jesus han er Syndres Ven, Vil dem fri fra Synden gjøre; Straffen og Forbandelsen Skal dem aldrig mere røre; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 5 Jesus han er Syndres Ven, Som sig bort fra Naaden vendte, Hen udi Fordærvelsen Og forsætlig Ondskab rendte; Haster, løber til ham hen! Jesus han er Syndres Ven. 6 Jesus han er Syndres Ven; Vil de kun saa sant forsage Ret for Alvor Djævelen, Gud vil gjerne mod dem tage; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 7 Jesus han er Syndres Ven, Vil sig nu med magt forbarme, Strækker ud mod Synderen Sine milde Naadens Arme; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 8 Jesus han er Syndres Ven, Arme Synder, lad dig sige, Vend dig om alvorligen! Du skal finde Naadens Rige. Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 9 Jesus han er Syndres Ven; Ingen mer' i Synden dvæle! Hør, hvor raaber Frelseren: Hid til mig, I arme Sjæle! Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 10 Jesus han er Syndres Ven, Hører det, al Verdens Ender, Falder ind til Gud igjen, Som udbreder sine Hænder! Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. Topics: Tredje Søndag efter Trinitatis; Third Sunday after Trinity Sunday; Guds Kald; God's Call Languages: Norwegian
TextPage scan

Jesus han er Syndres Ven

Author: Joh. Schader; Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #646 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Jesus han er Syndres Ven, Dette Ord kan Døde vække, Og os aabne Himmelen, Naar os Helvede vil skrække; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 2 Jesus han er Syndres Ven, Derfor kom han ned paa Jorden. O den Glæde: Frelseren Selv et Menneske er vorden! Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 3 Jesus han er Syndres Ven, Som for alle Syndre døde, Lagde derved Djævelen Og hans ganske Rige øde; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 4 Jesus han er Syndres Ven, Vil dem fri fra Synden gjøre, Straffen og Forbandelsen Skal dem aldrig mere røre; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 5 Jesus han er Syndres Ven, Endog de sig fra ham vendte, Hen ud i Fordærvelsen Og forsætlig Ondskab rendte; Haster, løber til ham hen! Jesus han er Syndres Ven. 6 Jesus han er Syndres Ven; Vil de kun saa sant forsage Ret for Alvor Djævelen, Gud vil gjerne mod dem tage; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 7 Jesus han er Syndres Ven, Vil sig nu med magt forbarme, Strækker ud mod Synderen Sine milde Naadens Arme; Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 8 Jesus han er Syndres Ven, Arme Synder, lad dig sige, Vend dig om alvorligen! Du skal finde Naadens Rige. Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 9 Jesus han er Syndres Ven; Ingen mer i Synden dvæle! Hør, hvor raaber Frelseren: Hid til mig, I arme Sjæle! Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. 10 Jesus han er Syndres Ven, Hører det, al Verdens Ender, Falder ind til Gud igjen, Som udbreder sine Hænder! Haster, løber til ham hen! Jesus kan er Syndres Ven. Topics: Tilføiede Salmer; Added Hymns; Hellig 3 Kongers Dag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Epiphany; Andre Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Andre Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Second Sunday after Epiphany; Second Sunday after Epiphany; Andre Søndag I Faste Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie; Second Sunday in Lent; Andre Paaskedag Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Epistel; Andre Søndag efter Paaske Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Second Sunday after Easter; Tredje Søndag efter Paaske Til Aftengudstjeneste; Tredje Søndag efter Paaske Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Epistel; Third Sunday after Easter; Third Sunday after Easter; Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie; Ordinary Prayer Day; Tredje Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Third Sunday aftet Trinity Sunday; Nittende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse; Nittende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday; Tjuesjete Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse; Twenty sixth Sunday after Trinity Sunday; Evangeliets Indbydelse; Gospel Invitaion; Omvendelse; Repentance Languages: Norwegian

Jesus han er syndres ven

Author: Hans A. Brorson; Erdmann Neumeister Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d211 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.