Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^lef_foer_jesus_intet_annat$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 3 of 3Results Per Page: 102050
Page scan

Lev för Jesus

Author: Lina Sandell Hymnal: De Ungas Sångbok #206 (1914) Hymnal Title: De Ungas Sångbok First Line: Lev för Jesus. Intet annat Languages: Swedish Tune Title: [Lev för Jesus. Intet annat]
TextPage scan

Lef för Jesus

Author: Lina Sandell Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S78 (1913) Meter: 8.7.8.7 Hymnal Title: Lutherförbundets Sångbok First Line: Lef för Jesus – intet annat Lyrics: 1 Lef för Jesus – intet annat Är dock värdt att kallas lif. Åt den vännen framför andra Hjärtats första kärlek gif! 2 Lef för Jesus – världens äflan, Rykte, rikedom och glans Gifva aldrig åt din ande Blott en times frid som hans. 3 Lef för Jesus – samla själar Kring hans dyra kordsbaner! Skynda, innan natten kommer, Då du ej kan verka mer. 4 Tusen, tusen arma själar Sucka efter lif och frid: Säg dem något ord om Jesus, medan du ännu har tid. 5 Säg dem blott, hvad själf du funnit, vittna om hvad själf du sett, Om den kärlek utan like, Om den nåd han dig betett. 6 Lef för Jesus – gif åt honom Lifvets sköna vårdag - men Gif ock mannaålderns styrka Och den sena hösten än! 7 Gif dig helt, ty det begär han; Själf han gaf sig helt åt dig, När han, fattig och föraktad, Gick härnere korsets stig. 8 Gif dig helt, och vet, att ingen Än förlorat däruppå! Lef för Jesus, tills du salig In uti hans ro får gå! Topics: Verksamhet Languages: Swedish Tune Title: HAR DU MOD ATT FÖLJA JESUS?

Lef foer Jesus

Author: Carolina V. S. Berg Hymnal: Svenska Soendagsskolans Saangbok Utgifven af Oesterns Soendagsskolfoerening #d153 (1908) Hymnal Title: Svenska Soendagsskolans Saangbok Utgifven af Oesterns Soendagsskolfoerening

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.