Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^min_hjertens_jesu_soede_lyst$"

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050

Min Hjertens Jesu, soede Lyst

Author: Hans A. Brorson; Johann Christian Lange Hymnal: Kirkesalmebog #d381 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

Min Hjertens Jesu, søde Lyst

Hymnal: Kirkesalmebog #538 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Min Hjertens Jesu, søde Lyst For Sjælens klare Øie! Jeg, som mig al Tid ved dit Bryst Saa liflig kan fornøie, Jeg knæler for din Throne ned Og vil din store Herlighed Med Glædesang ophøie. 2 Du er mit Lys, bestraaler mig Med idel Fryd og Glæde, Mit Hjerte derved skynder sig Paa Livets Vei at træde; O tag mit Hjerte, Sind og Sans, Og fyld dem med dit Lys, din Glans Fra Himlens lyse Sæde! 3 Du er min sikre Himmel-Vei Til Livsens Land at vinde; Hvo det forstaar, han vandrer ei Med Verdens Flok i Blinde. Ak, lad mig aldrig tænke mig At kunne Himlen uden dig, Min søde Frelser, finde! 4 Du, du er Sandhed selv, hvorpaa Jeg fast og stadig bygger, I dig er Liv og Kraft at faa, Alt uden dig kun Skygger. Befæst min Sjæl i Livets Trin, At jeg ei paa det bare Skin Og løse Grunde bygger! 5 Du er mit Liv; ved dig jeg kan I Gud mit Levnet føre, Din Aand mit Hjertes tørre Land Kan skjønt og frugtbart gjøre Ved Himlens Dug og Livsens Saft; Ak, lad dog denne Levekraft I Sjælen ei ophøre! 6 Du er mit søde Himmel-Brød, Din Faders største Gave, Hvoraf min Sjæl i Hungers Nød Kan Kraft og Styrke have; O gjør mig derved sterk og glad, Og lad mig ikke Sjæle-Mad Af Verdens Lyst tillave! 7 Du er min Drik saa sød og sund, At lædske mig og fryde, Hvo dig har smagt i Hjertets Grund, Vil al Tid mere nyde. O Kilde, se, hvor tørster mig! O lad din Sødheds Strømme sig Udi min Sjæl udgyde! 8 Du er min Klædning dyrebar, Mit Hjertes Gyldenstykke, I din Retfærdighed jeg har Et evigt Brudesmykke. Bort med al egen Retfærds Dragt, De blinde Sjæles Daare-Pragt, Den gamle Adams Krykke! 9 Du er min Hyrde, som saa mild Og trofast var, at hente Min arme Sjæl, der den saa vild, I Synden fra dig rendte. O tag i Agt dit arme Faar, At jeg ei skilles fra din Hjord, Men Himlen vist kan vente! 10 Du er min sterke Helt i Strid, Met Pantser Skjold og Bue, Min Tilflugt udi Trængsels Tid, Som al min Nød kan kue, Mit Skib i Sorgens mørke Sø,– I dig jeg leve vil og dø, Og saa for intet grue. 11 Du er min Ven i Nød og Død, den bedste, som jeg eier, Min Broder meer end Honning sød, Min Moder, som mig pleier, Min Læge, naar jeg findes svag, Min Skat og Glæde Nat og Dag, Som over al Ting veier. 12 Hvad skal jeg sige om dig meer, Min eneste Udvalte? Jeg vil af Hjertet, som du ser, Dig ret mit Alt faa kalde, Thi, hvad jeg trænger, er du mig; Gjør kun til Velbehag for dig Mit Hjertes Tanker alle! Topics: 18 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns Languages: Norwegian
Text

Min Hjertens Jesu, søde Lyst

Author: Brorson; J. K. Lange Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #538 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Min Hjertens Jesu, søde Lyst For Sjælens klare Øie! Jeg, som mig al Tid ved dit Bryst Saa liflig kan fornøie, Jeg knæler for din Throne ned Og vil din store Herlighed Med Glædesang ophøie. 2 Du er mit Lys, bestraaler mig Med idel Fryd og Glæde, Mit Hjerte derved skynder sig Paa Livets Vei at træde; O tag mit Hjerte, Sind og Sans, Og fyld dem med dit Lys, din Glans Fra Himlens lyse Sæde! 3 Du er min sikre Himmel-Vei Til Livsens Land at vinde; Hvo det forstaar, han vandrer ei Med Verdens Flok i Blinde. Ak, lad mig aldrig tænke mig At kunne Himlen uden dig, Min søde Frelser, finde! 4 Du, du er Sandhed selv, hvorpaa Jeg fast og stadig bygger, I dig er Liv og Kraft at faa, Alt uden dig kun Skygger. Befæst min Sjæl i Livets Trin, At jeg ei paa det bare Skin Og løse Grunde bygger! 5 Du er mit Liv; ved dig jeg kan I Gud mit Levnet føre, Din Aand mit Hjertes tørre Land Kan skjønt og frugtbart gjøre Ved Himlens Dug og Livsens Saft; Ak, lad dog denne Levekraft I Sjælen ei ophøre! 6 Du er mit søde Himmel-Brød, Din Faders største Gave, Hvoraf min Sjæl i Hungers Nød Kan Kraft og Styrke have; O gjør mig derved sterk og glad, Og lad mig ikke Sjæle-Mad Af Verdens Lyst tillave! 7 Du er min Drik saa sød og sund, At lædske mig og fryde, Hvo dig har smagt i Hjertets Grund, Vil al Tid mere nyde. O Kilde, se, hvor tørster mig! O lad din Sødheds Strømme sig Udi min Sjæl udgyde! 8 Du er min Klædning dyrebar, Mit Hjertes Gyldenstykke, I din Retfærdighed jeg har Et evigt Brudesmykke. Bort med al egen Retfærds Dragt, De blinde Sjæles Daare-Pragt, Den gamle Adams Krykke! 9 Du er min Hyrde, som saa mild Og trofast var, at hente Min arme Sjæl, der den saa vild, I Synden fra dig rendte. O tag i Agt dit arme Faar, At jeg ei skilles fra din Hjord, Men Himlen vist kan vente! 10 Du er min sterke Helt i Strid, Met Pantser Skjold og Bue, Min Tilflugt udi Trængsels Tid, Som al min Nød kan kue, Mit Skib i Sorgens mørke Sø,– I dig jeg leve vil og dø, Og saa for intet grue. 11 Du er min Ven i Nød og Død, den bedste, som jeg eier, Min Broder meer end Honning sød, Min Moder, som mig pleier, Min Læge, naar jeg findes svag, Min Skat og Glæde Nat og Dag, Som over al Ting veier. 12 Hvad skal jeg sige om dig meer, Min eneste Udvalte? Jeg vil af Hjertet, som du ser, Dig ret mit Alt faa kalde, Thi, hvad jeg trænger, er du mig; Gjør kun til Velbehag for dig Mit Hjertes Tanker alle! Topics: Attende Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Anden Søndag etter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Second Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Midfaste Søndag Til Hoimesse; Midfast Sunday High Mass; 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Tenth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Min Hjertens Jesus, søde Lyst

Author: Joh. Lange; Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #538 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Min Hjertens Jesus, søde Lyst For Sjælens klare Øie! Jeg, som mig al Tid ved dit Bryst Saa liflig kan fornøie, Jeg knæler for din Throne ned Og vil din store Herlighed Med Glædesang ophøie. 2 Du er mit Lys, bestraaler mig Med idel Fryd og Glæde, Mit Hjerte derved skynder sig Paa Livets Vei at træde; O tag mit Hjerte, Sind og Sans, Og fyld dem med dit Lys, din Glans Fra Himlens lyse Sæde! 3 Du er min sikre Himmel-Vei Til Livsens Land at vinde; Hvo det forstaar, han vandrer ei Med Verdens Flok i Blinde. Ak, lad mig aldrig tænke mig At kunne Himlen uden dig, Min søde Frelser, finde! 4 Du, du er Sandhed selv, hvorpaa Jeg fast og stadig bygger, I dig er Liv og Kraft at faa, Alt uden dig kun Skygger. Befæst min Sjæl i Livets Trin, At jeg ei paa det bare Skin Og løse Grunde bygger! 5 Du er mit Liv; ved dig jeg kan I Gud mit Levnet føre, Din Aand mit Hjertes tørre Land Kan skjønt og frugtbart gjøre Ved Himlens Dug og Livsens Saft; Ak, lad dog denne Levekraft I Sjælen ei ophøre! 6 Du er mit søde Himmel-Brød, Din Faders største Gave, Hvoraf min Sjæl i Hungers Nød Kan Kraft og Styrke have; O gjør mig derved stærk og glad, Og lad mig ikke Sjæle-Mad Af Verdens Lyst tillave! 7 Du er min Drik saa sød og Sund, At læske mig og fryde, Hvo dig har smagt i Hjertets Grund, Vil al Tid mere nyde. O Kilde, se, hvor tørster mig! O lad din Sødheds Strømme sig Udi min Sjæl udgyde! 8 Du er min Klædning dyrebar, Mit Hjertes Gyldenstykke, I din Retfærdighed jeg har Et evigt Brudesmykke. Bort med al egen Retfærds Dragt, De blinde Sjæles Daare-Pragt, Den gamle Adams Krykke! 9 Du er min Hyrde, som saa mild Og trofast var, at hente Min arme Sjæl, der den saa vild, I Synden fra dig rendte. O tag i Agt dit arme Faar, At jeg ei skilles fra din Hjord, Men Himlen vist kan vente! 10 Du er min stærke Helt i Strid, Met Pantser Skjold og Bue, Min Tilflugt udi Trængsels Tid, Som al min Nød kan kue, Mit Skib i Sorgens mørke Sø,– I dig jeg leve vil og dø, Og saa for intet grue. 11 Du er min Ven i Nød og Død, den bedste, som jeg eier, Min Broder mer end Honning sød, Min Moder, som mig pleier, Min Læge, naar jeg findes svag, Min Skat og Glæde Nat og Dag, Som over al Ting veier. 12 Hvad skal jeg sige om dig mer, Min eneste Udvalgte? Jeg vil af Hjertet, som du ser, Dig ret mit Alt faa kalde, Thi, hvad jeg trænger, er du mig; Gjør kun til Velbehag for dig Mit Hjertes Tanker alle! Topics: Attende Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday; Second Sunday after Epiphany; Second Sunday in Lent; Midfaste Søndag Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Midfaste Søndag Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Midfaste Søndag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Second Sunday after Easter; Tredje Søndag efter Paaske Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Third Sunday after Easter; Pentecost; Tiende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Epistel; Tenth Sunday after Trinity Sunday; Hengivelse til Jesus; Devotion to Jesus; Jesus, Livets Brød; Jesus, the Bread of Life; Jesus, vor Hyrde; Jesus, Our Shepherd; Jesus, vor Retfærdighed; Jesus, Our Righteousness; Jesus, vort alt; Jesus, Our All; Jesus, vort Liv; Jesus, Our Life; Jesus, vort Lys; Jesus, Our Light; Jesus, vor Vei; Jesus, Our Way; Anden Pinsedag Til Høimesse -Til Anden Tekstrækkes Evangelium; Anden Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Epistel; Anden Søndag efter Paaske Til Høimesse; Anden Søndag I Faste Til Høimesse -Til AndenTekstrækkes Evangelium Languages: Norwegian

Export as CSV