Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^nu_er_jeg_glad_og_gaar_med_sang$"
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050

Nu er jeg glad og gaar med sang

Hymnal: Kirkesalmebog #d412 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
Text

Nu er jeg glad og gaar med Sang

Hymnal: Kirkesalmebog #74 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Nu er jeg glad og gaar med Sang, For jeg har Jesum fundet, Til ham jeg bar en Hjertens Trang, Og han har sig miskundet. Jeg hviler der, hvorfra mig ei Synd, Død og Djævel skræmmer, Min Frelsermand han siger nei, Og i sin Favn mig gjemmer. 2 Han raaber til mig: Jeg er din, Og du er min; frygt ikke! Ei ondt skal komme til dig ind, Ei Ormens Braad dig stikke; Jeg fylder dig med Fryd og Fred, Og kroner dig med Ære, Jeg gi'r dig min Retfærdighed, Dte skal din Hæder være! 3 Hvo vove tør mig nu paany Fra Jesu Favn at støde? Min Avindsmand med Stræk maa sly For Kristi Blod det røde; Det sæder mig i Sikkerhed, Samvittigheden tier, Saa gaar jeg nu min Vei med Fred, Og paa Guds Time bier. 4 Hav Tak, o Jesu, du Guds Søn, Du Fredens Atterbringer! Du er vor Trøst og store Løn, Og Satans Undertvinger. O Gud ske Lov, mit Hjerte nu Er et Guds Temple vorden; Vær Krist, derinde Lyset du, Og al min Lyst paa Jorden! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
Text

Nu er jeg glad og gaar med Sang

Author: Ukjendt; Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #74 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Nu er jeg glad og gaar med Sang, For jeg har Jesum fundet, Til ham jeg bar en Hjertens Trang, Og han har sig miskundet. Jeg hviler der, hvorfra mig ei Synd, Død og Djævel skræmmer, Min Frelsermand han siger nei, Og i sin Favn mig gjemmer. 2 Han raaber til mig: Jeg er din, Og du er min; frygt ikke! Ei ondt skal komme til dig ind, Ei Ormens Brod dig stikke; Jeg fylder dig med Fryd og Fred, Og kroner dig med Ære, Jeg gi'r dig min Retfærdighed, Dte skal din Hæder være! 3 Hvo vove tør mig nu paa ny Fra Jesu Favn at støde? Min Avindsmand med Stræk maa sly For Kristi Blod det røde; Det setter mig i Sikkerhed, Samvittigheden tier, Saa gaar jeg nu min Vei med Fred, Og paa Guds Time bier. 4 Hav Tak, o Jesu, du Guds Søn, Du Fredens Atterbringer! Du er vor Trøst og store Løn, Og Satans Undertvinger. O Gud ske Lov, mit Hjerte nu Er et Guds Temple vorden; Vær Krist, derinde Lyset du, Og al min Lyst paa Jorden! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
Text

Nu er jeg glad og gaar med Sang

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #74 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Nu er jeg glad og gaar med Sang, For jeg har Jesus fundet, Til ham jeg bar en Hjertens Trang, Og han har sig miskundet. Jeg hviler der, hvorfra mig ei Synd, Død og Djævel skræmmer, Min Frelsermand han siger nei, Og i sin Favn mig gjemmer. 2 Han raaber til mig: Jeg er din, Og du er min; frygt ikke! Ei Ondt skal komme til dig ind, Ei Slangens Braad dig stikke; Jeg fylder dig med Fryd og Fred, Og kroner dig med Ære, Jeg gi'r dig min Retfærdighed, Dte skal din Hæder være! 3 Hvo vove tør mig nu paany Fra Jesu Favn at støde? Min Avindsmand med Stræk maa sly For Kristi Blod det røde; Det sæder mig i Sikkerhed, Samvittigheden tier, Saa gaar jeg nu min Vei med Fred, Og paa Guds Time bier. 4 Hav Tak, o Jesus, du Guds Søn, Du Fredens Atterbringer! Du er vor Trøst og store Løn, Og Satans Undertvinger. O Gud ske Lov, mit Hjerte nu Er et Guds Temple vorden; Vær Krist, derinde Lyset du, Og al min Lyst paa Jorden! Topics: Nadver; Eucharist; Glæde og Hvile I Herren; Joy and Rest in the Lord; Jesus, vor Retfærdighed; Jesus, Our Righteousness Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements