Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Instance Results

Switch back to the old search page.Advanced Search
In:instances
Text Identifier:"^nu_er_jeg_glad_og_gaar_med_sang$"
Showing 1 - 3 of 3

Nu er jeg glad og gaar med sang

Hymnal: Kirkesalmebog #d412 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
Text

Nu er jeg glad og gaar med Sang

Hymnal: Kirkesalmebog #74 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Nu er jeg glad og gaar med Sang, For jet har Jesus fundet, Til ham jeg bar en Hjertens Trang, Og han har sig miskundet. Jeg hviler der, hvorfra mig ei Synd, Død og Djævel skræmmer, Min Frelsermand han siger nei, Og i sin Favn mig gjemmer. 2 Han raaber til mig: Jeg er din, Og du er min; frygt ikke! Ei ondt skal komme til dig ind, Ei Ormens Braad dig stikke; Jeg fylder dig med Fryd og Fred, Og kroner dig med Ære, Jeg gi'r dig min Retfærdighed, Dte skal din Hæder være! 3 Hvo vove tør mig nu paany Fra Jesu Favn at støde? Min Avindsmand med Stræk maa sly For Kristi blod det røde; Det sæder mig i Sikkerhed, Samvittigheden tier, Saa gaar jeg nu min Vei med Fred, Og paa Guds Time bier. 4 Hav Tak, o Jesu, du Guds Søn, Du Fredens Atterbringer! Du er vor Trøst og store Løn, Og Satans Undertvinger. O Gud ske Lov, mit Hjerte nu Er et Guds Temple vorden; Vær Krist, derinde Lyset du, Og al min Lyst paa Jorden! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
Text

Nu er jeg glad og gaar med Sang

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #74 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Nu er jeg glad og gaar med Sang, For jet har Jesus fundet, Til ham jeg bar en Hjertens Trang, Og han har sig miskundet. Jeg hviler der, hvorfra mig ei Synd, Død og Djævel skræmmer, Min Frelsermand han siger nei, Og i sin Favn mig gjemmer. 2 Han raaber til mig: Jeg er din, Og du er min; frygt ikke! Ei Ondt skal komme til dig ind, Ei Slangens Braad dig stikke; Jeg fylder dig med Fryd og Fred, Og kroner dig med Ære, Jeg gi'r dig min Retfærdighed, Dte skal din Hæder være! 3 Hvo vove tør mig nu paany Fra Jesu Favn at støde? Min Avindsmand med Stræk maa sly For Kristi blod det røde; Det sæder mig i Sikkerhed, Samvittigheden tier, Saa gaar jeg nu min Vei med Fred, Og paa Guds Time bier. 4 Hav Tak, o Jesus, du Guds Søn, Du Fredens Atterbringer! Du er vor Trøst og store Løn, Og Satans Undertvinger. O Gud ske Lov, mit Hjerte nu Er et Guds Temple vorden; Vær Krist, derinde Lyset du, Og al min Lyst paa Jorden! Topics: Nadver; Eucharist; Glæde og Hvile I Herren; Joy and Rest in the Lord; Jesus, vor Retfærdighed; Jesus, Our Righteousness Languages: Norwegian
Advertisements