Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^nu_jesus_til_sin_pine_gaar$"
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050

Nu Jesus till sin pine gaar

Author: Hans A. Brorson Hymnal: Kirkesalmebog #d418 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextImage

Nu Jesus till sin Pine gaar

Hymnal: Kirkesalmebog #505 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Nu Jesus til sin Pine gaar, Ham Taaarerne i Øine staar, Han brister i at græde. Hvi græder du, som giver Trøst, Hvi græder alle Kristnes Lyst, Hvi græder Himlens Glæde? 2 Var det, fordi du kunde se Dit Pinested, Getsemane, Og Dødens Kalk iskjænket, Der Satan og den store Stad Til dig at lave Dødsens Bad Var ret som sammenlænket? 3 Nei, derfor græd min Jesus ei, Han traadte paa sin Pinsels Vei Med helligt Mod og Længsel; Hans Død var beesk at tænke paa, Men større var hans Lyst at faa Os frelst af evigt Fængsel. 4 Men Sagen var, fordi han saa, De Fleste skjønne intet paa Hans bitre Dødsens Vaade, Men leve hen foruden Bod, Ja træde paa hans Død og Blod Og himmelsøde Naade. 5 Dog tænke de i deres Sind, At de skal løbe lige ind I Salighedens Rige, Den Sag maa Hjertet sukke ved, Som Jesus og paa dette Sted Ei kan for Graad udsige. 6 Ak, vilde du endnu idag Betænke ret din Frelses Sag Med Bedrings Graad og Sukke, Da skulde denne Taare-Regn Dig vorde vist et Naade-Tegn Til Vredens Ild at slukke! 7 Men Satan selv har dig forrykt, Du lever uden Sans og Frygt, Og vil dig ei omvende, Saa Gud maa føre over dig En jammerfuld og græsselig Forstyrrelse og Ende. 8 Saa græd da, sikre Sjæl, engang! Den Tid, den Tid er altfor lang, Du levet har saa ilde; Han har dig, som en Stad, belagt Med sine Taarers Vold og Magt, O! lad dig dog formilde! 9 Se paa hans vaade Rosens-Kind, O, se ham ret i Øine ind! Der blinker Naadens Rige. Tak, Jesu, for de Taarers Vand, Som Hjertet mere trøste kan, End Tungen kan udsige! Topics: 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Tenth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
Text

Nu Jesus till sin pine gaar

Author: H. A. Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #505 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Nu Jesus til sin Pine gaar, Ham Taaarerne i Øine staar, Han brister i at græde. Hvi græder du, som giver Trøst, Hvi græder alle Kristnes Lyst, Hvi græder Himlens Glæde? 2 Var det, fordi du kunde se Dit Pinested, Getsemane, Og Dødens Kalk iskjænket, Der Satan og den store Stad Til dig at lave Dødsens Bad Var ret som sammenlænket? 3 Nei, derfor græd min Jesus ei, Han traadte paa sin Pinsels Vei Med helligt Mod og Længsel; Hans Død var beesk at tænke paa, Men større var hans Lyst at faa Os frelst af evigt Fængsel. 4 Men Sagen var, fordi han saa, De Fleste skjønne intet paa Hans bitre Dødsens Vaade, Men leve hen foruden Bod, Ja træde paa hans Død og Blod Og himmelsøde Naade. 5 Dog tænke de i deres Sind, At de skal løbe lige ind I Salighedens Rige, Den Sag maa Hjertet sukke ved, Som Jesus og paa dette Sted Ei kan for Graad udsige. 6 Ak, vilde du endnu idag Betænke ret din Frelses Sag Med Bedrings Graad og Sukke, Da skulde denne Taare-Regn Dig vorde vist et Naade-Tegn Til Vredens Ild at slukke! 7 Men Satan selv har dig forrykt, Du lever uden Sans og Frygt, Og vil dig ei omvende, Saa Gud maa føre over dig En jammerfuld og græsselig Forstyrrelse og Ende. 8 Saa græd da, sikre Sjæl, engang! Den Tid, den Tid er altfor lang, Du levet har saa ilde; Han har dig, som en Stad, belagt Med sine Taarers Vold og Magt, O! lad dig dog formilde! 9 Se paa hans vaade Rosens-Kind, O, se ham ret i Øine ind! Der blinker Naadens Rige. Tak, Jesus, for de Taarers Vand, Som Hjertet mere trøste kan, End tungen kan udsige! Topics: Tiende Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Tenth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextImage

Nu Jesus till sin Pine gaar

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #334 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Nu Jesus til sin Pine gaar, Ham Taaarerne i Øine staar, Om strømmevis nedrinder. O, hvem der kunde græde Blod Ved denne klare Livets Flod Paa Jesu Rosen-Kinder! Hvi græder du, som aldrig lo? Hvi græder Verdens Lyst og Ro? Hvi gr"der Himlens Glæde? Hvorledes skal jeg finde dig, Immanuel, saa ynkelig Paa denne Jord at græde? 2 Var det, fordi du kunde se Dit Pinebænk, Gethsemane, Og Dødens Kalk iskjænket, Da Satan og den store Stad Til dig at lave Dødsens Bad Var ret som sammenlænket? Nei, derfor græd min Jesus ei; Han traadte paa sin Pinsels Vei Med Kjæmpemod og Længsel; Hans Død var bedsk at tænke paa, Men større var hans Lyst at faa Os frelst af evigt Fængsel. 3 Men Sagen var, fordi han saa, De fleste skjønne intet paa Hans bitre Dødens Vaade, Men leve hen foruden Bod, Ja, træde paa hans Død og Blod Og himmelsøde Naade. Dog tænke fast i deres Sind, At de skal løbe lige ind I søde Himmerige, Den Sag maa Hjertet græde ved, Som Jesus og paa dette Sted Ei kan for Graad udsige. 4 Han saa, der blussed over dem, Som boed i Jerusalem, Guds grumme Vredes Lue, Fordi de Naadens Lys forskjød Og turde med saa haard en Død Saa kjær en Frelser true. Sin egen Pine har han glemt, Men over Staden hjerteklemt I Suk og Graad udbryder: O arme, steneblinde Stad, Jeg græder, men du ler kun ad Den Naade, jeg dig byder! 5 Ak, vilde du endnu i i Dag Besinde ret din Frelses Sag Med Bedrings Graad og Sukke, Da skulde denne Taare-Regn Dig være vist et Naade-Tegn Til Vredens Ild at slukke; Men Satan selv har dig forrykt, Du lever uden Sans og Frygt, Og vil dig ei omvende, At Gud maa føre over dig En jammerfuld og græsselig Forstyrrelse og Ende. 6 Se, Christenhed, hvordan det gik Den gamle Paktes Folk, der fik Den Del, du og skal finde, Saafremt du ei omvender dig Og søger Naaden flittelig, At Vedrings Graad kan rinde! At skjemte med vor Herres Ord Betyder Hunger Pest og Mord, Ja evig Helved-Plage; Det staar kun paa oprigtig Bod, Hvor den er, der er Sagen god, Men ellers evig Plage. 7 Saa græd, o sikre Sjæl, engang! Den Tid, den Tid er altfor lang, Du levet har saa ilde! Lad Jesu Taarer trænge ind Og smelte ret det haarde Sind, Nu, før det er forsilde! Da skal din Jesu Øientaar Formilde Hjertets dybe Saar Og al din Graad forsøde, Da bliver Glæden mer' end stor I Englenes udvalgte Chor, At du fra Synden døde. 8 Tak, Jesu, for hvert Taare-Vand, Som du i din Fornedrings Stand Min Sjæl til Trøst lod rinde! Jeg gr"der her og længes, til Din Kjærlighed mig unde vil I Himlen dig at finde. Naar skal de Øine se jeg faa, Som til min Nød i Naade saa, Som for mig vile gr"de, Som brast for mig i Dødens Ve,– Naar skal jeg dog de Øine se I evig Fryd og Glæde? Topics: Tiende Søndag efter Trinitatis; Tenth Sunday after Trinity Sunday; Bodspsalmer; Prayer Hymns Languages: Norwegian
TextImage

Nu Jesus til sin Pine gaar

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #505 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Nu Jesus til sin Pine gaar, Ham Taaarerne i Øine staar, Han brister i at græde. Hvi græder du, som giver Trøst, Hvi græder alle Kristnes Lyst, Hvi græder Himlens Glæde? 2 Var det, fordi du kunde se Dit Pinested, Getsemane, Og Dødens Kalk iskjænket, Der Satan og den store Stad Til dig at lave Dødsens Bad Var ret som sammenlænket? 3 Nei, derfor græd min Jesus ei, Han traadte paa sin Pinsels Vei Med helligt Mod og Længsel; Hans Død var besk at tænke paa, Men større var hans Lyst at faa Os frelst af evigt Fængsel. 4 Men Sagen var, fordi han saa, De Fleste skjønne intet paa Hans bitre Dødsens Vaade, Men leve hen foruden Bod, Ja træde paa hans Død og Blod Og himmelsøde Naade. 5 Dog tænke de i deres Sind, At de skal løbe lige ind I Salighedens Rige, Den Sag maa Hjertet sukke ved, Som Jesus og paa dette Sted Ei kan for Graad udsige. 6 Ak, vilde du endnu idag Betænke ret din Frelses Sag Med Bedrings Graad og Sukke, Da skulde denne Taare-Regn Dig vorde vist et Naade-Tegn Til Vredens Ild at slukke! 7 Men Satan selv har dig forrykt, Du lever uden Sans og Frygt, Og vil dig ei omvende, Saa Gud maa føre over dig En jammerfuld og græsselig Forstyrrelse og Ende. 8 Saa græd da, sikre Sjæl, engang! Den Tid, den Tid er altfor lang, Du levet har saa ilde; Han har dig, som en Stad, belagt Med sine Taarers Vold og Magt, O, lad dig dog formilde! 9 Se paa hans vaade Rosens-Kind, O, se ham ret i Øine ind! Der blinker Naadens Rige. Tak, Jesus, for de Taarers Vand, Som Hjertet mere trøste kan, End tungen kan udsige! Topics: Tiende Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Tenth Sunday after Trinity Sunday; Omvendelse; Repentance; Ubodfærdighed; Impenitence Languages: Norwegian

Nu Jesus till sin pine gaar

Author: Hans A. Brorson Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d300 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSVAdvertisements