Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^nu_kristi_blod_retfaerdighed$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 3 of 3Results Per Page: 102050

Nu kristi blod, retf'rdighed

Author: Nicolaus Ludwig von Zinzendorf Hymnal: Kirkesalmebog #d422 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextPage scan

Nu Kristi Blod, Retfærdighed

Author: Nikol. Zinzendorf; Nils Holm Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #650 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Nu Kristi Blod, Retfærdighed, Er Alt, hvad jeg vil smukkes med; Dermed jeg kan for Gud bestaa, Naar jeg i Himlen skal indgaa. 2 Min Frelser mig af Døden drog, Thi al min Synd han paa sig tog; Han siger selv: Hov tro paa mig, Den skal ei dø evindelig. 3 Jeg tror at Jesus ved sit Blod Har gjort for alle Synder bod, At dette Blod evindelig Skal gjelde og skal frelse mig. 4 Den Haandskrift, som mig var imod, Udslettet er ved Kristi Blod; Jeg tror, at jesus den borttog Og trofast den til Korset slog. 5 Thi skal det Blod, han har udøst, Forblive her mit Hjertes Trøst; I Livet og i Dødens Nød Min Tro er sat til Jesu Død. 6 Jeg Arme var i Syndens Magt, Men Kristus sønderrev den Pagt; Han drog mig ud af Fiendens Vold, Da han betalte Syndens Sold. 7 Til Syndens Lyst jeg sige vil: Vig bort! jeg hører Kristus til, Jeg skylder ei at lyde dig, Thi Kristus har mig kjøbt til sig. 8 Dog, om min Troskab blev saa stor, At jeg i Gjerning, Hu og Ord Ved Kristi Kraft fra Synd blev fri, Jeg havde dog ei ros deri. 9 Nei, kun at Kristus for mig led, Mig hjælpe kan til Salighed; Nei, hverken lidet eller stort Det hjælpe kan, hvad jeg har gjort. 10 Thi skal man skrive paa min Grav, At kristi Død mig Livet gav, At for hans blod jeg haabed paa Hos Herren hist et Sted at faa. Topics: Tilføiede Salmer; Ellevte Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Epistel; Eleventh Sunday aftet Trinity Sunday; Tjuetredje Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Epistel; Twenty third Sunday after Trinity Sunday; Jesus, vor Forsoner; Jesus, Our Atonement; Jesus, vor Retfærdighed; Jesus, Our Righteousness; Syndsforladelse og Retfærdiggjørelse; Sixth Sunday aftet Trinity Sunday; Sjette Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Epistel; Added Hymns; Skriftemaal; Confessions; Fastelavns Søndag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Shrovetide; Palmesøndag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Palm Sunday; Fjerde Søndag efter Paaske Til Høimesse; Fourth Sunday after Easter; Sincerity and Justification Languages: Norwegian

Nu kristi blod, retf'rdighed

Author: Nicolaus Ludwig von Zinzendorf Hymnal: The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d195 (1916) Hymnal Title: The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.