Instance Results

Switch back to the old search page.Advanced Search
In:instances
Text Identifier:"^o_dag_af_ljus_och_hvila$"
Showing 1 - 2 of 2Results Per Page: 102050
Text

O dag af ljus och hvila

Author: Christopher Wordsworth Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S32 (1913) Meter: 7.6.7.6 D Hymnal Title: Lutherförbundets Sångbok Lyrics: 1 O dag af ljus och hvila, O dag af glädje blid, O dag, då sorger ila Sin kos för himlens frid! För dig båd' hög och ringa Se'n fordom tid med fröjd Sin tack och lofsång bringa Till Gud i himlens höjd. 2 På dig det klara ljuset Blef tändt i skapelsen; På dig stod upp ur gruset Våe Herre, Frälsaren; På dig kring jordens gränser, Han gaf sin andes lag. Så trefaldt skön du glänser, Du helga Herrens dag! 3 I dag basunen ljuder Med stämma slifverklar Och frid och frälsning bjuder Från Herren åt enhvar. I dag af lifvets fröjder Bevattnas öknens sand, Och ifrån hoppets höjder Vi skåda Löftets land. 4 I dag, o Gud, välsigna med himmelskt bröd din hjord Och res dem upp, som digna, Med kraften af ditt ord! Låt Andens frukter spira Bland oss i hopp och tro, Tills vi hos gid få fira En evig sabbatsro! Languages: Swedish Tune Title: TILL BETLEHEM MITT HJÄRTA
Image

O day of rest and gladness

Author: Christopher Wordsworth, 1807-1885 Hymnal: Nya Psalmisten #473 (1903) Hymnal Title: Nya Psalmisten First Line: O dag af ljus och hvila

Export as CSVAdvertisements