Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^o_gud_du_fromme_gud$"
Showing 1 - 7 of 7Results Per Page: 102050

O Gud, du fromme Gud

Author: B. K. Kaas; Johann Heermann Hymnal: Kirkesalmebog #d446 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
Text

O Gud, du fromme Gud

Hymnal: Kirkesalmebog #526 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 O Gud, du fromme Gud, Du Kilde til al Gave! Af dig er alt, hvad er, Af dig vi al ting have. Mit Legem Helbred giv, Og giv mig dertil med En ubesmittet Sjæl, Og god Samvittighed! 2 Giv, at jeg gjør med Flid Alt, hvad jeg bør at gjøre, Hvortil mig dine Bud Udi mit Kald kan føre; Giv, at jeg findes tro, Gjør altid Ret og Skjel, Og havd jeg gjør, saa giv, At det maa lykkes vel! 3 Hjælp, at jeg taler saa, At jeg det kan forsvare, Lad intet syndigt Ord Mig ud af Munden fare; Lad mig min Fiende Godt Af ganske Hjerte te, Lær mig, som raadvild er, De bedste Raad at se! 4 Lad mig og med enhver I Fred og Venskab blive, Og unde alle vel; Vil du mig noget give Af Rigdom, Penge, Gods, Saa giv mig og derved, At intet blandes maa Med Uretfærdighed! 5 Skal jeg i Verden her Maaske end leve længe, Med mange sure Trin Til Alderdom fremtrænge, Saa giv Taalmodighed, Vend Synd og Skam kun af, At med et ærligt Navn Jeg lægges i min Grav! 6 Lad mig paa Kristi Død I Naade herfra skilles, Tag Sjælen op til dig, I Glædens Sol at stilles, Og Legemet et Rum Hos fromme Kristne und, At det maa hvile stilt Hos dem til sidste Stund! 7 Naar du de Døde skal Paa Dommedag opvække, Saa vilde du din Haand Og til min Grav udrekke, Din Røst mig hore lad, Opvæk mit Legem med, Og før det herliggjort Til de Udvaltes Sted! Topics: 15 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Fifteenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Opholdelsen; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal Languages: Norwegian
Text

O Gud, du fromme Gud

Author: Birg. Kaas; J. Heermann Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #526 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 O Gud, du fromme Gud, Du Kilde til al Gave! Af dig er alt, hvad er, Af dig vi al ting have. Mit Legem Helbred giv, Og giv mig dertil med En ubesmittet Sjæl, Og god Samvittighed! 2 Giv, at jeg gjør med Flid Alt, hvad jeg bør at gjøre, Hvortil mig dine Bud Udi mit Kald kan føre; Giv, at jeg findes tro, Gjør altid Ret og Skjel, Og havd jeg gjør, saa giv, At det maa lykkes vel! 3 Hjælp, at jeg taler saa, At jeg det kan forsvare, Lad intet syndigt Ord Mig ud af Munden fare; Lad mig min Fiende Godt Af ganske Hjerte te, Lær mig, som raadvild er, De bedste Raad at se! 4 Lad mig og med enhver I Fred og Venskab blive, Og unde alle vel; Vil du mig noget give Af Rigdom, Penge, Gods, Saa giv mig og derved, At intet blandes maa Med Uretfærdighed! 5 Skal jeg i Verden her Maaske end leve længe, Med mange sure Trin Til Alderdom fremtrænge, Saa giv Taalmodighed, Vend Synd og Skam kun af, At med et ærligt Navn Jeg lægges i min Grav! 6 Lad mig paa Kristi Død I Naade herfra skilles, Tag Sjælen op til dig, I Glædens Sol at stilles, Og Legemet et Rum Hos fromme Kristne und, At det maa hvile stilt Hos dem til sidste Stund! 7 Naar du de Døde skal Paa Dommedag opvække, Saa vilde du din Haand Og til min Grav udrekke, Din Røst mig hore lad, Opvæk mit Legem med, Og før det herliggjort Til de Udvaltes Sted! Topics: Femtende Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Fifteenth Sunday after Trinity Sunday Evening; Opholdelsen; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Første Søndag i Advent Til Hoimesse; First Sunday in Advent High Mass; Tredie Søndag i Advent Til Aftensang; Third Sunday in Advent For Evening Languages: Norwegian Tune Title: [O Gud, du fromme Gud]
Text

O Gud, du fromme Gud!

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #66 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 O Gud, du fromme Gud, du Kilde til al Gave! Af dig er alt, hvad er, af dig vi Alting have; Mit Legem Sundhed giv, ja giv mig og derved En ubesmittet Sjæl, og god Samvittighed. 2 Giv, at jeg gjør med Flid Alt, hvad jeg bør at gjøre, Hvortil mig dine Bud udi mit Kald kan føre; Giv, at jeg gjør det strar, itide og med Skjel, Og havd jeg gjør, saa giv, at det maa lykkes vel. 3 Hjælp, at jeg taler saa, at jeg det kan forsvare, Lad intet syndigt Ord mig ud af Munden fare, Og naar udi mit Kald jeg tale skal og maa, Saa lad hvert Ord med Kraft og Eftertryk bestaa. 4 Ser jeg end Farlighed, lad mig dog ei forsage, Giv mig et Heltemod, hjælp selv mit Kors at drage; Lad mig min Fiende al Sagtmodighed bete, Lær mig som raadvild er, de bedste Raad at se. 5 Lad mig og med Enhver i Fred og Venskab blive, Saa meget christ'ligt er; vil du mig noget give Af Rigdom, Penge, Gods, saa giv mig og derved, At intet blandes maa med Uretfærdighed. 6 Skal jeg i Verden her maaske end leve længe, Med mange sure Trin til Alderdommen trænge, Saa giv Taalmodighed, vend Synd og Skam kun af, At med et ærligt Navn jeg lægges i min Grav. 7 Lad mig paa Christi Død, naar jeg dør herfra skilles, Tag Sjælen op til dig i Glædens Sol at stilles, Og Legemet et Rum hos fromme Christne und, At det maa hvile sødt hos dem til sidste Stund. 8 Naar du de Døde skal paa Dommedag opvække, Saa ville du din Haand og til min Grav udstrække, Din Røst mig høre lad, opvæk mit Legem med, Og før det herliggjort til de Udvalgtes Sted. 9 Gud Fader! dig al Pris skal her og hisset være; Guds Søn, o Jesu Christ! dig vil jeg altid ære; Gud Hellig-Aand! din Lov skal stedse bo i mig; O du treenig' Gud, Lov, Pris og Tak ske dig! Topics: Tredje Søndag i Advent Aftensang; Third Sunday in Advent Evening; Aarvaagenhed og Bøn; Awareness and Prayer Languages: Norwegian
Text

O Gud, du fromme Gud

Author: Joh. Heermaan; Birg. Kaas Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #526 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 O Gud, du fromme Gud, Du Kilde til al Gave! Af dig er alt, hvad er, Af dig vi al ting have. Mit Legem Helbred giv, Og giv mig dertil med En ubesmittet Sjæl, Og god Samvittighed! 2 Giv, at jeg gjør med Flid Alt, hvad jeg bør at gjøre, Hvortil mig dine Bud Udi mit Kald kan føre; Giv, at jeg findes tro, Gjør altid Ret og Skjel, Og havd jeg gjør, saa giv, At det maa lykkes vel! 3 Hjælp, at jeg taler saa, At jeg det kan forsvare, Lad intet syndigt Ord Mig ud af Munden fare; Lad mig min Fiende Godt Af ganske Hjerte te, Lær mig, som raadvild er, De bedste Raad at se! 4 Lad mig og med enhver I Fred og Venskab blive, Og unde alle vel; Vil du mig noget give Af Rigdom, Penge, Gods, Saa giv mig og derved, At intet blandes maa Med Uretfærdighed! 5 Skal jeg i Verden her Maaske end leve længe, Med mange sure Trin Til Alderdom fremtrænge, Saa giv Taalmodighed, Vend Synd og Skam kun af, At med et ærligt Navn Jeg lægges i min Grav! 6 Lad mig paa Kristi Død I Naade herfra skilles, Tag Sjælen op til dig, I Glædens Sol at stilles, Og Legemet et Rum Hos fromme Kristne und, At det maa hvile stilt Hos dem til sidste Stund! 7 Naar du de Døde skal Paa Dommedag opvække, Saa vilde du din Haand Og til min Grav udrække, Din Røst mig hore lad, Opvæk mit Legem med, Og før det herliggjort Til de Udvalgtes Sted! Topics: Femtende Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftengudstjeneste; Fifteenth Sunday after Trinity Sunday; Tredje Søndag i Advent Til Aftengudstjeneste; Third Sunday in Advent; Menneskelivet; Human Life Languages: Norwegian

O Gud, du fromme Gud

Author: B. K. Kaas; Johann Heermann Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d322 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

O Gud, du fromme Gud

Author: B. K. Kaas; Johann Heermann Hymnal: The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d207 (1916) Hymnal Title: The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America

Export as CSVAdvertisements