Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^soerger_ei_for_dem_som_sove$"
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050

Soerger ei for dem, som sove

Author: Nikolai F. S. Grundtvig Hymnal: Kirkesalmebog #d594 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextImage

Sørger ei for dem, som sove

Hymnal: Kirkesalmebog #575 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Sørger ei for dem, som sove Med Guds Fred i Gravens Skjød! De paa ny skal Herren love, Takke høit for Hvile sød, Ja for Seier over Døden, Ungdoms-Liv i Morgenrøden, Høitids-Ferd ad Himmel-Vei Til den Sal, som synker ei. 2 Selv han har os aabenbaret Til de ømme Hjerters Trøst, At, naar han i Sky forklaret Skrider frem med Torden-Røst, Først han, som Basunen gjaller, Gravens Folk til Lyset kalder, Vinker saa fra Mark og By Alle Sine op i Sky. 3 Kristne! hvilken Morgenrøde, Mange mørke Timer værd, Naar vi, Levende og Døde, Mødes med vor Herre kjær, Skal i Himlens Glans og Ære Evig hos vor Frelser være, Love Gud med Engle-Røst! Hugser, det er Herrens Trøst! Topics: 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
Text

Sørger ei for dem, som sove

Author: Grundtvig Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #575 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Sørger ei for dem, som sove Med Guds Fred i Gravens Skjød! De paa ny skal Herren love, Takke høit for Hvile sød, Ja for Seier over Døden, Ungdoms-Liv i Morgenrøden, Høitids-Ferd ad Himmel-Vei Til den Sal, som synker ei. 2 Selv han har os aabenbaret Til de ømme Hjerters Trøst, At, naar han i Sky forklaret Skrider frem med Torden-Røst, Først han, som Basunen gjaller, Gravens Folk til Lyset kalder, Vinker saa fra Mark og By Alle Sine op i Sky. 3 Kristne! hvilken Morgenrøde, Mange mørke Timer værd, Naar vi, Levende og Døde, Mødes med vor Herre kjær, Skal i Himlens Glans og Ære Evig hos vor Frelser være, Love Gud med Engle-Røst! Hugser, det er Herrens Trøst! Topics: Tjuefemte Søndag efter Trefoldigheds Fet Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday Evening Languages: Norwegian
TextImage

Sørger ei for dem, som sove

Author: Grundtvig Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #575 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Sørger ei for dem, som sove Med Guds Fred i Gravens Skjød! De paa ny skal Herren love, Takke høit for Hvile sød, Ja for Seier over Døden, Ungdoms-Liv i Morgenrøden, Høitids-Færd ad Himmel-Vei Til den Sal, som synker ei. 2 Selv han har os aabenbaret Til de ømme Hjerters Trøst, At, naar han i Sky forklaret Skrider frem med Torden-Røst, Først han, som Basunen gjalder, Gravens Folk til Lyset kalder, Vinker saa fra Mark og By Alle sine op i Sky. 3 Kristne! hvilken Morgenrøde, Mange mørke Timer værd, Naar vi, Levend og Døde, Mødes med vor Herre kjær, Skal i Himlens Glans og Ære Evig hos vor Frelser være, Love Gud med Engle-Røst! Husker, det er Herrens Trøst! Topics: Tjuefemte Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftengudstjeneste; Resurrection; Opstandelsen; Twenty fourth Sunday after Trinity Sunday; Twenty fourth Sunday after Trinity Sunday; Tjuefjerde Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Sixteenth Sunday after Epiphany; Sextende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Twenty fifth Sunday after Trinity Sunday; Tjuefjerde Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Epistel Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements