Instance Results

Switch back to the old search page.Advanced Search
In:instances
Text Identifier:"^soerger_ei_for_dem_som_sove$"
Showing 1 - 4 of 4

Soerger ei for dem, som sove

Author: Nikolai F. S. Grundtvig Hymnal: Kirkesalmebog #d594 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog

Soerger ei for dem, som sove

Author: Nikolai F. S. Grundtvig Hymnal: Kirkesalmebog #575 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: Norwegian

Soerger ei for dem, som sove

Author: Nikolai F. S. Grundtvig Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #575 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Languages: Norwegian
Text

Sørger ei for dem, som sove

Author: Grundtvig Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #575 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Sørger ei for dem, som sove Med Guds Fred i Gravens Skjød! de paa ny skal herren love, Takke høit for Hvile sød, Ja for Seier over Døden, Ungdoms-Liv i Morgenrøden, Høitids-Færd ad Himmel-Vei til den Sal, som synker ei. 2 Selv han har os aabenbaret Til de ømme Hjerters Trøst, At, naar han i Sky forklaret Skrider frem med torden-Røst, Først han, som Basunen gjalder, Gravens folk til Lyset kalder, vinker saa fra Mark og Vy Alle sine op i Sky. 3 Kristne! hvilken Morgenrøde, Mange mørke timer værd, Naar vi, Levend og Døde, Mødes med vor Herre kjær, Skal i Himlens Glans og Ære Evig hos vor Frelser være, Love Gud med EngleRøst! Husker, det er Herrens Trøst! Topics: Tjuefemte Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftengudstjeneste; Twenty fifth Sunday after Trinity Sunday; Sextende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Sixteenth Sunday after Epiphany; Tjuefjerde Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Tjuefjerde Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Epistel; Twenty fourth Sunday after Trinity Sunday; Twenty fourth Sunday after Trinity Sunday; Opstandelsen; Resurrection Languages: Norwegian
Advertisements