Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^sover_i_hvor_kan_i_sove$"
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050

Sover I, hvor kan I sove

Author: Thomas H. Kingo Hymnal: Kirkesalmebog #d601 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextImage

Sover I, hvor kan I sove

Hymnal: Kirkesalmebog #318 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Sover I, hvor kan I sove, O I Sjæle-Vægtere! Hvor er eders Tro og Love? Sover I dog aller Tre! Er det Tid at sove nu, Da Guds Søn i Sjæl og Hu Ængstes hart og skjælver bange Som en ussel Dødsens Fange? 2 Kan I ei een Time vaage, Siger Jesus, er det ret, At den Trygheds Søvne-Taage Blinder Sjæl og Øie tæt? Lukker I da Hjertet til, Og med Søvnet slukke vil Al den Angest, Nød og Møie, Som jeg maa ufkyldig døie? 3 Peder, løfterige Peder! Hvor er nu dit Ord og Haand! Sover du, imens jeg sveder, Ængstet udi Sjæl og Aand? Satan vilde sigtet dig, Da jeg bad saa inderlig; Der du var i Havsens Fare, Holdt jeg Pagt, dit Liv at vare. 4 Vidste I den store Fare, Vidste I den store Nød, Saa I kun Ulykkens Snare, Som er lagt til eders Død, O, hvor fik I op at se, Vaage, raabe alle Tre, Bede, at I ikke alle Udi Fristelse henfalde! 5 O, min Jesu, o jeg klager Og det jamrer hjertelig, At mig Sikkerhed indtager Og saa tidt forblinder mig, At, om jeg end en Gang faar Tanker om dit Blod og Saar, Saa gjør Satan, naar det gjælder, At mig Søvnen overvælder. 6 Trende Gange du kun minder, At Disciplene skal se, Jeg ti tusind Gange finder Din Advarsel mer end de, Ligger dog saa lad og blind, Sovner dybt i Synden ind, Vil ei vaage, se og høre, Naar Guds Aand vil Hjertet røre. 7 Væk mig dog, og lad mig ikke, Lukt i Døden sove hen! Løs du op min Trygheds Strikke, Søde Jesu, Sjæleven! Lad mit Øie altid se Paa din Pine, Nød og Ve, Lad mig midt i Dødsens Taage Paa dig tænke, tro og vaage! Topics: Jesu Pine De sovende Discipler; Jesus' Torment The Sleeping Disciples Languages: Norwegian
Text

Sover I, hvor kan I sove

Author: Kingo Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #318 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Sover I, hvor kan I sove, O I Sjæle-Vægtere! Hvor er eders Tro og Love? Sover I dog aller Tre! Er det Tid at sove nu, Da Guds Søn i Sjæl og Hu Ængstes hart og skjælver bange Som en ussel Dødsens Fange? 2 Kan I ei een Time vaage, Siger Jesus, er det ret, At den Trygheds Søvne-Taage Blinder Sjæl og Øie tæt? Lukker I da Hjertet til, Og med Søvnet slukke vil Al den Angest, Nød og Møie, Som jeg maa ufkyldig døie? 3 Peder, løfterige Peder! Hvor er nu dit Ord og Haand! Sover du, imens jeg sveder, Ængstet udi Sjæl og Aand? Satan vilde sigtet dig, Da jeg bad saa inderlig; Der du var i Havsens Fare, Holdt jeg Pagt, dit Liv at vare. 4 Vidste I den store Fare, Vidste I den store Nød, Saa I kun Ulykkens Snare, Som er lagt til eders Død, O, hvor fik I op at se, Vaage, raabe alle Tre, Bede, at I ikke alle Udi Fristelse henfalde! 5 O, min Jesu, o jeg klager Og det jamrer hjertelig, At mig Sikkerhed indtager Og saa tidt forblinder mig, At, om jeg end en Gang faar Tanker om dit Blod og Saar, Saa gjør Satan, naar det gjælder, At mig Søvnen overvælder. 6 Trende Gange du kun minder, At Disciplene skal se, Jeg ti tusind Gange finder Din Advarsel mer end de, Ligger dog saa lad og blind, Sovner dybt i Synden ind, Vil ei vaage, se og høre, Naar Guds Aand vil Hjertet røre. 7 Væk mig dog, og lad mig ikke, Lukt i Døden sove hen! Løs du op min Trygheds Strikke, Søde Jesu, Sjæleven! Lad mit Øie altid se Paa din Pine, Nød og Ve, Lad mig midt i Dødsens Taage Paa dig tænke, tro og vaage! Topics: Jesu Pine De sovende Discipler; Jesus' Torment The Sleeping Disciples Languages: Norwegian
TextImage

Sove I? Hvor kan I sove

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #423 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Sove I? Hvor kan I sove, O I Sjælevægtere? Hvor er eders Tro og Love? Sove I dog aller tre? Er det Tid at sove nu, Da Guds Søn i Sjæl og Hu Hart beængstet er og bange Som en ussel Dødsens Fange? 2 Kan I ei en Time vaage? Siger Jesus, er det ret, At den Trygheds Søvne-Taage Blinder Sjæl og Øiet stet? Lukke I da Hjertet til, Og med Søvnet slukke vil Al den Angest, Nød og Møie, Som jeg maa ufkyldig døie? 3 Ene maa jeg Byrden bære, Ene gaar jeg og forladt, Ene maa jeg Hjertet tære Udi denne grumme Nat! Se, min Fader kan i Verden vide Al den Angest, jeg ma lide! 4 Peter, løfterige Peter, Hvor er nu dit Ord og Haand? Sover du, imens jeg sveder, Ængstet udi Sjæl og Aand? Satan vilde sigtet dig, Da jeg bad saa inderlig; Der du var i Havets Fare, Holdt jeg Pagt, dit Liv at vare. 5 Vidste I den store Fare, Vidste I den store Nød, Saa I kun Ulykkens Snare, Som er lagt til eders Død, O, hvor fik I op at se, Vaage, raabe alle tre, Bede, at I ikke alle Udi Fristelse henfalde! 6 O, min Jesu, o jeg klager Og bejamrer hjertelig, At mig Sikkerhed indtager Og saa tidt forblinder mig, At, om jeg end en Gang faar Tanker om dit Blod og Saar, Saa kan dog den Helved-Drage Mig med syndig Lyst indtage. 7 Trende Gange du kun minder, At Disciplerne skal se, Jeg titusind Gange finder Din Advarsel mer end de, Ligger dog saa lad og blind, Sover hart i Lyster ind, Vil ei vaage, se og høre, Naar den Anand vil Hjertet røre. 7 Væk mig dog, og lad mig ikke Slet i Døden sove hen. Løs du op min Trygheds Strikke, Søde Jesu, Sjæleven! Lad mit Øie stedse se Paa din Pine, Nød og Ve, Lad mig midt i Dødens Taage Paa dig tænke, tro og vaage! Topics: Passionspsalmer; Passion Hymns Languages: Norwegian
TextImage

Sover I, hvor kan I sove

Author: Kingo Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #318 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Sover I, hvor kan I sove, O I Sjæle-Vægtere! Hvor er eders Tro og Love? Sover I dog aller Tre! Er det Tid at sove nu, Da Guds Søn i Sjæl og Hu Ængstes hart og skjælver bange Som en ussel Dødsens Fange? 2 Kan I ei een Time vaage, Siger Jesus, er det ret, At den Trygheds Søvne-Taage Blinder Sjæl og Øie tæt? Lukker I da Hjertet til, Og med Søvnet slukke vil Al den Angest, Nød og Møie, Som jeg maa ufkyldig døie? 3 Peder, løfterige Peder! Hvor er nu dit Ord og Haand! Sover du, imens jeg sveder, Ængstet udi Sjæl og Aand? Satan vilde sigtet dig, Da jeg bad saa inderlig; Der du var i Havsens Fare, Holdt jeg Pagt, dit Liv at vare. 4 Vidste I den store Fare, Vidste I den store Nød, Saa I kun Ulykkens Snare, Som er lagt til eders Død, O, hvor fik I op at se, Vaage, raabe alle Tre, Bede, at I ikke alle Udi Fristelse henfalde! 5 O, min Jesus, o jeg klager Og bejamrer hjertelig, At mig Sikkerhed indtager Og saa tidt forblinder mig, At, om jeg end en Gang faar Tanker om dit Blod og Saar, Saa gjør Satan, naar det gjælder, At mig Søvnen overvælder. 6 Trende Gange du kun minder, At Disciplene skal se, Jeg ti tusind Gange finder Din Advarsel mer end de, Ligger dog saa lad og blind, Sovner dybt i Synden ind, Vil ei vaage, se og høre, Naar Guds Aand vil Hjertet røre. 7 Væk mig dog, og lad mig ikke Lukt i Døden sove hen! Løs du op min Trygheds Strikke, Søde Jesus Sjæleven! Lad mit Øie altid se Paa din Pine, Nød og Ve, Lad mig midt i Dødsens Taage Paa dig tænke, tro og vaage! Topics: Jesu Pine De sovende Disciple; Anden Søndag I Advent Til Høimesse -Til Anden Tekstrækkes Evangelium; Lukewarmness; Lunkenhed; Alertness; Aarvaagenhed; Third Sunday in Lent; Second Sunday in Advent; Passion of Jesus The Sleeping Disciples; Tredje Søndag I Faste Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie Languages: Norwegian

Sover I, hvor kan I sove

Author: Thomas H. Kingo Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d433 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSVAdvertisements