Instance Results

Switch back to the old search page.Advanced Search
In:instances
Text Identifier:"^sover_i_hvor_kan_i_sove$"
Showing 1 - 4 of 4

Sover I, hvor kan I sove

Author: Thomas H. KingoHymnal: Kirkesalmebog #d601 (1911)Hymnal Title: Kirkesalmebog

Sover I, hvor kan I sove

Author: Thomas H. KingoHymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #423 (1890)Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.)

Sover I, hvor kan I sove

Author: KingoHymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #318 (1919)Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i AmerikaLyrics: 1 Sover I, hvor kan I sove, O I Sjæle-Vægtere! Hvor er eders Tro og Love? Sover I dog aller Tre! Er det Tid at sove nu, Da Guds Søn i Sjæl og Hu Ængstes hart og skjælver bange Som en ussel Dødsens Fange? 2 Kan I ei een Tinte vaage, Siger Jesus, er det ret, At den Trygheds Søvne-Taage Blinder Sjæl og Øie tæt? Lukker I da Hjertet til, Og med Søvnet slukke vil Al den Angest, Nød og Møie, Som jeg maa ufkyldig døie? 4 Peder, løfterige Peder! Hvor er nu dit Ord og Haand! Sover du, imens jeg svedet, Ængstet udi Sjæl og Aand? Satan vilde sigtet dig, Da jeg bad saa inderlig; Der du var i Havsens Fare, Holdt jeg Pagt, dit Liv at vare. 5 O, min Jesus, o jeg klager Og bejamrer hjertelig, At mig Sikkerhed indtager Og saa tidt forblinder mig, At, om jeg end en Gang faar Tanker om dit blod og Saar, Saa gjør Satan, naar det gjælder, At mig Søvnen overvælder. 6 Trende Gange du kun minder, At Disciplene skal se, Jeg ti tusind Gange finder Din Advarsel mer end de, Ligger dog saa lad og blind, Sovner dybt i Synden ind, Vil ei vaage, se og høre, Naar Guds Aand vil Hjertet røre. 7 Væk mig dog, og lad mig ikke Lukt i Døden sove hen! Løs du op min Trygheds Strikke, Søde Jesus Sjæleven! Lad mig Øie altid se Paa din Pine, õd og Ve, Lad mig midt i Dødsens Taage Paa dig tænke, tro og vaage! Topics: Jesu Pine De sovende Disciple; Lunkenhed; Alertness; Aarvaagenhed; Third Sunday in Lent; Tredje Søndag I Faste Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie; Second Sunday in Advent; Andre Søndag I Advent Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Passion of Jesus The Sleeping Disciples; LukewarmnessLanguages: Norwegian

Sover I, hvor kan I sove

Author: Thomas H. KingoHymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d433 (1903)Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.
Advertisements