Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^till_arf_af_mina_fader$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 2 of 2Results Per Page: 102050
TextPage scan

Till arf af mina fäder

Author: J. O. Wallin Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S24 (1913) Meter: 7.6.7.6 D Hymnal Title: Lutherförbundets Sångbok Lyrics: 1 Till arf af mina fäder Ej gods och guld jag fått, Men glad min väg betr¨der Och tror min Gud om godt: Ty Fadern öfver alla Är Fader ock för mig, Och honom anbefalla Jag vill min lefnadstig. 2 Hvad mänskor härligt tycka, Är blott fåfånglighet. Jag ej till jordisk lycka, Till himmelsk döpt mig vet. Ac, skörden blifver mycken, Blott nu jag utså vill Och vara i de stycken, Som höra Gudi till. 3 Jag världen icke känner, Men i Guds ord jag sett, Hur Herren sina vänner Ej nånsin öfvergett; Hur trofast och benägen Han deras suckan hört Och påden goda vâgen Dem till sin glädje fört. 4 Mig därtill nåd förunna; Ty, Herre, utom dig Hur skall en yngling kunna Ostraffligt gå sin stig? Hjälp mig til döden b¨ra, Med kraft af Jesu blod, En kristens namn med ära, Mitt kors med tälamod. 5 Så är ej förlägen, Hvad v¨g jag vandra bör: Min frälsare är vägen, Som til Guds rike för. När, lydig Herrens vilja, Jag hvilar vid hand råd, Ej lif, ej död skall skilja Mitt hopp från Jesu nåd. Topics: Bön; Prayer Languages: Swedish Tune Title: OLD 130TH PSALM

Till arf af mina fäder

Author: J. O. Wallin, d. 1839 Hymnal: Svenska Psalm-Boken af År 1819 #350 (1892) Hymnal Title: Svenska Psalm-Boken af År 1819 Languages: Swedish

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.