Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^velsignet_vaer_o_jesus_krist$"
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050

Velsignet v'r, o Jesu Krist

Author: Peter Dass Hymnal: Kirkesalmebog #d642 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextImage

Velsignet vær, o Jesu Krist!

Hymnal: Kirkesalmebog #355 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Velsignet vær, o Jesu Krist! Din Død har reddet mangen, Du blev den rette Samson vist, Som slog den, dig tog fangen; Du bar paa dine Skuldre bort Den Dødsens Port, Og er uskadt udgangen. 2 Af Korset død du toges ned, Og blev i Jorden graven, Du tog dit stille Leiested Blandt Urterne i Haven, Hvorved du blev Guds grønne Kvist, Som blomstred vist Med evigt Liv begaven. 3 Tak, Jesu, som mit Leiested Vil med din Hvile pryde! Jeg skal en hellig Rolighed For din Skyld engang nyde; Naar jeg skal lægge mine Been Blandt Tov og Steen, Hvo tør min Søvn da bryde? 4 Saa glad som jeg til Senge gaar, Naar jeg er træt af Møie. Saa glad jeg og min Grav attraar, Naar Gud vil Stunden føie, At lude saa mit Hoved ned I Herrens Fred Med et tillukket Øie 5 Med dig skal da mit Legems Meen I Graven lukkes inde, Jeg skal opreises klar og reen, Al Vank skal fuldt forsvinde, Den skal som Røg og Rusk forgaa, Jeg skal opstaa, Et bedre Land at finde. Topics: Første Paaskedag Til Aftensang; First Easter Day For Evening; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
Text

Velsignet vær, o Jesu Krist!

Author: Peter Dass Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #355 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Velsignet vær, o Jesu Krist! Din Død har reddet mangen, Du blev den rette Samson vist, Som slog den, dig tog fangen; Du bar paa dine Skuldre bort Den Dødsens Port, Og er uskadt udgangen. 2 Af Korset død du toges ned, Og blev i Jorden Graven, Du tog dit stille Leiested Blandt Urterne i Haven, Hvorved du blev Guds grønne Kvist, Som blomstred vist Med evigt Liv begaven. 3 Tak, Jesu, som mit Leiested Vil med din Hvile pryde! Jeg skal en hellig Rolighed For din Skyld engang nyde; Naar jeg skal lægge mine Been Blandt Tov og Steen, Hvo tør min Søvn da bryde? 4 Saa glad som jeg til Senge gaar, Naar jeg er træt af Møie. Saa glad jeg og min Grav attraar, Naar Gud vil Stunden føie, At lude saa mit Hoved ned I Herrens Fred Med et tillukket Øie 5 Med dig skal da mit Legems Meen I Graven lukkes inde, Jeg skal opreises klar og reen, Al meen skal fuldt forsvinde, Den skal som Røg og Rusk forgaa, Jeg skal opstaa, Et bedre Land at finde. Topics: Første Paaskedag Til Aftensang; First Easter Day Evening; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextImage

Velsignet vær, o Jesus Krist!

Author: Petter Dass Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #355 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Velsignet vær, o Jesus Krist! Din Død har reddet mangen, Du blev den rette Samson vist, Som slog den, dig tog fangen; Du bar paa dine Skuldre bort Den Dødsens Port, Og er uskadt udgangen. 2 Af Korset død du toges ned, Og jordet blev i Graven, Du tog dit stille Leiested Blandt Urterne i Haven, Hvorved du blev Guds grønne Kvist, Som blomstred vist Med evigt Liv begaven. 3 Tak, Jesus, som mit Leiested Vil med din Hvile pryde! Jeg skal en hellig Rolighed For din Skyld engang nyde; Naar jeg skal lægge mine Ben Blandt Tov og Sten, Hvo tør min Søvn da bryde? 4 Saa glad som jeg til Senge gaar, Naar jeg er træt af Møie. Saa glad jeg og min Grav attraar, Naar Gud vil Stunden føie, At lude saa mit Hoved ned I Herrens Fred Med et tillukket Øie 5 Med dig skal da mit Legems Meen I Graven lukkes inde, Jeg skal opreises klar og ren, Al meen skal fuldt forsvinde, Den skal som Røg og Rusk forgaa, Jeg skal opstaa, Et bedre land at finde. Topics: Første Paaskedag Til Aftengudstjeneste; Easter Sunday Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements