Instance Results

Switch back to the old search page.Advanced Search
In:instances
Text Identifier:"^vor_herre_gud_og_skabermand$"
Showing 1 - 2 of 2

Vor Herre Gud og Skabermand

Publication Date: 1911Author: Magnus B. Landstad; P. HerbertHymnal: Kirkesalmebog #d663Hymnal Title: KirkesalmebogFirst Line: Vor Herre Gud og Skabermand

Vor Herre Gud og Skabermand

Publication Date: 1919Author: Petrus Herbert; LandstadHymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #90Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i AmerikaFirst Line: Vor Herre Gud og SkabermandLyrics: 1 Vor Herre Gud og Skabermand, Velsigne os i alle land, Han vende selv sig naadig hid, Bevare os til evig Tid! 2 Vor Herre Gud og Frelser kjær, Lad lyse over hver ifær Sit ansigts klare Lys og Skin, og give os al Naaden sin! 3 Vor Herre Gud og Trøster sød, Sit Aasyn Løste paa vor Nød, Han skue kjærlig til os ned, Og give os en evig Fred! 4 Velsign os, Gud, vor Fader god, Velsign os, Jesus, for dit Blod, Gud Helligaand, ao Verden om Velsign den hele Kristendom! 5 Gak hen velsignet af din Gud, Udvalgte Jesu kristi Brud! Gak hen med Fred og Slædesang, Gud er med dig paa al din Gang. 6 Velsignet eders Udgang vær, Velsignet eders Indgang her, Velsignet udi Lys og Løn Ved Jesus Krist, Guds kjære Søn! 7 Han fører os, vor Frelsermand, Hjem til vort rette Fædreland, Der skal vi glædes bedre da, Staar op, kom lad os gaa herfra! Amen. Topics: Slutningssalmer; Closing hymnsLanguages: Norwegian
Advertisements