Instance Results

In:instances
Tune Identifier:"^har_en_kall_rinner_32533$"
Showing 1 - 5 of 5Results Per Page: 102050
Page scan

Här en källa rinner

Author: Betty Ehrenborg Hymnal: De Ungas Sångbok #125 (1914) Hymnal Title: De Ungas Sångbok Languages: Swedish Tune Title: [Här en källa rinner]

Her en Kilde rinder

Author: Betty Ehrenhorg Hymnal: Evangeli harpe #148 (1906) Hymnal Title: Evangeli harpe Languages: Norwegian Tune Title: [Her en kilde rinder]

Hellig Aand, du Due

Author: G. Palmqvist Hymnal: Evangeli harpe #414 (1906) Hymnal Title: Evangeli harpe First Line: Helligaand, du due, O, du himmellue Languages: Norwegian Tune Title: [Helligaand, du due, O, du himmellue]
TextPage scan

Jesus, lifvets källa

Author: Lina Sandell Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S12 (1913) Hymnal Title: Lutherförbundets Sångbok Lyrics: 1 Jesus, lifvets källa, Kom att tillfredsställa Själens törst och gif Lif utaf ditt lif! 2 Stilla du min längtan, Hjärtats djupa trängtan, Under kamp och strid, Efter ostörd frid! 3 Värdes själf mig rena, Du det kann allena; I din hälsoflod Gör min vilja god! 4 Kom, när morgon bräcker, Kom, när sol sig släcker, Kom med hopp och ljus Midt i stormens brus! 5 Kom, du lifvets källa, Låt din fridsvåg välla Mäktigt öfver mig: Se, jag bidar dig! Topics: Sinnesändring och Tro; Conversion and Faith Languages: Swedish Tune Title: HÄR EN KÄLLA RINNER
TextPage scan

Käre Herre, tala

Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S11 (1913) Hymnal Title: Lutherförbundets Sångbok Lyrics: 1 Käre Herre, tala Och min sj¨l hugsvala: Tala, hvad du vill, Jag vill höra till. 2 Öppna du mit öra, Att jag måtte höra Och ditt ord förstå, Aktande därpå. 3 Till min soft och smärta Finner jeg mitt hjärta Dödt och kallt før dig, Utan lif i sig! 4 Jesus, do allena Kan mitt hjärte rena I till blod mig två, Att jag lif må få! 5 För mig då till ordet, Dyra nådebordet! Genom Anden gif, Att jag finner lif. Topics: Bön; Prayer Languages: Swedish Tune Title: HÄR EN KÄLLA RINNER

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.