Instance Results

Meter:11.10.11.10
In:hymns
Showing 1 - 10 of 917Results Per Page: 102050

I Did Not Leave My Home

Author: Mary R. Bittner Hymnal: Water from the Rock #p.12 [47] (2004) Meter: 11.10.11.10 First Line: "I did not leave my home, I served my parent; Topics: God's Steadfast Care Parables of the Lost Tune Title: THE LOST IS FOUND
Text

Come, ye Disconsolate

Author: Thomas Moore Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #E168 (1913) Meter: 11.10.11.10 First Line: Come, ye disconsolate, where'er ye languish Lyrics: 1 Come, ye disconsolate, where'er ye languish; Come to the mercy-seat, fervently kneel; Here bring your wounded hearts, here tell your anguish; Earth has no sorrow that heav'n cannot heal. 2 Joy of the desolate, light of the straying, Hope when all others die, fadeless and pure! Here speaks the Comforter, tenderly saying, Earth has no sorrow that heav'n cannot cure. 3 Here see the Bread of Life: see waters flowing Forth from the throne of God, pure from above; Come to the feast of love; come, ever knowing Earth has no sorrow but heav'n can remove. Topics: Care and Guidance Languages: English Tune Title: COME, YE DISCONSOLATE
Text

De fly så snart

Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S158 (1913) Meter: 11.10.11.10 First Line: De fly så snart, de ljusa morgonstunder Lyrics: 1 De fly så snart, de ljusa morgonstunder, Då lifvets vårdag mildt emot oss ler; De fly så snart, men lär oss, Gud, dårunder Att akta på den nåd, som du oss ger! 2 Vi hört din röst, den kända herde rösten, Som kallat oss vid namn så mången gång; Må vi ock följa den och smaka trösten Af ordets löften under tidens tvång! 3 Så tag oss, hulde herde, tag oss alla πå dina skuldror, bär oss i din famn, Och när de vreda vågor mot oss svalla, Var du vår tillflykt och vår säkra hamn! 4 Låt öfver oss, o Herre, alltid hvila Din gode Ande och ditt välbehag, Att medan vårens solskensdagar ila, Vi mogna må till höstens skördedag! Topics: Bön; Prayer Languages: Swedish Tune Title: JAG HAR EN VÄN
Text

Gif mig den frid, som du, o Jesus, gifver

Author: Mrs. Jane Crewdson Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S160 (1913) Meter: 11.10.11.10 Lyrics: 1 Gif mig den frid, som du, o Jesus, gifver, Den frid, som ljufligt stillar allt slags strid, Och gör, att öknen själf en lustgård blifver Och främlingstiden blott "en liten tid!" 2 En liten tid att kämpa vid din sida, Hvarunder huldt du hviskar: "Du är min." En liten tid att så din säd och bida Den dag, då kärfvarne få samlas in. 3 En liten tid af törst och rop och längtan Med några droppar blott från lifvets älf, Och sen ett evigt nog för all min trängtan, En evig fullhet invid källan själf! 4 En liten tid att hälla lampan färdig, En liten tid att vänta dig ännu, Och sen ett evigt juble: "Du är värdig Att hafva lof och pris och tack, blott du!" Topics: Bön; Prayer Languages: Swedish Tune Title: [Gif mig den frid, som du, o Jesus, gifver]
TextImage

Father of lights, in whom there is no shadow

Author: Elizabeth Wilson; Helen Thoburn Hymnal: The Hymnal #R7 (1950) Meter: 11.10.11.10 Lyrics: Father of lights, in whom there is no shadow, Giver of every good and perfect gift, With one accord we seek Thy holy presence, Gladly our hearts to Thee in praise we lift. Amen. Topics: Responses Opening Responses: Introits; Introits; Responses; Worship Introits Tune Title: WELWYN

Hope of the World

Author: Georgia Harkness Hymnal: Eleven Ecumenical Hymns #1 (1954) Meter: 11.10.11.10 First Line: Hope of the world, Thou Christ of great compassion Tune Title: ANCIENT OF DAYS (ALBANY)

Hope of the World

Author: Georgia Harkness Hymnal: Eleven Ecumenical Hymns #1a (1954) Meter: 11.10.11.10 First Line: Hope of the world, Thou Christ of great compassion Tune Title: DONNE SECOURS
Image

Now, when the dusky shades of night

Author: Anonymous Hymnal: The Hymnal #2 (1921) Meter: 11.10.11.10 Topics: Daily Labor; Times of Worship Morning Languages: English Tune Title: DAWN
Image

Now, when the dusky shades of night retreating

Author: Anon. Hymnal: The Hymnal #2 (1912) Meter: 11.10.11.10 Topics: Morning

O God, Send Men

Author: Elisabeth Burrowes Hymnal: Ten New Hymns on the Ministry #2 (1966) Meter: 11.10.11.10 First Line: O God, send men whose purpose will not falter

Pages


Export as CSVAdvertisements