Search Results

Text Identifier:"^naar_synderen_ret_ser_sin_vaade$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.

Texts

text icon
Text authorities

Naar synderen ret ser sin vaade

Author: M. B. Landstad Appears in 7 hymnals Hymnal Title: Calvin Hymnary Project

Instances

instance icon
Published text-tune combinations (hymns) from specific hymnals

Naar synderen ret ser sin vaade

Author: Magnus B. Landstad Hymnal: Kirkesalmebog #d403 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog
TextPage scan

Naar Synderen ret ser sin Vaade

Hymnal: Kirkesalmebog #124 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Naar Synderen ret ser sin Vaade, I Sjælen dybt besværet gaar, Og Jesus kommer med sin Naade Og lægger den paa Hjertets Saar, Da slukkes Sorgen salig ud, Da blir der Glæde stor i Gud. 2 Naar Jesus kommer ind i Huset, Og hans den søde Hilsens Fred Har alle Hjerter gjennemsuset Og sænket sig i Sjælen ned, Da blir der stille lyst og mildt. Da enes atter, hvad er skilt. 3 Naar Jesus kommer ind i Landet Og sange Folket med sin Magt, Og alle Hjerter have sandet Hans Ord, og gjort med ham sin Pagt Da blir der lysteligt at bo I Herrens Fred og stille Ro. 4 Naar Jesus kommer – kjært at sige, Der blir et ganske andet Liv, Et sandt og elskeligt Guds Rige Hos Smaa og Store, Mand og Viv, Og Kjærlighed og Himlens Haab Alt ved Guds Aand og Ord og Daab. 5 Da stilles Jammeren og Nøden, Da brydes alle Satans Baand, Da blir der trøstefuldt i Døden Thi Sjælen er i Jesu Haand; Naar vi skal vandre Dødens Dal, Hans Kjæp og Stav os trøste skal. 6 O maatte han nu snart faa træde Derind, hvor han er ubekjendt, Og bringe Liv og Lys og Glæde, At Hedenskab kan vorde endt, Og læget alle Hjertesaar I Kristnes Hus og Hednings Gaard! 7 Han staar for Døren nu og banker, Og, hvor der lades op med Bøn, Der gaar han ind og Sjæle sanker, Og holder Nadverd sød i Løn– Tænk! under dit det ringe Tag, Hvor blev det dig en salig Dag! 8 Han staar for Døren nu og banker, O dyre Sjæl, giv Agt derpaa! Fornegt ham ei i dine Tanker, Og lad ham dog ei ude staa! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! 9 Kom ind til mig og alle Mine, Og bliv vort Hjertes Trøsteskat! Kom ind med Lys til alle hine, Som bo endnu i Dødens Nat! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! Topics: Fjerde Søndag i Advent Til Høimesse; Fourth Sunday in Advent High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission Languages: Norwegian
Text

Naar Synderen ret ser sin Vaade

Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #124 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Naar Synderen ret ser sin Vaade, I Sjælen dybt besværet gaar, Og Jesus kommer med sin Naade Og lægger den paa Hjertets Saar, Da slukkes Sorgen salig ud, Da blir der Glæde stor i Gud. 2 Naar Jesus kommer ind i Huset, Og hans den søde Hilsens Fred Har alle Hjerter gjennemsuset Og sænket sig i Sjælen ned, Da blir der stille lyst og mildt. Da enes atter, hvad er skilt. 3 Naar Jesus kommer ind i Landet Og sange Folket med sin Magt, Og alle Hjerter have sandet Hans Ord, og gjort med ham sin Pagt Da blir der lysteligt at bo I Herrens Fred og stille Ro. 4 Naar Jesus kommer – kjært at sige, Der blir et ganske andet Liv, Et sandt og elskeligt Guds Rige Hos Smaa og Store, Mand og Viv, Og Kjærlighed og Himlens Haab Alt ved Guds Aand og Ord og Daab. 5 Da stilles Jammeren og Nøden, Da brydes alle Satans Baand, Da blir der trøstefuldt i Døden Thi Sjælen er i Jesu Haand; Naar vi skal vandre Dødens Dal, Hans Kjæp og Stav os trøste skal. 6 O maatte han nu snart faa træde Derind, hvor han er ubekjendt, Og bringe Liv og Lys og Glæde, At Hedenskab kan vorde endt, Og læget alle Hjertesaar I Kristnes Hus og Hednings Gaard! 7 Han staar for Døren nu og banker, Og, hvor der lades op med Bøn, Der gaar han ind og Sjæle sanker, Og holder Nadverd sød i Løn– Tænk! under dit det ringe Tag, Hvor blev det dig en salig Dag! 8 Han staar for Døren nu og banker, O dyre Sjæl, giv Agt derpaa! Fornegt ham ei i dine Tanker, Og lad ham dog ei ude staa! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! 9 Kom ind til mig og alle Mine, Og bliv vort Hjertes Trøsteskat! Kom ind med Lys til alle hine, Som bo endnu i Dødens Nat! Jeg siger i mit stille Sind: Du Guds Velsignede, kom ind! Topics: Fjerde Søndag i Advent Til Høimesse; Særlige Salmer Missionen; Second Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; Anden Søndag etter Hellig Tre-Kongers Dag Til Hoimesse; First Sunday in Advent For Evening; Første Søndag i Advent Til Aftensang; Jesus Hymns; Jesus-Salmer; Fourth Sunday in Advent High Mass; Special Hymns Mission Languages: Norwegian

People

person icon
Authors, composers, editors, etc.

M. B. Landstad

1802 - 1880 Hymnal Title: Calvin Hymnary Project Author of "Naar synderen ret ser sin vaade" Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold before he became minister of Sandar in Vestfold in 1859. He married Wilhelmine Margrete Marie Lassen, in 1828. He is well known for introducing popular, contemporary Norwegian language into the hymns he wrote, contributing significantly to the spirit of Norwegian romantic nationalism which grew in Norway in this period. His greatest single achievement was the Landstad Hymnbook (Kirkepsalmebog), which with later revisions was used in Norwegian (bokmål) parishes from 1869 until 1985. The current official church hymnbook contains a lot of his hymns and his translations of foreign hymns. He was the cousin of Hans Peter Schnitler Krag. The Landstad-institute, which lies in Seljord, is named after him. He was a great grandfather of Magny Landstad, also a famous writer. Publications-- 1852: Norske Folkeviser. 3 vols. Christiania: C. Tönsberg, [1852-]1853. 1869: Kirkesalmebok: efter offentlig Foranstaltning. Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, 1871 --http://en.wikipedia.org/wiki/ See also in: WikipediaAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.