Instance Results

Topics:aandelig+strid
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 22Results Per Page: 102050
Text

Det koster ei for megen Strid

Author: K. F. Richter; Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #521 (1897) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Det koster ei for megen Strid, En himmelfindet kristen Sjæl at blive, Er vor Natur end ikke mild og blid, Naar den i Kristi Død sig hen skal give, Saa giver Gud den gudhengivne Aand Dog Overhaand, Dog Overhaand. 2 Gjør som et Barn, og læg dig ned I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme, Han skal dig, som sit Barn, med Kjærlighed Da ved sit Frelser-Hjerte gjennemvarme, Mon det er svart, naar man er ham saa nær, At faa ham kjær? At faa ham kjær? 3 Gud intet Ondt dig gjøre vil, Men al din Ve den gjør din egen Vilje; Byd Gud dit arme, bange Hjerte til, Han skal det snart med Trøst og Glæde stille, Giv Gud din Vilje, at din Vilje snart! Saa er det klart, Saa er det klart. 4 Kast al din Frygt og Banghed hen; Hvi skal den meer dit arme Hjerte plage? Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen! Hvo vilde her i Naadens Tid forsage? Siig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort! Saa er det gjort, saa er det gjort. 5 Vær stille i Taalmodighed, Naar du din Faders Hjælp ei straks kan finde, Forser du dig, saa gak den Vei, du veed, Og lad dig straks i Jesu Blod forbinde, Saa er din Feil, og hvad du har forseet, Som aldrig skeet, som aldrig skeet. 6 I Troen hav en Hjertens Ro, Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække, Din Fader kan du altid sikkert tro, Lad dig kun ingen Vind og Fare skrække! Ja ser det surt og mørkt i hver en Krog, Saa tro kun dog! Saa tro kun dog! 7 Saa skal dit Lys igjen opgaa, Og Solen skinne efter Nattens Skygge, Hvad du har troet, skal synlig for dig staa, Paa Gud du kan frimodig altid bygge; En Kristen i en salig Tilstand staar, Ihvor det gaar, ihvor det gaar. 8 Op, op min Aand, i Haab og Tro, Saa sød en Gud dig fuldt at overgive! Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro Din Jesus skal din Trang saa let fordrive, Med al din Nød dig i hans Arme kast! Han holder fast, Han holder fast. Tune Title: [Det koster ei for megen Strid]
TextPage scan

Det koster ei for megen Strid

Hymnal: Kirkesalmebog #521 (1893) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Det koster ei for megen Strid, En himmelfindet kristen Sjæl at blive, Er vor Natur end ikke mild og blid, Naar den i Kristi Død sig hen skal give, Saa giver Gud den gudhengivne Aand Dog Overhaand, Dog Overhaand. 2 Gjør som et Barn, og læg dig ned I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme, Han skal dig, som sit Barn, med Kjærlighed Da ved sit Frelser-Hjerte gjennemvarme, Mon det er svart, naar man er ham saa nær, At faa ham kjær? At faa ham kjær? 3 Gud intet Ondt dig gjøre vil, Men al din Ve den gjør din egen Vilje; Byd Gud dit arme, bange Hjerte til, Han skal det snart med Trøst og Glæde stille, Giv Gud din Vilje, at din Vilje snart! Saa er det klart, Saa er det klart. 4 Kast al din Frygt og Banghed hen; Hvi skal den meer dit arme Hjerte plage? Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen! Hvo vilde her i Naadens Tid forsage? Siig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort! Saa er det gjort, saa er det gjort. 5 Vær stille i Taalmodighed, Naar du din Faders Hjælp ei straks kan finde, Forser du dig, saa gak den Vei, du veed, Og lad dig straks i Jesu Blod forbinde, Saa er din Feil, og hvad du har forseet, Som aldrig skeet, som aldrig skeet. 6 I Troen hav en Hjertens Ro, Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække, Din Fader kan du altid sikkert tro, Lad dig kun ingen Vind og Fare skrække! Ja ser det surt og mørkt i hver en Krog, Saa tro kun dog! Saa tro kun dog! 7 Saa skal dit Lys igjen opgaa, Og Solen skinne efter Nattens Skygge, Hvad du har troet, skal synlig for dig staa, Paa Gud du kan frimodig altid bygge; En Kristen i en salig Tilstand staar, Ihvor det gaar, ihvor det gaar. 8 Op, op min Aand, i Haab og Tro, Saa sød en Gud dig fuldt at overgive! Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro Din Jesus skal din Trang saa let fordrive, Med al din Nød dig i hans Arme kast! Han holder fast, Han holder fast. Tune Title: [Det koster ei for megen Strid]
TextPage scan

Jeg raaber, Herre Jesu Krist

Hymnal: Kirkesalmebog #210 (1893) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Jeg raaber, Herre Jesu Krist, Og beder, hør min Klage, Den rette Tro den giv mig vist, At jeg skal ei forsage, Men stande fast, o Herre min, Det vilde du mig give, Her i Live Ved Aand og Naaden din Hart hos dit Ord at blive! 2 Jeg beder meer, o Herre Gud, Du kan saa vel det mage, Godt Haab mig giv til Enden ud I mine tunge Dage! At naar jeg gaar af Verden bort, Jeg trøster i min Vaade Paa din Naade, Ei paa, hvad jeg har gjort, Det er mig ingen Vaade. 3 Und mig og det, af Hjertens Grund I Kjærlighed at blive, Min Fiende elske allen Stund, Og hannem saa tilgive, Som du og selv har gjort mod mig, For Ondt ham Godt tilvende, Lade kjende Den Ven i Himmerig, Hvis Miskund ei har Ende! 4 Lad ingen Modgang, Lyst og Nød Saa sterk imod mig skride, Om det saa gjælder Liv og Død, At de mig fra dig slide! Lad ingen Ting saa være kjær, Den skulde mig formene Dig at tjene; For alt i Verden er, Du skal mig have ene! 5 Jeg ligger her i Sjæle-Strid, Mig Djævelen gjør bange, Og bruger al sin Kunst og Flid, At tage mig til Fange! Thi hjælp og styrk min Usseldom! Han ellers fort mig felder, Træet helder, Men du er miskundsom, Du kommer, naar det gjelder.
Text

Jeg raaber, Herre Jesu Krist

Author: Joh. Agricola; Ukj. Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #210 (1897) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Jeg raaber, Herre Jesu Krist, Og beder, hør min Klage, Den rette Tro den giv mig vist, At jeg skal ei forsage, Men stande fast, o Herre min, Det vilde du mig give, Her i Live Ved Aand og Naaden din Hart hos dit Ord at blive! 2 Jeg beder meer, o Herre Gud, Du kan saa vel det mage, Godt Haab mig giv til Enden ud I mine tunge Dage! At naar jeg gaar af Verden bort, Jeg trøster i min Vaade Paa din Naade, Ei paa, hvad jeg har gjort, Det er mig ingen Vaade. 3 Und mig og det, af Hjertens Grund I Kjærlighed at blive, Min Fiende elske allen Stund, Og hannem saa tilgive, Som du og selv har gjort mod mig, For Ondt ham Godt tilvende, Lade kjende Den Ven i Himmerig, Hvis Miskund ei har Ende! 4 Lad ingen Modgang, Lyst og Nød Saa sterk imod mig skride, Om det saa gjælder Liv og Død, At de mig fra dig slide! Lad ingen Ting saa være kjær, Den skulde mig formene Dig at tjene; For alt i Verden er, Du skal mig have ene! 5 Jeg ligger her i Sjæle-Strid, Mig Djævelen gjør bange, Og bruger al sin Kunst og Flid, At tage mig til Fange! Thi hjælp og styrk min Usseldom! Han ellers fort mig felder, Træet helder, Men du er miskundsom, Du kommer, naar det gjelder. Languages: Norwegian Tune Title: [Jeg raaber, Herre Jesu Krist]
TextPage scan

Vær i Korset tro og stille

Hymnal: Kirkesalmebog #270 (1893) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Vær i Korset tro og stille, Tænk, hvad Jesus for dig leed, Lad dig ingen Jammer skille Fra hans store Kjærlighed! Tænk, hvor mangen Vei han gik, Før han dig tilbage fik! Da fra ham du vendte Hjertet, Om det ikke ham har smertet! 2 Vær dog tro i Troens Stride, Uforandret, uforsagt, (Fast paa Jesus kan du lide) At du fra den visse Pagt, Som du har i Daaben gjort, Aldrig, aldrig viger bort, Men arbeider alle Dage Til din Jesus at behage! 3 Vær dog tro i Kjærligheden Til din Gud af ganske Sjæl, Elsk din Næste, og isteden Fro hans Brede und han vel! Tænk,hvor jesus bad for dem, Som ham pinte hvert et Lem! Tænk, Gud vil din synd tilgive! Saadan maa du ogsaa blive. 4 Vær dog tro i Haab at vinde! Kon du ingen Udgang se, Gud kan snart et Middel finde Til at ende al din Ve. Haab kun stadig, Gud er her, Som dig har af Hjertet kjær, Haab, at Gud din Sag vil fremme, Haabet skal dig ei beskjæmme! 5 Vær dog tro i Dødsens Dale, Det er dog den sidste Strid, Det er dog saa kort en Dvale, Og saa stor en Seiers Tid! Hvo med Gud i Kampen gaar, Og med Jakob mandig staar, Han er evig Seier vinder, Og den Livsens Krone finder. 6 Vær dag tro til sidste Ende, Før til Seier hver en Kamp, Lad det bide, lad det brænde, Koste blodig Sved og Damp; Al vor Trængsel er dog her Ikke Herligheden værd, Som dig Jesus hisset giver, Naar du hans Medarving bliver. 7 I Guds Navn saa vil jeg lide, Elske, tro og haabe fast, Jesus hjælper mig at stride, Aldrig har han den forkast', Som i Korset stødig stod, Og paa ham sig fast forlod; Ham vil jeg mig overgive, Han skal al min Nød fordrive. Languages: Norwegian
Text

Vær i Korset tro og stille

Author: B. Praetorius; J. K. Schade; Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #270 (1897) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Vær i Korset tro og stille, Tænk, hvad Jesus for dig leed, Lad dig ingen Jammer skille Fra hans store Kjærlighed! Tænk, hvor mangen Vei han gik, Før han dig tilbage fik! Da fra ham du vendte Hjertet, Om det ikke ham har smertet! 2 Vær dog tro i Troens Stride, Uforandret, uforsagt, (Fast paa Jesus kan du lide) At du fra den visse Pagt, Som du har i Daaben gjort, Aldrig, aldrig viger bort, Men arbeider alle Dage Til din Jesus at behage! 3 Vær dog tro i Kjærligheden Til din Gud af ganske Sjæl, Elsk din Næste, og isteden For hans Brede und han vel! Tænk, hvor Jesus bad for dem, Som ham pinte hvert et Lem! Tænk, Gud vil din Synd tilgive! Saadan maa du ogsaa blive. 4 Vær dog tro i Haab at vinde! Kon du ingen Udgang se, Gud kan snart et Middel finde Til at ende al din Ve. Haab kun stadig, Gud er her, Som dig har af Hjertet kjær, Haab, at Gud din Sag vil fremme, Haabet skal dig ei beskjæmme! 5 Vær dog tro i Dødsens Dale, Det er dog den sidste Strid, Det er dog saa kort en Dvale, Og saa stor en Seiers Tid! Hvo med Gud i Kampen gaar, Og med Jakob mandig staar, Han er evig Seier vinder, Og den Livsens Krone finder. 6 Vær dag tro til sidste Ende, Før til Seier hver en Kamp, Lad det bide, lad det brænde, Koste blodig Sved og Damp; Al vor Trængsel er dog her Ikke Herligheden værd, Som dig Jesus hisset giver, Naar du hans Medarving bliver. 7 I Guds Navn saa vil jeg lide, Elske, tro og haabe fast, Jesus hjælper mig at stride, Aldrig har han den forkast', Som i Korset stødig stod, Og paa ham sig fast forlod; Ham vil jeg mig overgive, Han skal al min Nød fordrive. Languages: Norwegian
TextPage scan

Staa fast, min Sjæl, staa fast

Hymnal: Kirkesalmebog #284 (1893) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Staa fast, min Sjæl, staa fast I Herrens Krige! Tænk, hvilken Skam og Last Sin Gud at svige! Tænk, hvilken skamfuld Ting, Først Gud at tjende, Og siden sig omkring, Og siden sig omkring, Til Verden vende! 2 Begyndt er ikke endt, Det maa du vide, Som har din Jesum kjendt; Bliv ved at stride! Alt, hvad dit Hjerte vil Fra Himlen vende, Skal overvindes til, Skal overvindes til, Din sidste Ende. 3 At staa med Magt imod Paa alle Sider, Den Sag er ret og god For den, der strider; Men der vil mere til Sin Krans at finde, Bestandigheden vil, Bestandigheden vil, Alene vinde. 4 Hvad hjælper mange Saar Og blodig Skramme, Naar du dog siden staar Til Spot og Skamme? Vær tro til Døden! saa Og ellers ikke Kan Kronen vel sig paa, Kan Kronen vel sig paa, Dit Hoved skikke. 5 Se op, og tænk engang Paa Livets Krone, Paa din bestemte Rang For Lammets Throne! I Sandhed, hvad du her Skal gaa og taale, Af Kronen ei er værd, Af Kronen ei er værd, Den mindste Straale. 6 Ja tænk, min kjære Sjæl, Paa vores Hoved Hvad vor Immanuel For os har vovet; For os han flyde lod Sit Blod tilhobe, Sit Blod–sit dyre Blod, Sit Blod-sit dyre Blod, Til sidste Draabe. 7 Naar Jesu Kjærlighed Kun ret betragtes, Og Verdens Herlighed For intet agtes, Naar Himlen et os kjær Og sød og yndig, Da bliver Herrens Hær, Da bliver Herrens Hær, I Striden myndig. 8 Gud være Lov og Pris, Ja ham alene, Som lod es Paradis Saa dyrt forstjene! Vor Jesu Kamp og Strid Til Æreminde, Vi vil vor korte Tid, Vi vil vor korte Tid, Staa fast og vinde. Languages: Norwegian
Text

Staa fast, min Sjæl, staa fast

Author: Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #284 (1897) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Staa fast, min Sjæl, staa fast I Herrens Krige! Tænk, hvilken Skam og Last Sin Gud at svige! Tænk, hvilken skamfuld Ting, Først Gud at tjende, Og siden sig omkring, Og siden sig omkring, Til Verden vende! 2 Begyndt er ikke endt, Det maa du vide, Som har din Jesum kjendt; Bliv ved at stride! Alt, hvad dit Hjerte vil Fra Himlen vende, Skal overvindes til, Skal overvindes til, Din sidste Ende. 3 At staa med Magt imod Paa alle Sider, Den Sag er ret og god For den, der strider; Men der vil mere til Sin Krans at finde, Bestandigheden vil, Bestandigheden vil, Alene vinde. 4 Hvad hjælper mange Saar Og blodig Skramme? Naar du dog siden staar Til Spot og Skamme? Vær tro til Døden! saa Og ellers ikke Kan Kronen vel sig paa, Kan Kronen vel sig paa, Dit Hoved skikke. 5 Se op, og tænk engang Paa Livets Krone, Paa din bestemte Rang For Lammets Throne! I Sandhed, hvad du her Skal gaa og taale, Af Kronen ei er værd, Af Kronen ei er værd, Den mindste Straale. 6 Ja tænk, min kjære Sjæl, Paa vores Hoved Hvad vor Immanuel For os har vovet; For os han flyde lod Sit Blod tilhobe, Sit Blod–sit dyre Blod, Sit Blod-sit dyre Blod, Til sidste Draabe. 7 Naar Jesu Kjærlighed Kun ret betragtes, Og Verdens Herlighed For intet agtes, Naar Himlen et os kjær Og sød og yndig, Da bliver Herrens Hær, Da bliver Herrens Hær, I Striden myndig. 8 Gud være Lov og Pris, Ja ham alene, Som lod es Paradis Saa dyrt forstjene! Vor Jesu Kamp og Strid Til Æreminde, Vi vil vor korte Tid, Vi vil vor korte Tid, Staa fast og vinde. Languages: Norwegian
Text

Det koster meer, end man fra først betænker

Author: Brorson; Ukj. Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #503 (1897) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Det koster meer, end man fra først betænker, At være tro i det, som Gud os skjænker, I Kjærlighedens først Kraft at staa, Til man os ser fra Kampens Plads at gaa. 2 Hvor ofte maa man sig for Himlen skamme, Naar man ei meer kan se den første Flamme, Og overtydes grant ved Aandens Tugt, At meget af den første Brand er flukt! 3 Saa gaar det, naar man fra sin Vagt vil træde, Og vender Sind og Hu til Verdens Glæde, Da bliver snart forfalsket meer og meer Det rene Sind, hvorefter Jesus ser. 4 Man strider ei, den rene Drift forsvinder, Man virker vel, naar man at virke finder, Men uformerket gaar den Friheds Aand, Saa hvad vi gjør, det sker i Trældoms Vaand. 5 Snart Lunkenhed sig søger ind at snige, Den trætte Fod vil ud af Veien vige, Den synes haard; en anden Vei man sig Da vælger til at vandre mangelig. 6 Man for sig har endnu saa mange Dage Og den med dem forbundne Strid og Plage; Det Aag er tungt, og Heden slaar sig til, Da veed man tidt ei, hvor man være vil. 7 O Jesu, du som stedse tro er blevet, Hvem Kjærlighed til Død og Grav har drevet, Giv mig den Kraft, at jeg til Gravens Muld Maa være dig af Hjertet tro og huld! 8 Naar jeg er svag, og mig saa meget hindrer, Saa lad mig se, hvor Kronen hisset tindrer, Den mig engang din egen Haand skal fly, Saa faar jeg Kraft og Mod og Lyst paa ny! Languages: Norwegian Tune Title: [Det koster meer, end man fra først betænker]
TextPage scan

Det koster meer, end man fra først betænker

Hymnal: Kirkesalmebog #503 (1893) Topics: Aandelig Strid Lyrics: 1 Det koster meer, end man fra først betænker, At være tro i det, som Gud os skjænker, I Kjærlighedens først Kraft at staa, Til man os ser fra Kampens Plads at gaa. 2 Hvor ofte maa man sig for Himlen skamme, Naar man ei meer kan se den første Flamme, Og overtydes grant ved Aandens Tugt, At meget af den første Brand er flukt! 3 Saa gaar det, naar man fra sin Vagt vil træde, Og vender Sind og Hu til Verdens Glæde, Da bliver snart forfalsket meer og meer Det rene Sind, hvorefter Jesus ser. 4 Man strider ei, den rene Drift forsvinder, Man virker vel, naar man at virke finder, Men uformerket gaar den Friheds Aand, Saa hvad vi gjør, det sker i Trældoms Vaand. 5 Snart Lunkenhed sig søger ind at snige, Den trætte Fod vil ud af Veien vige, Den synes haard; en anden Vei man sig Da vælger til at vandre mangelig. 6 Man for sig har endnu saa mange Dage Og den med dem forbundne Strid og Plage; Det Aag er tungt, og Heden slaar sig til, Da veed man tidt ei, hvor man være vil. 7 O Jesu, du som stedse tro er blevet, Hvem Kjærlighed til Død og Grav har drevet, Giv mig den Kraft, at jeg til Gravens Muld Maa være dig af Hjertet tro og huld! 8 Naar jeg er svag, og mig saa meget hindrer, Saa lad mig se, hvor Kronen hisset tindrer, Den mig engang din egen Haand skal fly, Saa faar jeg Kraft og Mod og Lyst paany! Tune Title: [Det koster meer, end man fra først betænker]

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.