Instance Results

Topics:aarvaagenhed
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 82Results Per Page: 102050
TextPage scan

Løft Hoved op al Kristendom

Hymnal: Kirkesalmebog #104 (1893) Topics: Aarvaagenhed; Aarvaagenhed Lyrics: 1 Løft Hoved op, al Kristendom, Vaag flittig nu, og tænk dig om, Og hør Guds Ord og Lære! Skik deg derefter af al Magt, Staa op af Søvne og giv Agt, Om du vil salig være! 2 I Himlen er dit Hjertes Skat, Derfra med Ære kommer brat Den Ven, du ei kan glemme. O vær ham tro! saa er du glad Og venter snart og stunder ad, At være hos ham hjemme. 3 Du gruer ei for Domme-Dag, Du veed, han selv har ført din Sag, Og den med Ære vundet; Thi længes du hvert Morgengry, Til Herren kommen selv i Sty, Naar Natten er udrundet. 4 Naar under hver en Himmel-Egn Du skuer da din Konges Tegn, Ja Tegn i Sol og Maane, Da lyser salig Øiet dit; Da reiser du dit Hoved frit, Mens stjerner dø og daane. 5 Men, skjønt du længes, Kristenhed, Saa glem dog ei, at godt du veed, Hvad Herren bier efter, Og bed ham ei, før Timen kom, Til Jordens Gru og Verdens Dom At røre Himlens Kræfter! 6 Du veed, du har en Herre mild, Som nødig kun med Himlens Ild Hjemsøger Jordens Lyder, Som "Vennen" hist fra Sodom bad, Saa bed du for den store Stad, Til selv han Staven bryder! 7 Ja bed for Babel, til du ser, At Bøn og Suk ei baade meer Mod Undergangens Bølger. Da raaber han: Jeg kommer snart! Og Bruden svarer: Kom! Med Fart Jeg dig i Skyen følger. Languages: Norwegian
Text

Løft Hoved op al Kristendom

Author: Søren Palludan; Grundtvig Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #104 (1897) Topics: Aarvaagenhed; Aarvaagenhed Lyrics: 1 Løft Hoved op, al Kristendom, Vaag flittig nu, og tænk dig om, Og hør Guds Ord og Lære! Skik deg derefter af al Magt, Staa op af Søvne og giv Agt, Om du vil salig være! 2 I Himlen er dit Hjertes Skat, Derfra med Ære kommer bradt Den Ven, du ei kan glemme. O vær ham tro! saa er du glad Og venter snart og stunder ad, At være hos ham hjemme. 3 Du gruer ei for Domme-Dag, Du veed, han selv har ført din Sag, Og den med Ære vundet; Thi længes du hvert Morgengry, Til Herren kommen selv i Sky, Naar Natten er udrundet. 4 Naar under hver en Himmel-Egn Du skuer da din Konges Tegn, Ja Tegn i Sol og Maane, Da lyser salig Øiet dit; Da reiser du dit Hoved frit, Mens stjerner dø og daane. 5 Men, skjønt du længes, Kristenhed, Saa glem dog ei, at godt du veed, Hvad Herren bier efter, Og bed ham ei, før Timen kom, Til Jordens Gru og Verdens Dom At røre Himlens Kræfter! 6 Du veed, du har en Herre mild, Som nødig kun med Himlens Ild Hjemsøger Jordens Lyder, Som "Vennen" hist fra Sodom bad, Saa bed du for den store Stad, Til selv han Staven bryder! 7 Ja bed for Babel, til du ser, At Bøn og Suk ei baade meer Mod Undergangens Bølger. Da raaber han: Jeg kommer snart! Og Bruden svarer: Kom! Med Fart Jeg dig i Skyen følger. Languages: Norwegian
TextPage scan

O vaagner op af Verdens Drømme

Hymnal: Kirkesalmebog #110 (1893) Topics: Aarvaagenhed; Aarvaagenhed Lyrics: 1 O vaagner op af Verdens Drømme, I lunkne Kristne, op med Magt! Vor Jesus, som skal Verden dømme, Han raaber høit: herud paa Vagt! Herud af Syndens Søvn og Slum, Mens der endnu er Tid og Rum! 2 O vaagner op, at Nattens Vaade Ved Lysets Komme viger bort, Og skatter høit Guds store Naade, Som han mod Adams Kjøn har gjort! Thi ellers har vi ingen Gavn Og Glæde af vort Kristen-Navn. 3 O vaagner! Er end Aanden villig, Saa er dog Kjødet alt for svagt, Derfor skal sande Kristne billig Sig tage desto meer i Agt. O bruger hellig Varsomhed, Og følger ham, som Veien veed! 4 O vaagner, førend Døden kalder Os i en ubeleilig Stund, Se, snart den Gamle for ham falder, Og snart den Unge, sterk og sund; Sin tid og time ingen veed, Vel den, som altid er bered! 5 O vaagner! Vi skal hen at svare For Herrens store, strenge Dom, Ret længe vil det ikke vare, For Gud vil gjøre Verden tom; Indretter saadan eders Sag, Som hver Dag var den sidste Dag! 6 O vaagner! Det er Jesu Stemme. Herop af Søvne, ud paa Vagt! Naar Sjælen er i evig Klemme, Da er det altfor seent dig sagt. Nu kan vi søge Sjælens Gavn– Saa vaagner da i Jesu Navn! Languages: Norwegian
Text

O vaagner op af Verdens Drømme

Author: L. A. Gotter; Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #110 (1897) Topics: Aarvaagenhed; Aarvaagenhed Lyrics: 1 O vaagner op af Verdens Drømme, I lunkne Kristne, op med Magt! Vor Jesus, som skal Verden dømme, Han raaber høit: herud paa Vagt! Herud af Syndens Søvn og Slum, Mens der endnu er Tid og Rum! 2 O vaagner op, at Nattens Vaade Ved Lysets Komme viger bort, Og skatter høit Guds store Naade, Som han mod Adams Kjøn har gjort! Thi ellers har vi ingen Gavn Og Glæde af vort Kristen-Navn. 3 O vaagner! Er end Aanden villig, Saa er dog Kjødet alt for svagt, Derfor skal sande Kristne billig Sig tage desto meer i Agt. O bruger hellig Varsomhed, Og følger ham, som Veien veed! 4 O vaagner, førend Døden kalder Os i en ubeleilig Stund, Se, snart den Gamle for ham falder, Og snart den Unge, sterk og sund; Sin tid og time ingen veed, Vel den, som altid er bered! 5 O vaagner! Vi skal hen at svare For Herrens store, strenge Dom, Ret længe vil det ikke vare, For Gud vil gjøre Verden tom; Indretter saadan eders Sag, Som hver Dag var den sidste Dag! 6 O vaagner! Det er Jesu Stemme. Herop af Søvne, ud paa Vagt! Naar Sjælen er i evig Klemme, Da er det altfor seent dig sagt. Nu kan vi søge Sjælens Gavn– Saa vaagner da i Jesu Navn! Languages: Norwegian
TextPage scan

Op, vaag og beed

Hymnal: Kirkesalmebog #268 (1893) Topics: Aarvaagenhed; Aarvaagenhed Lyrics: 1 Op, vaag og beed, Min Sjæl! du veed Dig ellers ikke sikker, At du kunde drages ned I den Ondes Strikker. 2 Brug Ordets Magt, Giv nøje Agt Paa Hjertet, hvor det vanker, Lær at holde hellig Vagt Over dine Tanker! 3 At følge smukt Guds Naades Tugt, Naar Aanden dig vil minde, Holder Verden udelukt, Hjerte-Freden inde. 4 Et lidet Gran Af Surdeig kan Al Deigen gjemmensyre, Kommer Gnisten først i Brand, Er den ond at styre. 5 En Tanke, som I Hjertet kom, Og som man lidt lod raade, Har saa tidt gjort Sjælen tom Paa Guds søde Naade. 6 De Sjælesaar, Som Satan slaar, Gaar ind ad skjulte Gange, Hvo, som ei paa Vagten staar, Vorder snart hans Fange. 7 Vor onde Art Optændes snart Af det, vi se og høre, Blir en syndig Tanke spart, Er han inden Døre. 8 Et syndigt Ord I Adam for, Det lagde Verden øde, Det haar voldt det Sjælemord, Hvorved alle døde. 9 Alt dette veed Forfarenhed Hos alle Guds Udvalte; Jesus raaber: Vaag og beed, Om du ei vil falde! 10 Op, op paa Vagt Af ganske Magt, Og vaag med alle Fromme! Vaager, som Guds Søn har sagt, Til I se ham komme! Languages: Norwegian
Text

Op, vaag og beed

Author: Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #268 (1897) Topics: Aarvaagenhed; Aarvaagenhed Lyrics: 1 Op, vaag og beed, Min Sjæl! du veed Dig ellers ikke sikker, At du kunde drages ned I den Ondes Strikker. 2 Brug Ordets Magt, Giv nøje Agt Paa Hjertet, hvor det vanker, Lær at holde hellig Vagt Over dine Tanker! 3 At følge smukt Guds Naades Tugt, Naar Aanden dig vil minde, Holder Verden udelukt, Hjerte-Freden inde. 4 Et lidet Gran d Af Surdeig kan Al Deigen gjemmensyre, Kommer Gnisten først i Brand, Er den ond at styre. 5 En Tanke, som I Hjertet kom, Og som man lidt lod raade, Har saa tidt gjort Sjælen tom Paa Guds søde Naade. 6 De Sjælesaar, Som Satan slaar, Gaar ind ad skjulte Gange, Hvo, som ei paa Vagten staar, Vorder snart hans Fange. 7 Vor onde Art Optændes snart Af det, vi se og høre, Blir en syndig Tanke spart, Er han inden Døre. 8 Et syndigt Ord I Adam for, Det lagde Verden øde, Det haar voldt det Sjælemord, Hvorved alle døde. 9 Alt dette veed Forfarenhed Hos alle Guds Udvalte; Jesus raaber: Vaag og beed, Om du ei vil falde! 10 Op, op paa Vagt Af ganske Magt, Og vaag med alle Fromme! Vaager, som Guds Søn har sagt, Til I se ham komme! Languages: Norwegian
TextPage scan

Jesus, dine dybe Vunder

Hymnal: Kirkesalmebog #15 (1893) Topics: Aarvaagenhed Lyrics: 1 Jesu, dine dybe Vunder Og din smertefulde Død Trøster mig i alle Stunder Udi Livs- og Sjæle-Nød. Falder noget Ondt mig ind, Straks jeg tænker i mit Sind Paa din Pine, som forbyder Mig at drive Skjæmt med Lyder. 2 Om mit Kjød og Blod vil skjænke Sig med Syndelysters Skaal, Hvad du led, jeg monne tænke, Og straks finde Ro og Taal. Sætter Satan ind paa mig, Som mit Skjold jeg viser dig, Dine Saar og Blode-Strømme, Straks maa han tilbage rømme. 3 Om mig Verden vil forlede Hen paa Lysters brede Plan, Hvor der er kun syndig Glæede, Jeg da skuer, Frelsermand, Dine Piners Byrde svar, Du for mig udstandet har, Saa kan jeg i Alvor blive, Og al Verdens Lyst fordrive. 4 Ja mod al Ting, som mig krænker, Give dine Vunder Kraft, Naar sig Hjertet i dem sænker, Finder jeg ny Levesaft; Din den himmelsøde Død Vender al min Nag og Nød:– At du Salighed mig bragte, Da du Døden for mig smagte. 5 Jeg paa dig min Tro har grundet, Du min ene Tilflugt sand, Og din Død har Do∂en bundet, Saa den mig ei døde kan; At jeg haver Deel i dig, Trøster, trygger, redder mig, Og din Naade mig har givet, At staa op til Lys og Livet. 6 Har jeg dig udi mit Hjerte, Du al Godheds Kilderspring, Jeg da finder ingen Smerte, End i Dødens sidste Sting. Ingen Fiende skader mig, Naar jeg skjuler mig i dig, Hvo med dine Saar sig dækker, Ham ti Livet du opvækker. Languages: Norwegian
Text

Jesu, dine dybe Vunder

Author: Heermann; N. Arctander Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #15 (1897) Topics: Aarvaagenhed Lyrics: 1 Jesu, dine dybe Vunder Og din smertefulde Død Trøster mig i alle Stunder Udi Livs og Sjæle-Nød. Falder noget Ondt mig ind, Straks jeg tænker i mit Sind Paa din Pine, som forbyder Mig at drive Skjemt med Lyder. 2 Om mit Kjød og Blod vil skjænke Sig med Syndelysters Skaal, Hvad du leed, jeg monne tænke, Og straks finde Ro og Taal. Sætter Satan ind paa mig, Som mit Skjold jeg viser dig, Dine Saar og Blode-Strømme, Straks maa han tilbage rømme. 3 Om mig Verden vil forlede Hen paa Lysters brede Plan, Hvor der er kun syndig Glæede, Jeg da skuer, Frelsermand, Dine Piners Byrde svar, Du for mig udstandet har, Saa kan jeg i Alvor blive, Og al Verdens Lyst fordrive. 4 Ja mod al Ting, som mig krænker, Give dine Vunder Kraft, Naar sig Hjertet i dem sænker, Finder jeg ny Levesaft; Din den himmelsøde Død Vender al min Nag og Nød:– At du Salighed mig bragte, Da du Døden for mig smagte. 5 Jeg paa dig min Tro har grundet, Du min ene Tilflugt sand, Og din Død har Do∂en bundet, Saa den mig ei døde kan; At jeg haver Deel i dig, Trøster, trygger, redder mig, Og din Naade mig har givet, At staa op til Lys og Livet. 6 Har jeg dig udi mit Hjerte, Du al Godheds Kilderspring, Jeg da finder ingen Smerte, End i Dødens sidste Sting. Ingen Fiende skader mig, Naar jeg skjuler mig i dig, Hvo med dine Saar sig dækker, Ham til5f Livet du opvækker. Languages: Norwegian Tune Title: [Jesu, dine dybe Vunder]
TextPage scan

Vaagn op, min Sjæl, thi Stunden er

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #52 (1890) Topics: Aarvaagenhed og Bøn Lyrics: 1 Vaagn op, min Sjæl! thi Stunden er Af Søvn og Slum at stande, Og Salighedens Tid er nær At glæde vore Lande. Vor Sorrigs Nat Er gangen plat, Vi skal nu snart befinde, Fra Davids Stol Retvisheds Sol, Vor Jesum, at oprinde. 2 Kast derfor af din Synde-Ham, Og Mørkets sule Klæde, At Jesus, Guds uskyldig Lam, I dig kan have Glæde! Gak frem og staa Med Vaaden paa, Som Lysets Barn kan sømme; Lad Utugt gaa Af Hjertets Vraa, Hold Kiv og Had i Tømme! 3 Ifør mig, Gud, og klæd mig saa, At hver kan se og kjende, Jeg har min Jesum ganske paa Indtil mit Levnets Ende! Bort Kjøds Begjær! Min Jesus er Udi mit Kjød i Vente; Gid jeg ham ind I Sjæl og Sind Med Bøn og Bod kan hente! Languages: Norwegian
TextPage scan

O vaagner op af Verdens Drømme

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #58 (1890) Topics: Aarvaagenhed og Bøn Lyrics: 1 O vaagner op af Verdens Drømme, I lunkne Christne, op med Magt! Vor Jesus, som skal Verden dømme, Han raaber høit: herud paa Vagt! Herud af Syndens Søvn og Slum, Mens der endnu er Tid og Rum! 2 O vaagner op, at Syndens Natte Ved Lysets Komme viger bort, Guds store Naade høit at skatte, Som han mod Adams Kjøn har gjort! Thi ellers har vi ingen Gavn Og Glæde af vort Christennavn. 3 O vaagner! er end Aanden villig, Saa er dog Kjødet alt for svagt, At alle sande Christne billig Sig tage desto mer i Agt. O bruger dog Forsigtighed, Og følger den, som Veien ved! 4 O vaagner! thi den gamle Slange Os ellers er for stærk og snild, Han agter mig og dig at sange Og slæbe hen i Helveds Ild; Hvo her vil ikke mandig staa, Han maa i Sandhed med ham gaa. 5 O vaagner, førend Døden kalder Os i en ubeleilig Stund! Saa snart den Gammel for ham falder, Saa snart en Ung, en Rig og Sund; Vi vide ei hvad Tid og Sted, Vel den, som altid er bered! 6 O vaagner! vi skal hen at svare For Herrens Ret og strenge Dom, Ret længe vil det ikke vare, Før Gud vil gjøre Verden tom; Indretter saadan eders Sag, Som hver Dag var den sidste Dag! 7 O vaagner! det er Jesu Stemme. Herop af Søvne, ud paa Vagt! Naar Sjælen er i evig Klemme, Da er det alt for sildig sagt. Nu kan vi søge Sjælens Gavn. Saa vaagner da i Jesu Navn! Languages: Norwegian

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.