Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Instance Results

Topics:alle+helgens+dag
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 67Results Per Page: 102050
TextPage scan

O kjære Sjæl, frygt aldrig mer

Author: Kingo Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #558 (1919) Topics: Alle Helgens Dag (Reformationsfest) Til Aftengudstjeneste Lyrics: 1 O kjære Sjæl, frygt aldrig mer, Om al Ting surt i Verden ser, Og Herrens store Domme For Syndens Skyld vil falde ind, Vær dog frimodig udi Sind, Lad, hvad der vil, kun komme, Gud kjender dog de Fromme! 2 Jeg gruer ei, om jeg end saa, Al Verden vilde undergaa, Og ei, om Himlens Vrede I Luft og Hav og Jorden skjød Fordærvelse og giftig Død, Min Jesus skal dog lede Mig ud, og for mig bede. 3 Thi jeg ved Herrens gode Aand Beseglet er, og i Guds Haand Indtegnet udaf Naade; Han aldrig mig forglemme kan, Det trot jeg vist, og beder, han Vil ene for mig raade I Velstand og i Vaade. 4 Og, mens jeg er en Vandringsmand Paa Jorden, og til Himlens Land Meg Hu og Hjerte stunder, Jeg een udaf Guds Helgen er, Som udi Stride-Kirken her paa Jesu Død og Vunder Min Tro og Frelse grunder. 5 Imidlertid jeg frygte maa, Og idelig bevæbnet staa Mod Satan, Synd og Laster, Indtil min sidste Fiende faar Ved Jesu Død sit Banesaar, Som Døden fuldt omkaster, Hvor hart den mod mig haster. 6 Hvad Møie, Trængsel mig har mødt Fra første Dag, at jeg blev født, Det skal jeg nok forglemme, Naar jeg i Seier-Kirken skal Blandt Englenes og Helgens Tal Guds evig' Ære fremme Med Engle-Maal og Stemme. 7 Min Kjortel tor min Jesus hvid Udi sit Blod i Naadens Tid; Han vil mig ogsaa give Den lange, hvide Kjortel paa Hvormed jeg skal for Thronen staa, Der Engle lig at blive Og al min Sorg fordrive. 8 Da skal jeg faa i Hænde fat Den Seiers-Palme, som er sat til stor Triumf og Ære For Seieren, som Jesus lod Mig vinde ved sin Død og Blod: Den skal min Glæde være Som Seiers-Tegn at bære. 9 Da skal jeg for den Salighed, Som ved Guds Lam er mig bered, Gud Fader Ære sige, Hvortil Guds Helgen stemme vil, Og lægge deres Amen til, Som udi Himmerige Al Sans skal overstige. 10 Min Sjæl alt fuld af Længsel er, Og længes, mens jeg lever her, O Jesus, til den Glæde, Hvor alle Helgen tjene dig, Udi dit søde Himmerig: O, naar vil du tilstede Mig did henop at træde! 11 Hvor Modgang, Sygdom, Sorgers Kval Til Glæde sig forandre skal, Og mig ei mer omspende, Men al min Graad skal tørres af; Saa gaar jeg trøstig til min Grav Fra denne Tids Elende, Og faar en salig Ende. Languages: Norwegian
TextPage scan

Lad os bede Lysets Fader

Author: Joh. N. Brun Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #557 (1919) Topics: Alle Helgens Dag (Reformationsfest) Til Høimesse; Alle Helgens Dag Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Alle Helgens Dag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lextie Lyrics: 1 Lad os bede Lysets Fader, Som sit Navn blandt os har sat At han os ei overlader Til en hedensk Visdoms Nat! At ei nogen andet veed Sig til Trøst og Salighed, End den Gud og Mand, som døde For vor Syndeskyld og Brøde! 2 Giv din Kirke Mænd og Fædre, Som er dig og Sandhed tro! Alle dannes til det Bedre, Klintenvisne, Hveden gro! Troskab Løn af Naade faa, Hykleri til Skamme staa! Sandhed herske, Løgn adspredes, Gudsfrygt æres, Kirken fredes! 3 Da vi glædes kan med Rette Paa vor Alle-Heldens-Dag. Gud den Helligaand udrette I os Herrens Velbehag, Kalde og forsamle her Til at møde engang der, Hvor vi evig skulle smage Alle Helgens Frydedage! Languages: Norwegian
Text

Lad os bede Lysets Fader

Author: J. N. Brun Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #557 (1897) Topics: Alle Helgens Dag Til Høimesse; Alle Helgens Dag Til Hoimesse; Alle Helgens Dag Til Aftensang Lyrics: 1 Lad os bede Lysets Fader, Som sit Navn blandt os har sat At han os ei overlader Til en hedensk Visdoms Nat! At ei nogen andet veed Sig til Trøst og Salighed, End den Gud og Mand, som døde For vor Syndeskyld og Brøde! 2 Giv din Kirke Mænd og Fædre, Som er dig og Sandhed tro! Alle dannes til det Bedre, Klinten visne, Hveden gro! Troskab Løn af Naade faa, Hykleri til Skamme staa! Sandhed herske, Løgn adspredes, Gudsfrygt æres, Kirken fredes! 3 Da vi glædes kan med Rette Paa vor Alle-Heldens-Dag. Gud den Helligaand udrette I os Herrens Velbehag, Kalde og forsamle her Til at møde engang der, Hvor vi evig skulle smage Alle Helgens Frydedage! Languages: Norwegian
TextPage scan

O kjære Sjæl, frygt aldrig meer

Hymnal: Kirkesalmebog #558 (1893) Topics: Alle Helgens Dag Til Aftensang Lyrics: 1 O kjære Sjæl, frygt aldrig meer, Om al Ting surt i Verden ser, Og Herrens store Domme For Syndens Skyld vil falde ind, Vær dog frimodig udi Sind, Lad, hvad der vil, kun komme, Gud kjender dog de Fromme! 2 Jeg gruer ei, om jeg end saa, Al Verden vilde undergaa, Og ei, om Himlens Vrede I Luft og Hav og Jorden skjød Fordærvelse og giftig Død, Min Jesus skal dog lede Mig ud, og for mig bede. 3 Thi jeg ved Herrens gode Aand Beseglet er, og i Guds Haand Indtegnet udaf Naade; Han aldrig mig forglemme kan, Det trot jeg vist, og beder, han Vil ene for mig raade I Velstand og i Vaade. 4 Og, mens jeg er en Vandringsmand Paa Jorden, og til Himlens Land Meg Hu og Hjerte stunder, Jeg een udaf Guds Helgen er, Som udi Stride-Kirken her Paa Jesu Død og Vunder Min Tro og Frelse grunder. 5 Imidlertid jeg frygte maa, Og idelig bevæbnet staa Mod Satan, Synd og Laster, Indtil min sidste Fiende faar Ved Jesu Død sit Banesaar, Som Døden fuldt omkaster, Hvor hart den mod mig haster. 6 Hvad Møie, Trængsel mig har mødt Fra første Dag, at jeg blev født, Det skal jeg nok forglemme, Naar jeg i Seier-Kirken skal Blandt Englernes og Helgens Tal Guds evig' Ære fremme Med Engle-Maal og Stemme. 7 Min Kjortel tor min Jesus hvid Udi sit Blod i Naadens Tid; Han vil mig ogsaa give Den lange, hvide Kjortel paa Hvormed jeg skal for Thronen staa, Der Engler lig at blive Og al min Sorg fordrive. 8 Da skal jeg faa i Hænde fat Den Seiers-Palme, som er sat Til stor Triumf og Ære For Seieren, som Jesus lod Mig vinde ved sin Død og Blod: Den skal min Glæde være Som Seiers-Tegn at bære. 9 Da skal jeg for den Salighed, Som ved Guds Lam er mig bered, Gud Fader Ære sige, Hvortil Guds Helgen stemme vil, Og lægge deres Amen til, Som udi Himmerige Al Sans skal overstige. 10 Min Sjæl alt fuld af Længsel er, Og længes, mens jeg lever her, O Jesu, til den Glæde, Hvor alle Helgen tjene dig, Udi dit søde Himmerig: O, naar vil du tilstede Mig did henop at træde! 11 Hvor Modgang, Sygdom, Sorgers Kval Til Glæde sig forandre skal, Og mig ei meer omspende, Men al min Graad skal tørres af; Saa gaar jeg trøstig til min Grav Fra denne Tids Elende, Og faar en salig Ende. Languages: Norwegian
Text

O kjære Sjæl, frygt aldrig meer

Author: Kingo Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #558 (1897) Topics: Alle Helgens Dag Til Aftensang Lyrics: 1 O kjære Sjæl, frygt aldrig meer, Om al Ting surt i Verden ser, Og Herrens store Domme For Syndens Skyld vil falde ind, Vær dog frimodig udi Sind, Lad, hvad der vil, kun komme, Gud kjender dog de Fromme! 2 Jeg gruer ei, om jeg end saa, Al Verden vilde undergaa, Og ei, om Himlens Vrede I Luft og Hav og Jorden skjød Fordærvelse og giftig Død, Min Jesus skal dog lede Mig ud, og for mig bede. 3 Thi jeg ved Herrens gode Aand Beseglet er, og i Guds Haand Indtegnet udaf Naade; Han aldrig mig forglemme kan, Det trot jeg vist, og beder, han Vil ene for mig raade I Velstand og i Vaade! 4 Og, mens jeg er en Vandringsmand Paa Jorden, og til Himlens Land Meg Hu og Hjerte stunder, Jeg een udaf Guds Helgen er, Som udi Stride-Kirken her Paa Jesu Død og Vunder Min Tro og Frelse grunder. 5 Imidlertid jeg frygte maa, Og idelig bevæbnet staa Mod Satan, Synd og Laster, Indtil min sidste Fiende faar Ved Jesu Død sit Banesaar, Som Døden fuldt omkaster, Hvor hart den mod mig haster. 6 Hvad Møie, Trængsel mig har mødt Fra første Dag, at jeg blev født, Det skal jeg nok forglemme, Naar jeg i Seier-Kirken skal Blandt Englernes og Helgens Tal Guds evig' Ære fremme Med Engle-Maal og Stemme. 7 Min Kjortel tor min Jesus hvid Udi sit Blod i Naadens Tid; Han vil mig ogsaa give Den lange, hvide Kjortel paa Hvormed jeg skal for Thronen staa, Der Engler lig at blive Og al min Sorg fordrive. 8 Da skal jeg faa i Hænde fat Den Seiers-Palme, som er sat Til stor Triumf og Ære For Seieren, som Jesus lod Mig vinde ved sin Død og Blod: Den skal min Glæde være Som Seiers-Tegn at bære. 9 Da skal jeg for den Salighed, Som ved Guds Lam er mig bered, Gud Fader Ære sige, Hvortil Guds Helgen stemme vil, Og lægge deres Amen til, Som udi Himmerige Al Sans skal overstige. 10 Min Sjæl alt fuld af Længsel er, Og længes, mens jeg lever her, O Jesus, til den Glæde, Hvor alle Helgen tjene dig, Udi dit søde Himmerig: O, naar vil du tilstede Mig did henop at træde! 11 Hvor Modgang, Sygdom, Sorgers Kval Til Glæde sig forandre skal, Og mig ei mer omspende, Men al min Graad skal tørres af; Saa gaar jeg trøstig til min Grav Fra denne Tids Elende, Og faar en salig Ende. Languages: Norwegian
TextPage scan

Hvad er det godt at lande

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #457 (1919) Topics: Alle Helgens Dag Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lextie; Alle Helgens Dag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lextie Lyrics: 1 Hvad er det godt at lande I Himlens søde Havn, Fra Verdens vilde Strande, Fra fremmed Land og Stavn; Fra Røverdal til Englesal, Fra Sult og Savn til Faders Favn! Hvad er det godt at lande I Himlens søde Havn, I Brudoms Skjød, Fra Strid og Stød, Ja alt, hvad har af Sorrig Navn. Hvad er det godt at lande I Himlens sode Havn! 2 Hvad er det sødt at smage, Hvad Huset der formaar, Sin Arv blandt dem at tage, Som hist for Thronen staar! Ja, Ja, at se især de tre Personer, Alting overgaar. Hvad er det sødt at smage, Hvad Huset der formaar! O Herlighed, som ingen veed, Før salig han de Grænser naar. Hvad er det sødt at smage, Hvad Huset der formaar! 3 Hvad er det stort at prange Med Livets Brudekrans, Og se, hvad Skat saa mange Guds helgen faar til Mands; At høre Lyd af Englefryd, Som overstiger sind og Sans. Hvad der det stort at prange Med Livest Brudekrans, At sidde der Guds Søn saa nær, I saa utrolig Himmelglans! Hvad er det stort at prange Med Livets Brudekrans! Languages: Norwegian
TextPage scan

O Jesus, Herlighedens Haab

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #553 (1919) Topics: Alle Helgens Dag (Reformationsfest) Til Høimesse; Alle Helgens Dag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium Lyrics: 1 O Jesus, Herlighedens Haab, Guds Løfters Ja og Amen, Du gaar for os paa Berget op, Vi følge allesammen, Vi høre vil din Himmel-Røst, Den Salighedens Lære, Som skal være Vort Hjertes Tugt og Trøst, Tal du, o Jesus kjære! 2 Vort Hjertesuk du ser i Løn, O Herre Gud, det høre! Som du vil have os, Guds Søn, Saa maa du selv os gjøre! Giv, at vi ikke staa imod, Og spilde saa din Møie, Selv du bøie Vort Hjerte ret i Bod Og siden sødt ophøie! 3 O Jesus, gjør os ganske smaa, Og fattige i Aanden, At Sorg vi efter gud kan faa, Og hungrig' række Haanden, Samt tørste ad Retfærdighed, Og da, som her forjættes, Lad os mættes Med Glæde, Trøst og Fred, Og Sorgen al udslettes! 4 Der staar hos dig i Himlens Sal Den store Helgen-Skare, Som gik igjennem Taaredal, Taalmodig Korset bare; De ere komne til sin Ro Og søde Sabbats Hvile, Saligt smile, Gjemt i Guds Borg og Bo For alle Satans Pile. 5 Du, som med dem paa Veien var, O Herre Jesus Kriste, Hjælp, at vi deres Fodefar Af Syne aldrig miste, Men i dit Ord, Guds Helgen lig, Maa være tro til Ende, Dig bekjende, Og staa i Himmerig Med Palmer høit i Hænde! Languages: Norwegian
Text

O Jesu, Herlighedens Haab

Author: M. B. Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #553 (1897) Topics: Alle Helgens Dag Til Høimesse; Alle Helgens Dag Til Hoimesse Lyrics: 1 O Jesu, Herlighedens Haab, Guds Løfters Ja og Amen, Du gaar for os paa Berget op, Vi følge allesammen, Vi høre vil din Himmel-Røst, Den Salighedens Lære, Som skal være Vort Hjertes Tugt og Trøst, Tal du, o Jesu kjære! 2 Vort Hjertesuk du ser i Løn, O Herre Gud, det høre! Som du vil have os, Guds Søn, Saa maa du selv os gjøre! Giv, at vi ikke staa imod, Og spilde saa din Møie, Selv du bøie Vort Hjerte ret i Bod Og siden sødt ophøie! 3 O Jesu, gjør os ganske smaa, Og fattige i Aanden, At Sorg vi efter gud kan faa, Og hungrig' rekke Haanden, Samt tørste ad Retfærdighed, Og da, som her forjættes, Lad os mættes Med Glæde, Trøst og Fred, Og Sorgen al udslettes! 4 Der staar hos dig i Himlens Sal Den store Helgen-Skare, Som gik igjennem Taaredal, Taalmodig Korset bare; De ere komne til sin Ro Og søde Sabbats Hvile, Saligt smile, Gjemt i Guds Borg og Bo For alle Satans Pile. 5 Du, som med dem paa Veien var, O Herre Jesu Kriste, Hjælp, at vi deres Fodefar Af Syne aldrig miste, Men i dit Ord, Guds Helgen lig, Maa være tro til Ende, Dig bekjende, Og staa i Himmerig Med Palmer høit i Hænde! Languages: Norwegian
TextPage scan

O tænk, naar engang samles skal

Author: Wexels Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #94 (1919) Topics: Alle Helgens Dag Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lextie; Alle Helgens Dag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lextie Lyrics: 1 O tænk, naar engang samles skal De Frelstes Menighed Af alle Folkeslegters Tal I Himlens Herlighed! I Himlens Herlighed! 2 O tænk, naar Herrens Vidnehær, Hans Tjenere paa Jord, De Milioner møde der, Som hørte deres Ord! Som hørte deres Ord! 3 O tænk dog, hvilken Jubellyd– En Strøm af Kjærlighed! Tænk, hvilken Tak og Pris og Fryd Og Salighed og Fred! Og Salighed og Fred! 4 O Gud, hvad er din Naade stor! Os alle til dig drag, At vi kan staa blandt Frelstes Kor Paa denne Høitidsdag! Paa denne Høitidsdag! Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg løfter op til Gud min Sang

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #107 (1919) Topics: Alle Helgens Dag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lextie; Alle Helgens Dag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lextie Lyrics: 1 Jeg løfter op til Gud min Sang Endnu engang Fra disse Jordens Dale. Vor Herre Krist han henter mig Smart hjem til sig I Himlens høie Sale. Som Lynet far, Han kommer snar, Da skal hans Pris Paa anden Vis De Guds Basuner tale. 2 Naar min Forløsning stunder til, Jeg glædes vil Og løfter of mit Hoved, Da løses jeg, da gaar jeg ind Til Vennen min, Gud være evig lovet! Da reises af Den mørke Grav Det, som var saa'd Med Suk og Graad, Da er den Søvn udsovet. 3 Naar Figentræet skyder Blad, Jeg er saa glad, Da bliver her snart Sommer, Naar Himmerigets Blomster gro, Det er min Tro, Guds Rige snarlig kommer! Hans Brud jet er, Hans Ring jeg bær, Har Lampen tændt, Og Hjertet vendt Til ham, al Verdens Dommer. 4 Jeg hører hans livsalig Røst Guds Børn til Trøst Fra høien Himmel tone: Jeg kommer, se jeg kommer snart, Hold du kun hart, At ingen ta'r din Krone! Min Brud, dig glæd, Min Løn er med: Dig, som var tro, En evig Ro Og Glæde for Guds Throne! 5 I Aanden glad da Bruden from Hun siger: kom! Saa hjertelig hun frydes; Og hvo det hører siger: kom! Lad Livsens Flom Sødt over os udgydes! Hvo lider Tørst, Han komme først, Hvo vil og kan, Tag' Livsens Vand, Som uforskyldt tilbydes! 6 En Himmel ny saavelsom Jord, Det er hans Ord, Da vorder til hans Ære. Se, Guds Paulum blandt Menn'sken er, Han bor os nær, Og vi hans Folk skal være! Lad Verden saa I Stykker gaa, Guds Ord ei brast, De stande fast, Den Bro skal Bruden bære! 7 Gud skal da tørre af mit Kind Hver Taare min, Ei Død skal være mere, Ei heller Sorg, ei heller Skrig, Ei Pine slig, Som her Guds Børn maa bære; Det første fort Er veget bort, Og Glæden ny I Himlens By– Eia, hvor godt at være! 8 Da synger jeg for Thronen glad Et beder Kvad, Og løfter Palmegrene, Med hvide Klæder, som er to'd I Lammets Blod For Herrens Øine rene. Halleluja! Eia, eia, For liflig Klang! Og al min Sang Er Herren, Herren ene. 9 Amen, Vesignelse og Pris Paa alle Vis, Og Visdom, Magt og Styrke Tilhører Gud i Evighed, Som saa herned Til os i Dødens Mørke! Halleluja! Eia, eia! I Himmerig Der skal vi dig I Aand og Sandhed dyrke. Languages: Norwegian

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.