Instance Results

Topics:anden+juledag
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 45Results Per Page: 102050
TextPage scan

Hvordan takke vi vor Herre

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #151 (1919) Topics: Anden Juledag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Epistel; Anden Juledag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Anden Juledag Til Høimesse Lyrics: 1 Hvordan takke vi vor Herre, For han gav sin Søn herned? Mange skjønne lidt, desværre, Paa saa stor en Kjærlighed; Deres onde Syndelyst Dække de med Naadens Trøst, Vil af Jesus intet lære, Og dog sande Kristne være. 2 Vistnok ingen Sjæl fordømmes, Naar man paa sin Jesus tror, Naadens Kilde aldrig tømmes, Naaden er og bliver stor; Men det er en afsagt Dom, Siden Jesus til os kom, Skal man sig fra SYnden vende, Eller ogsaa evig brænde. 3 At du vil i dine Lyster Fare fort, som du er van, Og dig dog ved Jesus trøster, Gaar i Evighed ei an. Kjære Hjerte, Et af To: Enten udi Bøn og Tro Syndens Vei at fly og hade, Eller lide Sjæleskade. 4 Lyset er i Verden kommet; Veed du ogsaa om du tror? Har du nogen Tid fornummet, At din Jesus i dig bor? Har hans Naade-Straalers Kraft I din Sjæl sin Virkning havt? Kan du i dit Hjerte finde, At der er et Lys derinde? 5 Hvordan gaar man dog og drømmer Udi saadan vigtig Sag, Og i Sikkerhed forsømmer Naadens dyrbare Dag! Sagen burde vides vist, Mens der end er Bedrings Frist. Evig, Evighedens Tanke Bør jo vore Sanser sanke. 6 Bort, du Syndens fæle Taage, Satans helvedsorte Magt! Det er Tid engang at vaage Og at passe paa sin Vagt; Det er Tid at sanse Vel Og at sørge for sin Sjæl; Det er Tid at forekomme Herrens grumme Vredes Domme. 7 Gud, som Lyset lod opklare Udi Naadens blide Aar, Vil og ingenlunde spare Den, som dette Lys forsmaar. Vil du vende Ryggen til, Gud dig fra sig støde vil; Den, som ei vil Lyset kjende, Han skal sig paa Lyset brænde. 8 Lad din Naades glans oprinde, Søde Jesus, at jeg maa Derved altid Veien finde, Som jeg bør at vandre paa! Vær min Formand, at jeg ei Kommer paa den brede Vei, Eller fra dit Fodspor viger, Til jeg ind i Himlen stiger. Languages: Norwegian
TextPage scan

Vorder Lys, I Hedninglande!

Author: Johan Rist; Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #195 (1919) Topics: Anden Juledag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie; Anden Juledag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium Lyrics: 1 Vorder Lys, I Hedninglande! Og Jerusalem, bliv klar! Se nu op og lær at sande, Hvilken Naades Dag du har! Vaagner alle, værer glade, Som i Dødens Mørke sade! 2 Stor var Hedenskabets Vaade, Ingensteds var Rednings-Borg, Ingen kjendte Herrens Naade, Smaa og Store sad i Sorg; Alle maatte dø og daane, Ingen havde Lys at laane. 3 Nu, opgangen af det Høie Løfter over os sit Skin, Vil vi os til Lyset bøie, Suge hver en Straale ind, Saa det lysner i vort Hjerte, Fødes Fred af Angers Smerte. 4 Gid du vilde her forblive, Søde Jesus, Dag og Nat, Alt det Mørke bort at drive, Som vor Sjæl i Skræk har sat! Lad ei mørkne vore Veie, Helved intet hos os eie! 5 Løft, o Jesus, naar det nattes, Over os dit Aasyn mild, Lad os ikke Trøsten fattes, Naar os brænder Korsets Ild! Lad os kjærlig med hverandre I dit Lys som Brødre vandre! 6 Giv os sang Troes-Styrke, Gjør os ved din Aand bered Dig at elske, i din Kirke Her at bo med Trøst og Fred, Og, hvor du os sidst vil hyse, Klarere end Stjerne lyse! Languages: Norwegian
TextPage scan

Af Høiheden oprunder er

Author: Fillip Nicolai; Hans Sthen; Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #140 (1919) Topics: Anden Juledag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade; Du Jesse Rod og Davids Kvist, Min Hjertens Brudgom, Jesus Krist, Mig fryder overmaade! Liflig, Venlig, Mild og kjærlig, Stor og herlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Eia, min Skat og Krone skjøn, Guds og Jomfru Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerte-Skrin, Dit hellig' Ord og Hilsen din Er sød kom Melk og Honning. Guds Blomst Din Komst, Hosianna! Himlens Manna Vi fornemme, Aldrig kan jeg dig forglemme. 3 Du klare Ædelstenen min, Lad skinne i mit Hjerte ind Din Ild og Elskovs Flamme, Gud glæde mig og give vist, Jeg være maa en Livsens Kvist Alt paa dit Legems Stamme! Til dig Saart mig Længes komme, Himlens Blomme! Suk jeg sender, Rækker til dig Hu og Hænder! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds Øie. O Herre Krist, hvor du er god, Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod Mig Salighed tilføie! Drag mig, Tag mig, Giv mig Arme Naadens Varme! Jeg er Bruden, Paa dit Ord jeg kommer buden. 5 Gud Fader min i Himmerig, Før Verden var, du elskte mig Udi din Søn den kjære, Og han har selv jo valgt mig ud, Og han er Brudgom, jeg er Brud, O Herre Gud, for Ære! Eia, Eia! Himlens Glæder Jeg tiltræder, Snart han fører Bruden hjem, som ham tilhører! 6 Stem op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Af Hjertens Lyst nu lyde, Thi med min Jesus skal jeg gaa, Og ham til Brudgom skal jeg faa, Det skal mig evig fryde! Synger, Leger, Jubilerer, Triumferer, Naaber Kjære: Stor er Herren til Guds Ære! 7 Hvor hjerteglad er jeg da nu! Mig Et og Alt er Jesus, du, Mit Ophav og min Ende; Mig vil du dag jo til din Pris Optage i dit Paradis, Thi klapper jeg i Hænde! Amen, Amen! Kom min glæde! Jeg er rede, Dryg ei længe, Al min Hu ved dig mon hænge. Languages: Norwegian
Text

Hvordan takker vi vor Herre

Author: Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #151 (1897) Topics: Anden Juledag Til Høimesse; Anden Juledag Til Aftensang Lyrics: 1 Hvordan takke vi vor Herre, For han gav sin Søn herned? Mange skjønne lidt, desværre, Paa saa stor en Kjærlighed; Deres onde Syndelyst Dække de med Naadens Trøst, Vil af Jesu intet lære, Og dog sande Kristne være. 2 Vistnok ingen Sjæl fordømmes, Naar man paa sin Jesum tror, Naadens Kilde aldrig tømmes, Naaden er og bliver stor; Men det er en afsagt Dom, Siden Jesus til os kom, Skal man sig fra Synden vende, Eller ogsaa evig brænde. 3 At du vil i dine Lyster Fare fort, som du er van, Og dig dog ved Jesum trøster, Gaar i Evighed ei an. Kjære Hjerte, Et af To: Enten udi Bøn og Tro Syndens Vei at fly og hade, Eller lide Sjæleskade. 4 Lyset er i Verden kommet; Veed du ogsaa om du tror? Har du nogen Tid fornummet, At din Jesus i dig bor? Har hans Naade-Straalers Kraft I din Sjæl sin Virkning havt? Kan du i dit Hjerte finde, At der er et Lys derinde? 5 Hvordan gaar man dog og drømmer Udi saadan vigtig Sag, Og i Sikkerhed forsømmer Naadens dyrbare Dag! Det er Tid at sanse vel, Og at sorge for din Sjæl; Det et Tid at forkomme Herrens store Vredes Domme. 6 Gud, som Lyset lod opklare Udi Naadens blide Aar, Vil og ingenlunde spare Den, som dette Lys forsmaar. Vil du vende Ryggen til, Gud dig fra sig støde vil; Den, som ei vil Lyset kjende, Han skal sig paa Lyset brænde. 7 Lad din Naades Glans oprinde, Søde Jesu, at jeg maa Derved altid Veien finde, Som jeg bør at vandre paa! Vær min Formand, at jeg ei Kommer paa den brede Vei, Eller fra dit Fodspor viger, Til jeg ind i Himlen stiger! Languages: Norwegian
Text

Af Høiheden oprunden er

Author: F. Nicolai; H. C. Sthen; Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #140 (1897) Topics: Anden Juledag Til Aftensang Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade; Du Jesse Rod og Davids Kvist, Min Hjertens Brudgom, Jesu Krist, Mig fryder overmaade! Liflig, Venlig, Mild og kjærlig, Stor og herlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Eia, min Skat og Krone skjøn, Guds og Jomfru Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerte-Skrin, Dit hellig' Ord og Hilsen din Er sød kom Melk og Honning. Guds Blomst Din Komst, Hosianna! Himlens Manna Vi fornemme, Aldrig kan jeg dig forglemme. 3 Du klare Ædelstenen min, Lad skinne i mit Hjerte ind Din Ild og Elskovs Flamme, Gud glæde mig og give vist, Jeg være maa en Livsens Kvist Alt paa dit Legems Stamme! Til dig Saart mig Længes komme, Himlens Blomme! Suk jeg sender, Rækker til dig Hu og Hænder! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds Øie. O Herre Krist, hvor du er god, Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod Mig Salighed tilføie! Drag mig, Tag mig, Giv mig Arme Naadens Varme! Jeg er Bruden, Paa dit Ord jeg kommer buden. 5 Gud Fader min i Himmerig, Før Verden var, du elskte mig Udi din Søn den kjære, Og han har selv jo valgt mig ud, Og han er Brudgom, jeg er Brud, O Herre Gud, for Ære! Eia, Eia! Himlens Glæder Jeg tiltræder, Snart han fører Bruden hjem, som ham tilhører! 6 Stem op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Af Hjertens Lyst nu lyde, Thi med min Jesu skal jeg gaa, Og ham til Brudgom skal jeg faa, Det skal mig evig fryde! Synger, Leger, Jubilerer, Triumferer, Naaber Kjære: Stor er Herren til Guds Ære! 7 Hvor hjerteglad er jeg da nu! Mig Et og Alt er Jesus, du, Mit Ophav og min Ende; Mig vil du dag jo til din Pris Optage i dit Paradis, Thi klapper jeg i Hænde! Amen, Amen! Kom min glæde! Jeg er rede, Dryg ei længe, Al min Hu ved dig mon hænge. Languages: Norwegian Tune Title: [Af Høiheden oprunden er]
TextPage scan

Kom, du Folke-Frelser sand

Author: Ambrosius; Luther; Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #141 (1919) Topics: Anden Juledag Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie Lyrics: 1 Kom, du Folke-Frelser sand, Fødd af Jomfru uden Mand! Det al Verden undres maa, Gud din Fødsel skikked saa. 2 Tag os, Herre Gud, ei bort Trøsten af det Under stort, Kristus her med Englesang Ligger Barn paa Moders Fang! 3 Jomfru skjær den Moder var, Som ham under Hjertet bar; Af den Helligaand i Løn Barnet var Guds evig' Son. 4 Frem han af sit Herberg gaar, Klar som Sol paa Himlen staar, Helt af Guds og Manddoms Art Skynder til sin Gjerning snart! 5 Fra Gud Fader kom han her, Hjem til Gud hans Gader vær, Ned til Helvede han gaar, Himmelfærd med Hæder faar. 6 Jesus Krist, Gud Fader lig, Vær i Kjøde seierrig, Med din Guddoms Vælde kom, Styrk os i vor Usseldom! 7 Krybben skinner himmelklar, Nattens Lys til Verden bar, Lys, som aldrig slukkes ud, Troen mødes der med Gud. 8 Lovet vær' Gud Fader blid, Lovet Krist, Guds Søn, al Tid, Lovet Helligaand tilmed I al Tid og Evighed! Languages: Norwegian
TextPage scan

Lovsynger Herrens Miskundhed!

Author: Johan Wallin; Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #147 (1919) Topics: Anden Juledag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Epistel Lyrics: 1 Lovsynger Herrens Miskundhed! Guds Søn er kommen til os ned, Den stærke Seiers-Kjæmpe; Han Slangens Hoved knuse skal, Og føre os til Himlens Sal, Og Død og Djævel dæmpe. 2 I Davids By, i Betlehem Gaar op et Lys, og bruder frem Til alle Folk og Tider, Og Sandhed, Naade, Salighed Igjennem Tid og Evighed Som klare Strømme skrider. 3 Staa op, Guds Menighed, dig fryd, Slaa Strengeleg og Harpelyd, Giv Gud i Himlen Æren! Bryd ud og syng, du Jesu Brud: Min Aaand den glæder sig i Gud, Min Sjæl den lover Herren! 4 Thi store Ting har han mig gjort, Og al min Sorg er svunden bort, Guds Vei den skal jeg kjende, Han aabnet har sin Faderfavn, Hans Lov skal høres som hans Navn Alt indtil Verdens Ende! Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg synger Jule-Kvad

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #150 (1919) Topics: Anden Juledag Til Høimesse -Til Anden Tekstrækkes Evangelium Lyrics: 1 Jeg synger Jule-Kvad, Jeg er saa glad, saa glad! Min Hjertens Jesus hviler I Stald og Krybbe trang, Som Sol hin klare smiler Han paa sin Moders Fang. Han er Frelser min! Han er Frelser min! 2 O Jesus, du Barnlil, Dig længes jeg saa til! Kom, trøst mig alle Sinde, Træd ind, om her em Smaat, Lad mig dig se og finde, O, da har jeg det godt! Drag mig efter dig! Drag mig efter dig! 3 Hvor er Gud Fader mild, Sin Søn os sende vil! Vi vare plat fordærvet I Synd og vor Udyd, Saa har han os forhvervet Al Himlens, Himlens Fryd. Eia, var vi der! Eia, var vi der! 4 Hvor er vel Glæde slig, Som op i Himmerig, Hvor alle Engle kvæde En ny og liflig Sang For Herrens Stol og Sæde Til Guds Basuners Klang! Eia, var vi der! Eia, var vi der! Languages: Norwegian
TextPage scan

Alle Ting er underlige

Author: Kingo Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #152 (1919) Topics: Anden Juledag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium Lyrics: 1 Alle Ting er underlige, Ingen kan det granske ud, At Gud vil til Jorden stige For at fæste sig en Brud. Han har brudt sin Himmelsal, Ligger ned i Jordens Dal, Til sit eget Folk han tragter, Dog de ham kun lidet agter. 2 Himlens Ære, Liv og Naade Fører dette Barn til Jord, Salighed og evig Baade I hans Barm og Hjerte bor. O, lyksaligt er det Sted, Hvor han sætter sine Fjed! O, det Hjerte saligt bliver, Som sig til hans Bolig giver! 3 Fædrene var snart forgræmmed', Førend du, min Jesus, kom; Der du kom, da blev du fremmed, Saadan vendtes Bladet om, Dig dit eget Folk forskjød, Og slet ingen Ære bød, Neppe fik du Lov at ligge Som et Barn, der gaar at tigge. 4 Naadesolen af dit Øie Ikke før paa Jorden stak, Førend Misgunst, Had og Møie Blev din allerførste Tak. Satan, som om Lande løb, Vilde i dit Barnesvøb Dræbe dig, alt om han kunde, Før der kom dig Ord af Munde. 5 Blandt din' Egne var der ikke En af Ti, som kjendte dig, Men de fleste vilde stikke Efter dig forræderlig. Dine Tjenere de slog, Myrded, hudstrøg og forjog, Stødte, stened og bespotted, Og mod dig sig sammenrotted. 6 Du til deres Barm dig lagde, Fattig af en Jomfru fødd; Dermed du dog dem mishag'de, Haan og Spot til Tak de bød. Satan, Sygdom, Sorg og Synd Drev og lægte du med Fynd, Men din Løn blev Had og Avind, Tornekrone, Kors og Glavind. 7 Ræven i sin Lure-Hule Haver mere Sikkerhed, Ja paa Kvisten vilde Fugle, End som du paa Jorden veed. Blandt din egen Folkefærd Er saa Faa, der har dig kjær; Hedninger de dig annamme, Og gjør Jøderne tilskamme. 8 Hjerte Jesus, er din Lykke Blandt dit eget Folk saa slet, Kom du da, min Sjæles Smykke, Jeg vil afstaa al min Ret Til mig selv, og give mig, Kjære, søde Jesus dig! Mig vil jeg dig ganske give, At du min igjen vil blive! 9 Sjælen den er dog din egen, Kroppen dannede din Haand; Derfor er din Ret saa megen Baade til min Krop og Aand. Tag mig da, besid mig hel, Du min Sjæles ganske Del, I dit Kors og i din Ære Lad mig din Livegen være! Languages: Norwegian
Text

Alle Ting er underlige

Author: Kingo Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #152 (1897) Topics: Anden Juledag Til Høimesse; Anden Juledag Til Hoimesse Lyrics: 1 Alle Ting er underlige, Ingen kan det granske ud, At Gud vil til Jorden stige For at feste sig en Brud. Han har brudt sin Himmelsal, Ligger ned i Jordens Dal, Til sit eget Folk han tragter, Dog de ham kun lidet agter. 2 Himlens Ære, Liv og Naade Fører dette Barn til Jord, Salighed og evig Baade I hans Barm og Hjerte bor. O, lyksaligt er det Sted, Hvor han setter sine Fjed! O, det Hjerte saligt bliver, Som sig til hans Bolig giver! 3 Fædrene var snart forgræmmed', Førend du, min Jesu, kom; Der du kom, da blev du fremmed, Saadan vendtes Bladet om, Dig dit eget Folk forskjød, Og slet ingen Ære bød, Neppe fik du Lov at ligge Som et Barn, der gaar at tigge. 4 Naadesolen af dit Øie Snarer' ei paa Jorden stak, Førend Misgunst, Had og Møie Blev din allerførste Tak. Satan, som om Lande løb, Vilde i dit Barnesvøb Dræbe dig, alt om han kunde, Før der kom dig Ord af Munde. 5 Blandt din' Egne var der ikke En af Ti, som kjendte dig, Men de Fleste vilde stikke Efter dig forræderlig. Dine Tjenere de slog, Myrded, hudstrøg og forjog, Stødte, stened og bespotted, Og mod dig sig sammenrotted. 6 Du til deres Barm dig lagde, Fattig af en Jomfru fød; Dermed du dog dem mishag'de, Haan og Spot til Tak de bød. Satan, Sygdom, Sorg og Synd Drev og lægte du med Fynd, Men din Løn blev Had og Avind, Tornekrone, Kors og Glavind. 7 Ræven i sin Lure-Hule Haver mere Sikkerhed, Ja paa Kvisten vilde Fugle, End som du paa Jorden veed. Blandt din egen Folkefærd Er saa Faa, der har dig kjær; Hedninger de dig annamme, Og gjør Jøderne tilskamme. 8 Hjerte Jesu, er din Lykke Blandt dit eget Folk saa slet, Kom du da, min Sjæles Smykke, Jeg vil afstaa al min Ret Til mig selv, og give mig, Kjære, søde Jesu, dig! Mig vil jeg dig ganske give, At du min igjen vil blive! 9 Sjælen den er dog din egen, Kroppen dannede din Haand; Derfor er din Ret saa megen Baade til min Krop og Aand. Tag mig da, besid mig heel, Du min Sjæles ganske Deel, I dit Kors og i din Ære Lad mig din Livegen være! Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV