Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Instance Results

Topics:anden+paaskedag
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 43Results Per Page: 102050
TextPage scan

Om Salighed og Glæde

Author: Anders Arrebo Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #365 (1919) Topics: Anden Paaskedag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Første Paaskedag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Epistel; Anden Paaskedag Til Aftengudstjeneste Lyrics: 1 Om Salighed og Glæde Der nu skal synges frit I de Forløstes Sæde Og Guds Pauluner vidt; Thi ved Guds høire Haand Er Kristus høit ophøiet, Ham Seier stor tilføiet, Han Døden overvandt. 2 Mens han er saa i Live, Da Dø vi ingenlund, Men skulle frelste blive, Fortælle Guds Miskund; Om vi end refses saa, Vi lægges ned i Grave, Dog skal vi Livet have, Udødelig opstaa. 3 Den Kirkesten grundfaste, Den Herre Jesus Krist, De Bygningsmænd forkaste, Men han er bleven vist Til Hoved-Hjørnesten For Kirken Guds paa Jorde, Den Gjerning Herren gjorde, Des undres hver og en! 4 Dig, Jesus Krist, ske Ære, Som kom i Herrens Navn! Guds Folk velsignet være Af Herrens Hus og Stavn! Vi takke hver for sig Den Herre overmaade, Thi hans Miskund og Naade Staar fast evindelig. Languages: Norwegian
TextPage scan

Stat op at møde

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #363 (1919) Topics: Anden Paaskedag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Epistel; Anden Paaskedag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Anden Paaskedag Til Aftengudstjeneste Lyrics: 1 Stat op at møde Din Løser, Jesu Brud Som for dig døde, Og kom fra Døden ud! Han gik i Borgen For os, vor bedste Ven, Sank som i Sorgen Og Døden ganske hen; Men Paaske-Morgen Da fik vi ham igjen. 2 O, al min Glæde! Jeg løber dig imod, Din Grav at væde Med Glæde-Taarers Flod. O, tusind Gange Velkommen fra min Straf, Fra dine mange Og svare Piners Hav, Fra din den trange Og mørke Død og Grav! 3 Vor Nat er svunden For Naadens lyse Dag, Og vi har vunden Med Ære al vor Sag. Gid ingen vanke I Sorgens Mørke mer, Derpaa at anke, Hvad os i Verden sker, Da vi de blanke Guds Himle aabne ser! 4 Nu er mig Døden Og Livet begge kjær, Er det fornødent At leve lidet her, I Jesu Naade Mit Levnet skal bestaa, Den Livets Maade Er sød at tænke paa, Saa kan jeg baade I Sorg og Glæde gaa. 5 Men skal jeg træde Til Gravens mørke Port, Ja ret med Glæde Den Gang skal blive gjort; Med Brudemine Jeg hilse vil min Død, Har Jesus Sine Dog ikke gjort den sød? Trods Dødens Pine, Jeg dør i Jesu Skjød! 6 Kom, søde Leie I Gravens stille Borg! Dig kan jeg eie Foruden Synd og Sorg; Trods dine Pile, Du hele Mørkheds Trop, Der kan jeg hvile Min arme, usle Krop, Der kan jeg smile, Naar jeg igjen skal op! Languages: Norwegian
Text

Stat op at møde

Author: H. A. Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #363 (1897) Topics: Anden Paaskedag Til Aftensang; Anden Paaskedag Til Hoimesse; Anden Paaskedag Til Aftensang Lyrics: 1 Stat op at møde Din Løser, Jesu Brud Som for dig døde, Og kom fra Døden ud! Han gik i Borgen For os, vor bedste Ven, Sank som i Sorgen Og Døden ganske hen, Men Paaske-Morgen Da fik vi ham igjen. 2 O, al min Glæde! Jeg løber dig imod, Din Grav at væde Med Glæde-Taarers Flod. O, tusind Gange Velkommen fra min Straf, Fra dine mange Og svare Piners Hav, Fra din den trange Og mørke Død og Grav! 3 Vor Nat er svunden For Naadens lyse Dag, Og vi har vunden Med Ære al vor Sag. Gid ingen vanke I Sorgens Mørke meer, Derpaa at anke, Hvad os i Verden sker, Da vi de blanke Guds Himle aabne ser! 4 Nu er mig Døden Og Livet begge kjær, Er det fornøden At leve lidet her, I Jesu Naade Mit Levnet skal bestaa, Den Livets Maade Er sød at tænke paa, Saa kan jeg baade I Sorg og Glæde gaa. 5 Men skal jeg træde Til Gravens mørke Port, Ja ret med Glæde Den Gang skal blive gjort; Med Brudemine Jeg hilse vil min Død, Har Jesus Sine Dog ikke gjort den sød? Traads Dødens Pine, Jeg dør i Jesu Skjød! 6 Kom, søde Leie I Gravens stille Borg! Dig kan jeg eie Foruden Synd og Sorg; Traads dine Pile, Du hele Mørkheds Trop, Der kan jeg hvile Min arme, usle Krop, Der kan jeg smile, Naar jeg igjen skal op! Languages: Norwegian
TextPage scan

Hører I, som græde

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #360 (1919) Topics: Anden Paaskedag Til Høimesse -Til Anden Tekstrækkes Evangelium; Anden Paaskedag Til Høimesse Lyrics: 1 Hører I, som græde, Og med Taarer væde Jesu Hvilested, Bort med Graad og Klage, Her er gode Dage, Her er Fryd og Fred! Jesus tog til Magten, slog Sønder alle Fiendens Skjolde, Intet kunde holde. 2 Han er alt af Døde Standen op at møde Eder seierfuld, Engle kan I finde, Hvor han luktes inde, I den forte Muld. Ser kun paa det Sted, han laa, Kaster derhen al den Smerte Bort fra eders Hjerte! 3 Kommer hid, begraver Al den Del, som haver Krænket eders Mod, Skynder eder, skynder Til hans Flok, forkynder, At Guds Søn opstod! Siger hver, som bange er, Hans Disciple, ingen anden, Jesus er opstanden! 4 Verden har sin egen Paaskeskik i megen Lyst og Daarlighed, Høited vil den have, At den sig kan grave Dybt i Synden ned; Jesus vil den ikke til, Paaskelammet, som er slagtet, Har den slet foragtet. 5 Men de arme Hjerter, Som i Længsels Smerter Efter Jesus gaar, Løber dem imøde Med den første Grøde Af Guds Naades Vaar, Siger, at den ædle Skat, Jesus, lever, eders Glæde, Han er nu tilstede! 6 Hører I, som bange Gaa i Verden mange Sørgefulde Trin, Eders Jammer finde, Vanke som i Blinde Uden Lys og Skin, Er det vel da Ret og Skjel I saa frydefulde Dage Jammerlig at klage? 7 Har du mange Synder, Jesus dig forkynder, Gjælden er betalt; Her er ingen Vrede, Naaden den er rede, Som udsletter alt. Jesu Død, og at han brød Gjennem Dødens Vold og Vrede, Det for dig jo skede. 8 Derfor allevegne Kan du dig tilegne Med et trøstigt Mod; Jesus for dig døde, For din Skyld og Brøde, Og igjen opstod, Grib kun til! han gjerne vil Være din med, hvad han eier, Med sin Død og Seier. 9 Synd, hvor er din Fælde? Helvede, din Vælde? Død, hvor er din Braad? Jesus han har vundet, Jeg har Seier fundet, Du er undertraad! Gud, som gav ved Jesu Grav Os saa stor en Seiers Ære, Evig priset være! Languages: Norwegian
TextPage scan

Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender

Author: Karl Døring; Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #364 (1919) Topics: Anden Paaskedag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Epistel; Anden Paaskedag Til Aftengudstjeneste Lyrics: 1 Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender, Efter Fortabte sit Budskab til Jorderigs Ender, Kalder saa mild Hver, som i Ørken for vild, Bær ham paa Hærder og Hænder. 2 Lover den Herre, hvis lysende Kjærlighed gyder Straaler af Lys i det Mulm, som fra Helved indbryder! O, at dog hver Menneske-Sjæl, du har kjær, Frem i dit Dagskjær sig fryder! 3 Lover den Herre, hvis pleiende Kjærlighed dyrker Haven han planted, og Grenene renser og styrker, Sanker ind fler Folk, som han ledige ser, Aandelig Glæde udvirker! 4 Lover den Herre, hvis værnende Kjærlighed breder Skjul over Sæden, som vokser, og Spirerne freder! Ak, hør vor Røst! Giv os en glædilig Host, Om den, som Sæden bær, græder! 5 Lover den Herre, hvis evige Kjærlighed fremmer Det, han begyndte, og sine Udvalgte ei gjemmer, Mange fra Trang Staar alt i Himlen med Sang; Herrens Pauluner dem glemmer. 6 Lover den Herre Gud Fader, hans evige Naade! Lover den Herre Guds Søn, som os frelste af Vaade! Lover Guds Aand Kysser hans ledende Haand! Amen. Vor Herre det raade! Languages: Norwegian
Text

Om Salighed og Glæde

Author: A. K. Arrebo Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #365 (1897) Topics: Anden Paaskedag Til Aftensang; Anden Paaskedag Til Hoimesse Lyrics: 1 Om Salighed og Glæde Der nu skal synges fridt I de Forløstes Sæde Og Guds Pauluner vidt; Thi ved Guds høire Haand Er Kristus høit ophøiet, Ham Seier stor tilføiet, Han Døden overvandt. 2 Mens han er saa i Live, Da Dø vi ingenlund, Men skulle frelste blive, Fortælle Guds Miskund; Om vi end refses saa, Vi lægges lukt i Grave, Dog skal vi Livet have, Udødelig opstaa. 3 Den Kirkesteen grundfaste, Den Herre Jesus Krist, De Bygningsmænd forkaste, Men han er bleven vist Til Hoved-Hjørnesteen For Kirken Guds paa Jorde, Den Gjerning Herren gjorde, Des undres hver og een! 4 Dig, Jesus Krist, ske Ære, Som kom i Herrens Navn! Guds Folk velsignet være Af Herrens Hus og Stavn! Vi takke hver for sig Den Herre overmaade, Thi hans Miskund og Naade Staar fast evindelig. Languages: Norwegian
Text

Hører I som græde

Author: H. A. Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #360 (1897) Topics: Anden Paaskedag Til Høimesse; Anden Paaskedag Til Hoimesse Lyrics: 1 Hører I, som græde, Og med Taarer væde Jesu Hvilested, Bort med Graad og Klage, Her er gode Dage, Her er Fryd og Fred! Jesus tog til Magten, slog Sønder alle Fiendens Skjolde, Intet kunde holde. 2 Han er alt af Døde Standen op at møde Eder seierfuld, Engle kan I finde, Hvor han luktes inde, I den forte Muld. Ser kun paa det Sted, han laa, Kaster derhen al den Smerte Bort fra eders Hjerte! 3 Kommer hid, begraver Al den Deel, som haver Krænket eders Mod, Skynder eder, skynder Til hans Flok, forkynder, At Guds Søn opstod! Siger hver, som bange er, Hans Discipler, ingen anden, Jesus er opstanden! 4 Verden har sin Nykke, Verden har sin Lykke, Gaar sin skjeve Gang, Har ei Tid og Stunder Til om Guds Vidunder Nu at høre Sang; Jesum vil den ikke til, Paaskelammet, som er slagtet, Er af den foragtet. 5 Men de arme Hjerter, Som i Længsels Smerter Efter Jesum gaar, Løber dem imøde Med den første Grøde Af Guds Naades Vaar, Siger, at den ædle Skat, Jesus, lever, eders Glæde, Han er nu tilstede! 6 Hører I, som bange Gaa i Verden mange Sørgefulde Trin, Eders Jammer finde, Vanke som i Blinde Uden Lys og Skin, Er det vel da Ret og Skjel I saa frydefulde Dage Jammerlig at klage? 7 Har du mange Synder, Jesus dig forkynder, Gjelden er betalt; Her er ingen Vrede, Naaden den er rede, Som udsletter alt. Jesu Død, og at han brød Gjennem Dødens Vold og Vrede, Det for dig jo skete. 8 Derfor allevegne Kan du dig tilegne Med et trøstigt Mod; Jesus for dig døde, For din Skyld og Brøde, Og igjen opstod, Grib kun til! han gjerne vil Være din med, hvad han eier, Med sin Død og Seier. 9 Synd, hvor er din Felde? Helvede, din Velde? Død, hvor er din Brod? Jesus han har vundet, Jeg har Seier fundet, Du er undertraad! Gud, som gav ved Jesu Grav Os saa stor en Seiers Ære, Evig priset være! Languages: Norwegian
Text

Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender

Author: K. A. Døring; Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #364 (1897) Topics: Anden Paaskedag Til Aftensang; Anden Paaskedag Til Aftensang Lyrics: 1 Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender, Efter Fortabte sit Budskab til Jorderigs Ender, Kalder saa mild Hver, som i Ørken for vild, Bær ham paa Hærder og Hænder. 2 Lover den Herre, hvis lysende Kjærlighed gyder Straaler af Lys i det Mulm, som fra Helved indbryder! O, at dog hver Menneske-Sjæl, du har kjær, Frem i dit Dagskjær sig fryder! 3 Lover den Herre, hvis pleiende Kjærlighed dyrker Haven, han planted, og Grenene renser og styrker, Sanker ind fleer Folk, som han ledige ser, Aandelig Glæde udvirker! 4 Lover den Herre, hvis værnende Kjærlighed breder Skjul over Sæden, som vokser, og Spirerne freder! Ak, hør vor Røst! Giv os en glædilig Host, Om den, som Sæden bær, græder! 5 Lover den Herre, hvis evige Kjærlighed fremmer Det, han begyndte, og sine Udvalte ei gjemmer, Mange fra Trang Staar alt i Himlen med Sang; Herrens Pauluner dem glemmer. 6 Lover den Herre Gud Fader, hans evige Naade! Lover den Herre Guds Søn, som os frelste af Vaade! Lover Guds Aand Kysser hans ledende Haand! Amen. Vor Herre det raade! Languages: Norwegian
TextPage scan

I prægtige Himle og Jorden tillige

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #201 (1919) Topics: Anden Paaskedag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Epistel Lyrics: 1 I prægtige Himle og Jorden tillige Skal samstemme med mig og vidne og sige, At alt det, et Hjerte kan glæde og gavne, Er Jesus at eie og elske og favne. 2 Lad Verden kun true og Tænderne vise, Jeg vil min livsaligste Jesus dog prise, Lad buldre og lyne og tordne tillige, Jeg tænker fra Jesus dog aldrig at vige. 3 Lad Luften omspændes af giftigste Buer, Og Jorden og Havet staa begge i Luer, Saa skal dog min Jesus mig altid behage, Ham intet skal kunne mit Hjerte fratage. 4 Thi Jesus har Øie til ængstede Hjerter, Forsøder med Glæde de bitreste Smerter, Det veed jeg, thi vil jeg ham aldrig forsage, Men steste hans Liflighed søge og smage. 5 Al Gjerning og Tanke paa hannem kun sigter, Til ham jeg mig ganske og evig forpligter Ham har jeg udvalgt mig for alle at have, Den sødeste Rose og yndigste Gave. 6 Naar Læber og Kinder i Døden skal blegne Da vil jeg til Slutning med Sukke betegne, At Jesus, kun Jesus, min Jesus skal være, Ham ene og evigt at elske og ære. Languages: Norwegian
TextPage scan

Paaske-Morgen slukker Sorgen

Author: Grundtvig Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #352 (1919) Topics: Anden Paaskedag Til Høimesse -Til Anden Tekstrækkes Evangelium Lyrics: 1 Paaske-Morgen slukker Sorgen, Slukker Sorgen til evig Tid, Den har os givet Lyset og Livet, Lyset og Livet i Dagning blid. Paaske-Morgen, slukker Sorgen, Slukker Sorgen til evig Tid. 2 Redningsmanden er opstanden, Er opstanden i Morgengry! Helved græder, Himlen sig glæder, Himlen sig glæder ved Lovsang ny. Redningsmanden er opstanden, Er opstanden i Morgengry! 3 Sangen toner, vor Forsoner, Vor Forsoner til evig Pris; Han vilde bløde for os at møde, For os at møde i Paradis. Sangen toner, vor Forsoner, Vor Forsoner til evig Pris. 4 Englehære Budskab bære Budskab bære med Lovsang ny; Veien de tage frem og tilbage, Frem og tilbage: til Grave, til Sky. Englehære Budskab bære Budskab bære med Lovsang ny. 5 Bødt er Brøden, død er Døden, Død er Døden som Syndens Sold, Nu ligger Graven midt i Guds-Haven, Midt i Gud's Haven i Jesu Vold. Bødt er Brøden, død er Døden, Død er Døden som Syndens Sold. 6 Englesæde, Engelsæde, Englesæde i Jordens Skjød! Lyet og Læet under Livstræt, Under Livstræet gjør Hvilen sød. Englesæde, Engelsæde, Englesæde i Jordens Skjød! 7 Mørket græder, Engle-Klæder, Engle–Klæder, de er som Lyn, Om end bedrøvet, smiler dog Støvet, Smiler dog Støvet ved Engle-Syn! Mørket græder, Engle-Klæder, Engle–Klæder, de er som Lyn. 8 Morgenstunden guld i Munden, Guld i Munden har end til os, Fra vor Forsoner Livets Guldkroner, Livets Guldkroner vor Død til Trods. Morgenstunden guld i Munden, Guld i Munden har end til os. 9 Fagert i Skare op vi fare, Op vi fare fra Grav i Sky! Tungerne gløde, Herren vi møde, Herren vi møde med Lovsang ny! Fagert i Skare op vi fare, Op vi fare fra Grav i Sky! Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV