Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Instance Results

Topics:by+confession
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 141Results Per Page: 102050
TextPage scan

Lad mig nu din forblive

Hymnal: Kirkesalmebog #47 (1893) Topics: By Confession Lyrics: Lag mig nu din forblive, Trofaste Herre Gud! Jeg vil mig til dig give, Lær mig dit Ord og Bud! Du selv mig Veien vise, Giv mig Bestandighed! Derfor vil jeg dig prise Udi al Evighed! Languages: Norwegian
Text

Lad mig nu din forblive

Author: N. Selnecker; Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #47 (1897) Topics: By Confession Lyrics: Lag mig nu din forblive, Trofaste Herre Gud! Jeg vil mig til dig give, Lær mig dit Ord og Bud! Du selv mig Veien vise, Giv mig Bestandighed! Derfor vil jeg dig prise Udi al Evighed! Languages: Norwegian
Page scan

O blessed souls are they

Hymnal: Hymns of the Protestant Episcopal Church of the United States, as authorized by the General Convention #423 (1845) Topics: Forgiveness of Sin by Confession Languages: English
TextPage scan

Til dig alene, Herre Krist

Hymnal: Kirkesalmebog #16 (1893) Topics: By Confession Lyrics: 1 Til dig alene, Herre Krist, Staar alt mit Haab paa Jorden, Jeg veed, du er min Trøster vist, Du er min Frelser vorden. Fra Verdens første Tid ei kom Et Menneske paa Jord saa from, Der i min Nød kund' hjælpe mig, Jeg raaber til dig, Til dig mit Hjerte trøster sig. 2 Min Synd er stor og ganske svar, Deraf er Sorger mine, O Herre gjør mig fra dem klar Alt for din Død og Pine! Og siig det til din Fader god, At du mig frelste med dit Blod Saa bliver jeg af Synden løst, Herre, vær min Trøst, Giv det, du loved med din Røst! 3 Giv mig af din Barmhjertighed En kristen Tro til Ende Alt jeg din Sødhed ret derved Maa inderligen kjende, Og over al Ting elske dig, Min Næeste ligervis som mig. Staa hos mig, naar jeg slukner hen, Din Hjælp mig send, Og Djævlens List saa fra mig vend! 4 Gud Fader Lov og Ære vær, Som os alt Godt mon give, Og Jesu Kirst, vor Broder kjær, At han hos os vil blive, Deslige ag den Helligaand, Vor Trøster og vor Hjælper sand, At Gud vi tjene vel bered, Faa Hjertens Fred Og efter Døden Salighed! Languages: Norwegian
Text

Til dig alene, Herre Krist

Author: Schnesing; H. Thomissøn Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #16 (1897) Topics: By Confession Lyrics: 1 Til dig alene, Herre Krist, Staar alt mit Haab paa Jorden, Jeg veed, du er min Trøster vist, Du er min Frelser vorden. Fra Verdens første Tid ei kom Et Menneske paa Jord saa from, Der i min Nød kund' hjælpe mig, Jeg raaber til dig, Til dig mit Hjerte trøster sig. 2 Min Synd er stor og ganske svar, Deraf er Sorger mine, O Herre gjør mig fra dem klar Alt for din Død og Pine! Og siig det til din Fader god, At du mig frelste med dit Blod Saa bliver jeg af Synden løst, Herre, vær min Trøst, Giv det, du loved med din Røst! 3 Giv mig af din Barmhjertighed En kristen Tro til Ende Alt jeg din Sødhed ret derved Maa inderligen kjende, Og over al Ting elske dig, Min Næeste ligervis som mig. Staa hos mig, naar jeg slukner hen, Din Hjælp mig send, Og Djævlens List saa fra mig vend! 4 Gud Fader Lov og Ære vær, Som os alt Godt mon give, Og Jesu Kirst, vor Broder kjær, At han hos os vil blive, Deslige ag den Helligaand, Vor Trøster og vor Hjælper sand, At Gud vi tjene vel bered, Faa Hjertens Fred Og efter Døden Salighed! Languages: Norwegian Tune Title: [Til dig alene, Herre Krist]
TextPage scan

Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!

Hymnal: Kirkesalmebog #33 (1893) Topics: By Confession Lyrics: 1 Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig! Kriste eleison, Kriste, miskunde dig! Kyrie eleison, Herre Helligaand, miskunde dig! 2 Herre Gud Fader i Himmelen, miskunde dig over os! Herre Jesu, Verdens Frelsere, miskunde dig over os! Herre Gud Helligaand, sand Tröster mand, miskunde dig over os! 3 Vær os barmhjertig, Spar os, kjære Herre Gud! Vær os barmhjertig, Hjælp os, kjære Herre Gud! 4 Af alle Synder, Fri os kjære Herre Gud! Fra al Vildfarelse, Fri os kjære Herre Gud! Fra alt det som ondt er, Fri os kjære Herre Gud! Fra en uforvarende, ond og brat Død, Fri os kjære Herre Gud! Fra Pestilense, Hunger og dyr Tid, Fri os kjære Herre Gud! Fra Krig og Blodsstyrtning, Fri os kjære Herre Gud! Fra Oprør og Tvedragt, Fri os kjære Herre Gud! Fra utimeligt Veirlig, Fri os kjære Herre Gud! Fra den evige Død, Fri os kjære Herre Gud! 5 For din heilige Fødsels Skyld, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din blodige Sved, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din Pine og Død, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din hellige Jordefærd, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din hellige Opstandelse og Himmelfart, Hjælp os, kjære Herre Gud! I vor sidste Time, Paa den yderste Dommedag, Hjælp os, kjære Herre Gud! 6 Vi arme, Syndere gjøre vor Bøn til dig: Hør os, kjære Herre Gud! Styr og regjer din hellige, kristelige Kirke! Hør os, kjære Herre Gud! Hold Kirkens Tjener ved dit salige Ord og id et helligt Levnet! Hør os, kjære Herre Gud! Forhindre alt Kjætteri og Vildfaresle, Hør os, kjære Herre Gud! Og før dem paa den rette Vei, som ere forsørte, Hør os, kjære Herre Gud! Og lad Djævelen og alle Kristendommens Fiender snarlig trædes under vore Fødder! Hør os, kjære Herre Gud! Giv alle dem din Aand og Kraft, som høre dit Ord! Hør os, kjære Herre Gud! Trøst alle dem, som ere bedrøvede og rædde! Hør os, kjære Herre Gud! Giv Konger og Fyrster Fred og Eendrægtighed! Hør os, kjære Herre Gud! Giv vor naadige Herre og Konning Fred og et lykkeligt Regimente!, Stedse Seiervinding imod sine Finder Hør os, kjære Herre Gud! Giv vort Raad og Menighed Velsignelse og Veskjærmelse! Hør os, kjære Herre Gud! Vær alle dem bistanding, som ere i Nød og Fare! Hør os, kjære Herre Gud! Forsørge alle dem, som ere hjælpeløse! Hør os, kjære Herre Gud! Miskunde dig over alle Mennesker! Hør os, kjære Herre Gud! Forlad alle vore Fiender, og hjælp dem til at omvende sig! Hør os, kjære Herre Gud! Giv Frugt paa Jorden, og bevar den! Hør os, kjære Herre Gud! O Herre Gud, hør os naadelig! Hør os, kjære Herre Gud! O Jesus Kriste, Guds Søn! Hør os, kjære Herre Gud! 7 O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, miskunde Dig over os! O du Guds Lam, som bar Verdens Synder miskunde dig over os! O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, forlene os din Fred! Kyrie eleison! Gud, miskunde dig over os! 8 Vi have syndet med vore Forfædre, Vi have mishandlet og havt os ugudelig. O Herre, handle ikke med os efter vore Synder, Og betal os ikke efter vore Misgjerninger! O Herre, hør vor Bøn, Og lad vor Røst komme for dig! Amen. Languages: Norwegian
TextAudio

Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!

Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #33 (1897) Topics: By Confession Lyrics: 1 Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig! Kriste eleison, Kriste, miskunde dig! Kyrie eleison, Herre Helligaand, miskunde dig! 2 Herre Gud Fader i Himmelen, miskunde dig over os! Herre Jesu, Verdens Frelsere, miskunde dig over os! Herre Gud Helligaand, sand Tröster mand, miskunde dig over os! 3 Vær os barmhjertig, Spar os, kjære Herre Gud! Vær os barmhjertig, Hjælp os, kjære Herre Gud! 4 Af alle Synder, Fri os kjære Herre Gud! Fra al Vildfarelse, Fri os kjære Herre Gud! Fra alt det som ondt er, Fri os kjære Herre Gud! Fra en uforvarende, ond og brat Død, Fri os kjære Herre Gud! Fra Pestilense, Hunger og dyr Tid, Fri os kjære Herre Gud! Fra Krig og Blodsstyrtning, Fri os kjære Herre Gud! Fra Oprør og Tvedragt, Fri os kjære Herre Gud! Fra utimeligt Veirlig, Fri os kjære Herre Gud! Fra den evige Død, Fri os kjære Herre Gud! 5 For din heilige Fødsels Skyld, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din blodige Sved, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din Pine og Død, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din hellige Jordefærd, Hjælp os, kjære Herre Gud! For din hellige Opstandelse og Himmelfart, Hjælp os, kjære Herre Gud! I vor sidste Time, Paa den yderste Dommedag, Hjælp os, kjære Herre Gud! 6 Vi arme, Syndere gjøre vor Bøn til dig: Hør os, kjære Herre Gud! Styr og regjer din hellige, kristelige Kirke! Hør os, kjære Herre Gud! Hold Kirkens Tjener ved dit salige Ord og id et helligt Levnet! Hør os, kjære Herre Gud! Forhindre alt Kjætteri og Vildfaresle, Hør os, kjære Herre Gud! Og før dem paa den rette Vei, som ere forsørte, Hør os, kjære Herre Gud! Og lad Djævelen og alle Kristendommens Fiender snarlig trædes under vore Fødder! Hør os, kjære Herre Gud! Giv alle dem din Aand og Kraft, som høre dit Ord! Hør os, kjære Herre Gud! Trøst alle dem, som ere bedrøvede og rædde! Hør os, kjære Herre Gud! Giv Konger og Fyrster Fred og Eendrægtighed! Hør os, kjære Herre Gud! Giv vor naadige Herre og Konning Fred og et lykkeligt Regimente!, Stedse Seiervinding imod sine Finder Hør os, kjære Herre Gud! Giv vort Raad og Menighed Velsignelse og Veskjærmelse! Hør os, kjære Herre Gud! Vær alle dem bistanding, som ere i Nød og Fare! Hør os, kjære Herre Gud! Forsørge alle dem, som ere hjælpeløse! Hør os, kjære Herre Gud! Miskunde dig over alle Mennesker! Hør os, kjære Herre Gud! Forlad alle vore Fiender, og hjælp dem til at omvende sig! Hør os, kjære Herre Gud! Giv Frugt paa Jorden, og bevar den! Hør os, kjære Herre Gud! O Herre Gud, hør os naadelig! Hør os, kjære Herre Gud! O Jesus Kriste, Guds Søn! Hør os, kjære Herre Gud! 7 O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, miskunde Dig over os! O du Guds Lam, som bar Verdens Synder miskunde dig over os! O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, forlene os din Fred! Kyrie eleison! Gud, miskunde dig over os! 8 Vi have syndet med vore Forfædre, Vi have mishandlet og havt os ugudelig. O Herre, handle ikke med os efter vore Synder, Og betal os ikke efter vore Misgjerninger! O Herre, hør vor Bøn, Og lad vor Røst komme for dig! Amen. Languages: Norwegian Tune Title: [Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!]
TextPage scan

Jeg arme Synder træde maa

Hymnal: Kirkesalmebog #48 (1893) Topics: By Confession Lyrics: 1 Jeg arme Synder træde maa Med høitbedrøvet Hjerte Til Naadens Dør, at banke paa Og klage der med Smerte: At jeg med Synd Og Ondskabs Dynd Fra Top til Fodesaale Har smitter mig, Saa du hos dig, O Gud, mig ei kan taale. 2 De Synder er foruden Tal, Som jeg med Sorg nu finder, Og mig med bitter Hjertekval I Hu og Tanke rinder. Din Søn det alt Vel har betalt, Der Ynk hans Hjerte rørte; Men jeg har ei Søgt ad den Vei, Som hen til hannem førte. 3 Min Utaknemlighed er stor, Det dølges ingenlunde, Jeg kun med blotte Læbers Ord Og ei af Hjertens Grunde Din Trofasthed, Din Kjærlighed, Din rige Naades Gaver, Som jeg af dig Fik rundelig, Paaskjønt og priset haver. 4 Du haver med Langmodighed Min Bod og Bedring ventet, Du har en Faders Hjerte ted, Til Hevnen mig ei hentet; Din store Flid Fra Nød og Strid Mig ofte har udrevet; Din Hjælpehaand Har Fiendens Baand Saa ofte fra mig drevet. 5 Naar jeg tillukte Hjertets Dør, Du da med Ordets Hammer Tidt banked paa og sagde: Hør! Din Ven staar for dit Kammer; Din Brudgom du Lad op for nu! Du Haanden tidt udrakte, Og rørte mig Hel haardelig, Sligt burde jeg vel agte. 6 Men jeg for dig opkukte ei, Hvor sterkt du vilde banke, Og ud om Ørets lukte Vei Lod jeg din Tale vanke. Hjemføgelsen, O store Ven, Mig ei til dig omvendte, Men jeg fra dig Haardnakkelig Fluks frem i Synden rendte. 7 Nu kunde du med Billighed Forkorte mine Dage, Og støde mig med Vrede ned Til bitter Helveds Plage, Skam burde mig, Som skammelig Lod Synen Hjertet krænke, Dog giver du Mig Tid endnu Mit Bedste at betænke. 8 Naar Hjertet dette grunder paa, Samvittigheden minder, Jeg snart vil fra mig selver gaa, Min Styrke da forsvinder. Hvad Helved er, Hvad Helveds Hær Af Pine, Nød og Plage I Evighed At skjænke veed, Jeg billig burde smage. 9 Men du, al Godheds Kildervæld, Give Naadens Lædskedraaber! Her finder du en tørstig Sjæl, Som trænger, beder, raaber: O Naadesol! Jeg for din Stol Og høie Himmelthrone Nedkaster mig I Stov for dig Med Angers Græde-Tone. 10 I Brystet er der jo paa dig En Naddens Springekilde, O milde Jesu! den du mig I Døden aabne vilde; Af den mon Fred, Trøst Rolighed Til Sjælene udflyde, Lad mig det her, Og Æere der Hos dig omsider nyde! Languages: Norwegian
Text

Jeg arme Synder træde maa

Author: Heermann; Tauler; S. Jonassøn Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #48 (1897) Topics: By Confession Lyrics: 1 Jeg arme Synder træde maa Med høitbedrøvet Hjerte Til Naadens Dør, at banke paa Og klage der med Smerte: At jeg med Synd Og Ondskabs Dynd Fra Top til Fodesaale Har smitter mig, Saa du hos dig, O Gud, mig ei kan taale. 2 De Synder er foruden Tal, Som jeg med Sorg nu finder, Og mig med bitter Hjertekval I Hu og Tanke rinder. Din Søn det alt Vel har betalt, Der Ynk hans Hjerte rørte; Men jeg har ei Søgt ad den Vei, Som hen til hannem førte. 3 Min Utaknemlighed er stor, Det dølges ingenlunde, Jeg kun med blotte Læbers Ord Og ei af Hjertens Grunde Din Trofasthed, Din Kjærlighed, Din rige Naades Gaver, Som jeg af dig Fik rundelig, Paaskjønt og priset haver. 4 Du haver med Langmodighed Min Bod og Bedring ventet, Du har en Faders Hjerte ted, Til Hevnen mig ei hentet; Din store Flid Fra Nød og Strid Mig ofte har udrevet; Din Hjælpehaand Har Fiendens Baand Saa ofte fra mig drevet. 5 Naar jeg tillukte Hjertets Dør, Du da med Ordets Hammer Tidt banked paa og sagde: Hør! Din Ven staar for dit Kammer; Din Brudgom du Lad op for nu! Du Haanden tidt udrakte, Og rørte mig Hel haardelig, Sligt burde jeg vel agte. 6 Men jeg for dig opkukte ei, Hvor sterkt du vilde banke, Og ud om Ørets lukte Vei Lod jeg din Tale vanke. Hjemføgelsen, O store Ven, Mig ei til dig omvendte, Men jeg fra dig Haardnakkelig Fluks frem i Synden rendte. 7 Nu kunde du med Billighed Forkorte mine Dage, Og støde mig med Vrede ned Til bitter Helveds Plage, Skam burde mig, Som skammelig Lod Synen Hjertet krænke, Dog giver du Mig Tid endnu Mit Bedste at betænke. 8 Naar Hjertet dette grunder paa, Samvittigheden minder, Jeg snart vil fra mig selver gaa, Min Styrke da forsvinder. Hvad Helved er, Hvad Helveds Hær Af Pine, Nød og Plage I Evighed At skjænke veed, Jeg billig burde smage. 9 Men du, al Godheds Kildervæld, Give Naadens Lædskedraaber! Her finder du en tørstig Sjæl, Som trænger, beder, raaber: O Naadesol! Jeg for din Stol Og høie Himmelthrone Nedkaster mig I Stov for dig Med Angers Græde-Tone. 10 I Brystet er der jo paa dig En Naddens Springekilde, O milde Jesu! den du mig I Døden aabne vilde; Af den mon Fred, Trøst Rolighed Til Sjælene udflyde, Lad mig det her, Og Æere der Hos dig omsider nyde! Languages: Norwegian
TextPage scan

Ve mig, at jeg saa mangelund

Hymnal: Kirkesalmebog #49 (1893) Topics: By Confession Lyrics: 1 Ve mig, at jeg saa mangelund I Vellyst haver svevet, Og Naadens dyrebare Stund Saa skjødesløs henlevet! Naar Gud sin Naadesol paany Hver Morgen over mig lod gry, Da lukte jeg mit Øie. 2 Ve mig, min Vantro Hjertet saa Som med en Laas og Lænke Tellukte, naar Gud banked paa, Jeg vilde ei betænke, At Jesu Naades mindste Flig Meer end al Verden gjorde rig, Som jeg før havde prøvet. 3 Se, jeg er den forlorne Søn, Som selv sig vilde raade, Og ødte bort sin Arv saa skjøn For skidden Lyst og Baade, Mig smagte ikke Himmel-brød, Men Verdens Lystemad var sød, Nu faar jeg andet finde. 4 Min Vilje dig har Modstand gjort, Og egensindig været, Mit Hjerte lidet eller stort Af dig har ei begjæret; Du var, o Gud, i ringe Agt, Men jeg min Hu af Verdens Magt Og Vellyst lod regiere. 5 Herfor vil din Retfærdighed, At jeg skal Døden smage. Jeg maa i ussel Nøgenhed Fra Verden Afsked tage; I Graven visner jeg som Løv, Jeg raadner i mit eget Støv. Min arme Sjæl fortabes. 6 Samvittigheden Vidne bær, Thi maa jeg reentud sige, At ingen større Synder er I noget Verdens Rige. Dog, naar jeg dig beskuer ret, O Gud, jeg seer, du vil ei det, At jeg skal saa fortvile. 7 Fyldt haver jeg min Ondskabs Skaal, Og stor er denne Maade, Men hvo har dog vel fundet Maal Og Ende paa din Naade? Din Storhed ei of Grænse veed, Men saa er og din Kjærlighed Og Miskund mod os Arme. 8 Hvis Hjertesuk har du ei mødt? Hvis Raab har Gjensvar savnet? Hvo er fra Naadens Alter stødt, Som har det ret omfavnet? Jeg græder, raaber, beder dig, Jeg venter, haaber – Jesu! mig Lad Trøst og Redning finde! 9 O Gud, min Synd du sænke ned, Hvor Havet dybt mon være, Ifør mig din Retfærdighed, Forny mig til dine Ære, Mig her et helligt Hjerte giv! Saa faar mit Støv vel engang Liv, Som ei har Død i Vente. Languages: Norwegian

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.