So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Instance Results

Topics:by+eucharist
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 41Results Per Page: 102050
TextPage scan

O Jesu, for din Alterfod

Hymnal: Kirkesalmebog #58 (1893) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 O Jesu, for din Alterfod Vi komme her at knæle, Og søge der en Helsebod For vore syge Sjæle. Vi komme paa dit Guddoms-Ord Som Gjæster til dit Bryllups-Bord, At mættes af din Manna, Giv os en salig Smag derpaa, At vi til Pris dig synge maa Et frydfuldt Hosianna. 2 En større Skat en ønskes kan Af alt det, man kan have, End at vor egen Frelsermand Os giver til en Gave. Han siger saa, den Himmel-Ven: Det er mit Legen, tager hen, Mit Blod jeg vil forære! Vi faa ham vist saa som han er, Vi faa ham paa vor Tros Begjær, Hvad kan der større være! 3 Og om jeg ikke kan forstaa Guds Vei og skjulte Maade, Jeg tviler intet dog derpaa, Men lader Herren raade. En sattig Gjæst har og et Rum I Herrens Hus og Helligdom, Min Jesus mig der møder; Om jeg ei lige veed hans Vei, Han dog mig, arme Synder, ei Bort fra sit Bord udstøder. 4 O kristne Folk, saa kommer nu Og hjælper os at sjunge; Vi komme Jesu Død ihu, Og vidne med vor Tunge: Tak, tak, o søde Jesu Krist! Tak for alt godt, os er bevist, Tak for din Død, din Pine, Tak for du var saa tryg en Ven, At du dig selv har givet hen, Kjøbt os at være dine! 5 Pris være dig for hver en Gang, Du mætted vore Sjæle, Pris være dig, som hjalp af Trang, Naar Synd os vilde kvæle! Gud Fader selv af Himmerig Til evig Tid velsigner dig, Som bar dn tunge Byrde, Du lydig hen til Døden gaar, Og løste de fortabte Faar Fra den, os vilde myrde. 6 Dit Minde skal, o Jesu, staa Uglemt i Sind og Tanke, Velsignet i hver lønlig Vraa, Hvor fromme Hjerter banke; Og hvor der brydes helligt Brød, Der skal forkyndes Herrens Død Blandt unge Folk og gamle, Indtil du synlig kommer frem I Skyen, os at hente hjem, Og i dit Rige samle. Languages: Norwegian
Text

O Jesu, for din Alterfod

Author: Petter Dass Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #58 (1897) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 O Jesu, for din Alterfod Vi komme her at knæle, Og søge der en Helsebod For vore syge Sjæle. Vi komme paa dit Guddoms-Ord Som Gjester til dit Bryllups-Bord, At mættes af din Manna, Giv os en salig Smag derpaa, At vi til Pris dig synge maa Et frydfuldt Hosianna. 2 En større Skat en ønskes kan Af alt det, man kan have, End at vor egen Frelsermand Os giver til en Gave. Han siger saa, den Himmel-Ven: Det er mit Legen, tager hen, Mit Blod jeg vil forære! Vi faa ham vist saa, som han er, Vi faa ham paa vor Tros Begjær, Hvad kan der større være! 3 Og om jeg ikke kan forstaa Guds Vei og skjulte Maade, Jeg tviler intet dog derpaa, Men lader Herren raade. En sattig Gjest har og et Rum I Herrens Hus og Helligdom, Min Jesus mig der møder; Om jeg ei lige veed hans Vei, Han dog mig, arme Synder, ei Bort fra sit Bord udstøder. 4 O kristne Folk, saa kommer nu Og hjælper os at sjunge; Vi komme Jesu Død ihu, Og vidne med vor Tunge: Tak, tak, o søde Jesu Krist! Tak for alt Godt, os er bevist, Tak for din Død, din Pine, Tak for du var saa tryg en Ven, At du dig selv har givet hen, Kjøbt os at være Dine! 5 Pris være dig for hver en Gang, Du mætted vore Sjæle, Pris være dig, som hjalp af Trang, Naar Synd os vilde kvæle! Gud Fader selv af Himmerig Til evig Tid velsigner dig, Som bar dn tunge Byrde, Du lydig hen til Døden gaar, Og løste de fortabte Faar Fra den, os vilde myrde. 6 Dit Minde skal, o Jesu, staa Uglemt i Sind og Tanke, Velsignet i hver lønlig Vraa, Hvor fromme Hjerter banke; Og hvor der brydes helligt Brød, Der skal forkyndes Herrens Død Blandt unge Folk og gamle, Indtil du synlig kommer frem I Skyen, os at hente hjem, Og i dit Rige samle. Languages: Norwegian Tune Title: [O Jesu, for din Alterfod]
TextPage scan

Dyre Bord, som Jesus dækker

Hymnal: Kirkesalmebog #59 (1893) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 Dyre Bord, som Jesus dækker, Hvor han Livets Brød mig rækker, Hvor jeg hans Blods Bæger faar, Mig til Frelse stor i Nøden, Men til Ansvar Dom og Døden, Om jeg hen uværdig gaar. 2 Se, jeg kommer, Naadens Kilde, For dit Aasyn mig at stille, Tag imod din arme Gjæst! Buden tager jeg her Sæde, Før mig i dit Bryllupsklæde, Pryd mig, som dig synes bedst! 3 O, du bedste Ven, som findes, Herre Jesu, vil du mindes Mig, dit Faar paa vilden Sti; Hent mig, tag min Synderbyrde, Hjælp mig, hjælp mig, gode Hyrde, Til din Hegning frelst og fri! 4 Mæt min Sjæl, som hungrer ilde, Sluk min Tørst, al Naadens Kilde! Red mig, thi jeg er i Nød! Vær mit Lys, jeg er bedrøvet, Vær min Kraft, som bort er røvet, Vær mit Liv, thi jeg er død! 5 Se, her for din Fod jeg ligger, Synder arm, som Naade tigger, Jesus, ak forskyd ei mig! Naadig se til al min Smerte, Hør det Suk, som fra mit Hjerte Fuldt af Anger søger dig! 6 Vær velsignet, Legem, saaret, Som har Verdens Synder baaret, Vær velsignet dyre Blod! Livsens Brød og Livsens Bæger, Som mig styrker, som mig læger, Som gjør al min Vaande god! Languages: Norwegian
Text

Dyre Bord, som Jesus dækker

Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #59a (1897) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 Dyre Bord, som Jesus dækker, Hvor han Livets Brød mig rækker, Hvor jeg hans Blods Bæger faar, Mig til Frelse stor i Nøden, Men til Ansvar Dom og Døden, Om jeg hen uværdig gaar. 2 Se, jeg kommer, Naadens Kilde, For dit Aasyn mig at stille, Tag imod din arme Gjest! Buden tager jeg her Sæde, Før mig i dit Bryllupsklæde, Pryd mig, som dig synes bedst! 3 O du bedste Ven, som findes, Herre Jesu, vil du mindes Mig, dit Faar paa vilden Sti; Hent mig, tag min Synderbyrde, Hjælp mig, hjælp mig, gode Hyrde, Til din Hegning frelst og fri! 4 Mæt min Sjæl, som hungrer ilde, Sluk min Tørst, al Naadens Kilde! Red mig, thi jeg er i Nød! Vær mit Lys, jeg er bedrøvet, Vær min Kraft, som bort er røvet, Vær mit Liv, thi jeg er død! 5 Se, her for din Fod jeg ligger, Synder arm, som Naade tigger, Jesus, ak forskyd ei mig! Naadig se til al min Smerte, Hør det Suk, som fra mit Hjerte Fuldt af Anger søger dig! 6 Vær velsignet, Legem, saaret, Som har Verdens Synder baaret, Vær velsignet dyre Blod! Livsens Brød og Livsens Bæger, Som mig styrker, som mig læger, Som gjør al min Vaande god! Languages: Norwegian Tune Title: [Dyre Bord, som Jesus dækker]
Text

Dyre Bord, som Jesus dækker

Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #59b (1897) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 Dyre Bord, som Jesus dækker, Hvor han Livets Brød mig rækker, Hvor jeg hans Blods Bæger faar, Mig til Frelse stor i Nøden, Men til Ansvar Dom og Døden, Om jeg hen uværdig gaar. 2 Se, jeg kommer, Naadens Kilde, For dit Aasyn mig at stille, Tag imod din arme Gjest! Buden tager jeg her Sæde, Før mig i dit Bryllupsklæde, Pryd mig, som dig synes bedst! 3 O du bedste Ven, som findes, Herre Jesu, vil du mindes Mig, dit Faar paa vilden Sti; Hent mig, tag min Synderbyrde, Hjælp mig, hjælp mig, gode Hyrde, Til din Hegning frelst og fri! 4 Mæt min Sjæl, som hungrer ilde, Sluk min Tørst, al Naadens Kilde! Red mig, thi jeg er i Nød! Vær mit Lys, jeg er bedrøvet, Vær min Kraft, som bort er røvet, Vær mit Liv, thi jeg er død! 5 Se, her for din Fod jeg ligger, Synder arm, som Naade tigger, Jesus, ak forskyd ei mig! Naadig se til al min Smerte, Hør det Suk, som fra mit Hjerte Fuldt af Anger søger dig! 6 Vær velsignet, Legem, saaret, Som har Verdens Synder baaret, Vær velsignet dyre Blod! Livsens Brød og Livsens Bæger, Som mig styrker, som mig læger, Som gjør al min Vaande god! Tune Title: [Dyre Bord, som Jesus dækker]
TextPage scan

Du Livsens Brød, Immanuel

Hymnal: Kirkesalmebog #60 (1893) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 Du Livsens Brød, Immanuel, Maa dig en Synder have, Som kommer med en hungrig Sjæl, Og trænger til din Gave, Saa beder jeg ydmygelig, Du vilde selv berede mig En værdig Gjæst at blive! 2 Paa grønne Enge lede du Idag min Sjæl til Føde, Indgyde i min Aand og Hu De Livsens Strømme søde! Her er jeg, syndig, arm og træt, Kom, vederkvæg mig med en Ret Udaf din Naades Fylde! 3 Du hjertesøde Himmel-Brød, Tilsted, at jeg maa skrige Til dig i Hungers haarde Nød, Jeg finder ei din Lige; Ret Bryllups-Klædning skjænk du mig, At jeg maa sidde værdelig Tilbords blandt dine Venner! 4 Driv bort alt Had og Bitterhed, O Jesu, af mit Hjerte, Og lad al Synd og Ondskab leed Mig dybt i Sjælen smerte; Du Paaskelam, som med dit Blod Min Sjæls Fordærver stod imod, Hjælp, jeg dig ret kan nyde! 5 Jeg ussel, syg og saaret er, Din Haand lad mig helbrede, Oplys de Øine, som ei ser, Min Mund til Lov berede! Jeg er fordømt, miskunde dig, Jeg er fortabt, opleed du mig, Hjælp mig af al min Vaade! 6 Min Brudgom sød, kom ind til mig, Og bo udi mit Hjerte, Lad mig i Troen favne dig, Det lindre kan min Smerte; Ak, lad din søde Kjærlighed Saa føles, at jeg ikke veed Af anden Sag at sige! 7 Du Livsens Brød, o Jesu Krist, Kom, giv mig dig at smage, Kom blodig Kilde, som forvist Al Vanmagt kan borttage! Jeg er i dig og du i mig Immanuel, evindelig Skal vi tilsammen blive! Languages: Norwegian
Text

Du Livsens Brød, Immanuel

Author: J. Rist; Ukj.; J. Arnd Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #60 (1897) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 Du Livsens Brød, Immanuel, Maa dig en Synder have, Som kommer med en hungrig Sjæl, Og trænger til din Gave, Saa beder jeg ydmygelig, Du vilde selv berede mig En værdig Gjest at blive! 2 Paa grønne Enge lede du Idag min Sjæl til Føde, Indgyde i min Aand og Hu De Livsens Strømme søde! Her er jeg, syndig, arm og træt, Kom, vederkvæg mig med en Reet Udaf din Naades Fylde! 3 Du hjertesøde Himmel-Brød, Tilsted, at jeg maa skrige Til dig i Hungers haarde Nød, Jeg finder ei din Lige; Ret Bryllups-Klædning skjænk du mig, At jeg maa sidde værdelig Tilbords blandt dine Venner! 4 Driv bort alt Had og Bitterhed, O Jesu, af mit Hjerte, Og lad al Synd og Ondskab leed Mig dybt i Sjælen smerte; Du Paaskelam, som med dit Blod Min Sjæls Fordærver stod imod, Hjælp, jeg dig ret kan nyde! 5 Jeg ussel, syg og saaret er, Din Haand lad mig helbrede, Oplys de Øine, som ei ser, Min Mund til Lov berede! Jeg er fordømt, miskunde dig, Jeg er fortabt, opleed du mig, Hjælp mig af al min Vaade! 6 Min Brudgom sød, kom ind til mig, Og bo udi mit Hjerte, Lad mig i Troen favne dig, Det lindre kan min Smerte; Ak, lad din søde Kjærlighed Saa føles, at jeg ikke veed Af anden Sag at sige! 7 Du Livsens Brød, o Jesu Krist, Kom, giv mig dig at smage, Kom blodig Kilde, som forvist Al Vanmagt kan borttage! Jeg er i dig og du i mig Immanuel, evindelig Skal vi tilsammen blive! Languages: Norwegian
TextPage scan

Stat op med Fryd og tag imod

Hymnal: Kirkesalmebog #61 (1893) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 Stat op med Fryd og tag imod Det Livsens Brød, dig bydes, Og Livsens Drik, din Jesu Blod, Som for din Synd udgydes! Det af din Frelsers Haand du faar, Som flød udaf hans dybe Saar: Drik Sjæl, at Tørsten stilles! 2 Dog kast først bort din Syndeham, Beed Gud, han vil tilstede, At du maa kaste paa din Skam Retfærdighedens Klæde. Den Helligaand kald ivrig paa, At han dig helliggjøre maa, Og værdelig berede. 3 Saa skal Guds Lam, din Jesus Krist, Som for dig er hengivet, Din rette Brudgom blive vist, Og holde dig ved Livet, Og du, mit Hjerte, være skal Det Herrens Hus, den Himmelsal, Hvor han vil Bryllup holde. 4 Nu Herre, mine Suk veed du, Til dig jeg mig henvender, O beed din Fader, at han nu Den Helligaand mig sender, At ei min Tro aflade maa, Og jeg ei Dommen her skal faa, Om jeg uværdig kommer. 5 I Engle, kommer og mig hen Til Herrens Bord ledsager! Trods Synden, Døden, Djævelen Og alle Verdens Plager– Min Jesus kommer straks til mig, Af Hjerte, vær beredt, og sig: Her er jeg, Jesu kjære! Languages: Norwegian
Text

Stat op med Fryd og tag imod

Author: J. F. Mayer; Birgitte Kaas Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #61 (1897) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 Stat op med Fryd og tag imod Det Livsens Brød, dig bydes, Og Livsens Drik, din Jesu Blod, Som for din Synd udgydes! Det af din Frelsers Haand du faar, Som flød udaf hans dybe Saar: Drik Sjæl, at Tørsten stilles! 2 Dog kast først bort din Syndeham, Beed Gud, han vil tilstede, At du maa kaste paa din Skam Retfærdighedens Klæde. Den Helligaand kald ivrig paa, At han dig helliggjøre maa, Og værdelig berede. 3 Saa skal Guds Lam, din Jesus Krist, Som for dig er hengivet, Din rette Brudgom blive vist, Og holde dig ved Livet, Og du, mit Hjerte, være skal Det Herrens Hus, den Himmelsal, Hvor han vil Bryllup holde. 4 Nu Herre, mine Suk veed du, Til dig jeg mig henvender, O beed din Fader, at han nu Den Helligaand mig sender, At ei min Tro aflade maa, Og jeg ei Dommen her skal faa, Om jeg uværdig kommer. 5 I Engle, kommer og mig hen Til Herrens Bord ledsager! Trods Synden, Døden, Djævelen Og alle Verdens Plager– Min Jesus kommer straks til mig, Af Hjerte, vær beredt, og siig: Her er jeg, Jesu kjære! Languages: Norwegian
TextPage scan

Vi komme, Herre Jesu Krist

Hymnal: Kirkesalmebog #62 (1893) Topics: By Eucharist Lyrics: 1 Vi komme, Herre Jesu Krist, Fordi du os har buden, Thi ingen Synder, det er vist, Kan være dig foruden; Om denne dyre Nadverds Skat, Din Kjærlighed til Minde sat, Vi stikke os til Sæde. 2 O Jesu, gjør os selv bered, Lad vorde os til Baade! Ifør os din Retfærdighed Ved din Aands Kraft og Naade! Giv, vi som værdig' Gjæster maa Forenes saa med dig vi faa Deel i din Død til Livet! 3 Bliv du i os, at vi i dig Maa indtil Enden blive, Lad Synd og Død og Satans Svig Os ikke fra dig rive! Lad os ved dette Maaltids Mad I Aanden blive mæt og glad, Og eie alt Guds Rige! Languages: Norwegian

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.