"En salig stund skall det visst bli"

Representative Text

1 Ack Jesus, jag är hjärtligt glad,
Att du åt mig beredt en stad,
Ditt själen säkert flytta får,
När hon ur denna hyddan går.

2 Allt hvad i världen kallas godt,
Är idel skugga mot den lott,
Som hag får full besittning af,
När kroppen dör och läggs i graf.

3 Ehvad jag tänker, talar, gör,
Så kommer det mig saligt för:
Jag får väl snart gå hem i frid
Och slippa världens myckna strid.

4 En salig stund skall det visst bli,
Som gör från nöd mig evigt fri;
Då blir en rätt förlossningsdag.
Min Jesus, mig snart till dig tag!

5 När dig behagar, Jesus from,
Tag hem din dyra egendom!
Jag af din kärleks öfverflöd
Har all min fröjd i lif och död.


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #117

Text Information

First Line: Ack, Jesus, jag är hjärtligt glad
Title: "En salig stund skall det visst bli"
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Tune

DUKE STREET

First published anonymously in Henry Boyd's Select Collection of Psalm and Hymn Tunes (1793), DUKE STREET was credited to John Hatton (b. Warrington, England, c. 1710; d, St. Helen's, Lancaster, England, 1793) in William Dixon's Euphonia (1805). Virtually nothing is known about Hatton, its composer,…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #117

Suggestions or corrections? Contact us