Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Den sanna lyckan

Ack, salig, ack salig den själen, som tror

Tune: [Ack, salig, ack salig den själen, som tror]
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Ack, salig, ack, salig den själen, som tror,
Och endast af sin Jesus i allting beror;

2 Som, trots hvad hon erfar och känner och ser,
Ej kastar bort den trösten, som ordet dock ger.

3 Ty känslan den skiftar ju stund efter stund,
Men friden, se, den hvilar på säkrare grund.

4 Och ordet det säger _ o tröst i all nöd! –
Vår Gud han är förlikt genom medlarens död.

5 Vi hafva förlossning igenom hans blod,
O, att blott hela världen den saken förstod!

6 Ty hvad är all lycka i världen mot den,
Att städse Här få hafva sin Gud till sin vän!

7 Att midt under jordlifvets oro och strid
På djupet uti hjärtat dock hafva Guds frid.

8 Den friden, o Jesus, förvare oss här,
Tills vi en gång få se dig med fröjd som du är.


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #88

Text Information

First Line: Ack, salig, ack salig den själen, som tror
Title: Den sanna lyckan
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Barnvannens Lyra #d3

TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #88

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements