We ask for donations here just twice a year, and this is one of those times. So, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Last month, our Hymnary website had almost 1 million visitors from around the world: people like you who love hymns. To serve our users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

Ak vidste du som gaar i Syndens Laenke

Ak vidste du som gaar i Syndens Laenke

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 7 hymnals

Representative Text

1 Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke,
Hvor haardt det er, det Satans Slaveri,
Du skulde dig ei Øieblik betænke,
At søge den, som dig kan gjøre fri!
Ak, hvilken salig Dag du fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

2 Ak, kjendte du Guds Naades søde Rige,
Hvor godt det er at høre Jesus til,
Du skulde ei imod hans Naade krige,
Som dig endnu saa gjerne hjælpe vil!
Ak, hvilken Seir Guds Kirke fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

3 Ak, tænkte du til evig Tid at brænde,
Hvor svart det er, naar Lystens Drøm forgaar,
Hvor skulde du med Graad til ham dig vende,
Som mod dig med udstrakte Arme staar!
Ak, hvilket Tab dog Satan fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

4 Ak, trode du, at man sig ei kan drømme
I Himlen ind, – det ei saa let er gjort–
Hvor skulde du din Lunkenhed fordømme,
Og lede om den rette snevre Port!
Ak, hvilken Jammer Ende fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

5 Ak, skjønte du, hvor godt det er at lande
I Paradis, hvor Glæden er saa sød,
Du skulde snart al Verdens Lyst forbande,
Og haste hen til Jesu milde Skjød.
Ak, hvilken Fryd Guds Engle fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

6 Ak, vilde du nu een for alle Gange
Dig give ind i Bod og Bøn og Strid,
Hvor skulde du af Jesu Naade fange,
Hvor skulde du ham finde mild og blid!
Ak hvilken Hvile Sjælen fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

7 Ak, skulde du dig dertil lade tigge?
Det gjælder dog din egen Sjæle-Tarv;
Det er saa haardt i Helved at ligge,
Det gjør saa godt at tage Himlens Arv!
Ak, hvilken evig Fryd du fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

8 Ak, kunde du–du kunde, om du vilde–
Dog gribe ret Guds milde Hjerte fat!
Nu kan det ske, nu, før det er for silde,
Det mørknes alt mod Evighedens Nat.
Ak, hvilken Glæde Jesus fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #507

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Ak vidste du som gaar i Syndens Laenke
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Danish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d12

TextPage Scan

Kirkesalmebog #507

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #507a

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #507b

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #335

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #507

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d12

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.