Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Ak vidste du som gaar i Syndens Laenke

Ak vidste du som gaar i Syndens Laenke

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke,
Hvor haardt det er, det Satans Slaveri,
Du skulde dig ei Øieblik betænke,
At søge den, som dig kan gjøre fri!
Ak, hvilken salig Dag du fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

2 Ak, kjendte du Guds Naades søde Rige,
Hvor godt det er at høre Jesus til,
Du skulde ei imod hans Naade krige,
Som dig endnu saa gjerne Hjælpe vil!
Ak, hvilken Seir Guds Kirke fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

3 Ak, tænkte du til evig Tid at brænde,
Hvor svart det er, naar Lystens Drøm forgaar,
Hvor skulde du med Graad til ham dig vende,
Som mod dig med udstrakte Arme staar!
Ak, hvilket Tab dog Satan sik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

4 Ak, trode du, at man sig ei kan drømme
I Himlen ind,–det ei saa let er gjort–
Hvor skulde du din Lunkenhed fordømme,
Og lede om den rette snevre Port!
Ak, hvilken Jammer Ende sik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

5 Ak, skjønte du, hvor godt det er at lande
I Paradis, hvor Glæden er saa sød,
Du skulde snart al Verdens Lyst forbande,
Og haste hen til Jesu milde skjød.
Ak, hvilken Fryd Guds Engle fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

6 Ak, vilde du nu een for alle Gange
Dig give ind i Bod og Bøn og Strid,
Hvor skulde du af Jesu Naade fange,
Hvor skulde du ham finde mild og blid!
Ak hilken Hvile Sjælen fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

7 Ak, skulde du dig dertil lade tigge?
Det gjælder dog din egen sjæle-Tarv;
Det er saa haardt i Helved at ligge,
Det gjør saa godt at tage Himlens Arv!
Ak, hvilken evig Fryd du sik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

8 Ak, kunde du–du kunde, om du vilde–
Dog gribe ret Guds milde Hjerte fat!
Nu kan det ske, nu, før det er for silde,
Det mørknes alt mod Evighedens Nat.
Ak, hvilken Glæde Jesus fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #507

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Ak vidste du som gaar i Syndens Laenke
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Danish

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d12
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #507
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #335Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #507Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d12
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements