Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Befal du dine veie

Representative Text

1 Befal du dine Veie
Og al din Hjertesorg
Til hans trofaste Pleie,
Som bor i Himlens Borg!
Han, som kan Stormen binde
Og lede Bølgen glaa,
Han kan og Veien finde,
Hvorpaa din Fod kan gaa.

2 Paa Herren maa du agte,
Hvis det dig vel skal gaa.
Hans Gjerning du betragte,
Hvis din skal vel bestaa.
Ved Sorg og selvvalgt Plage
Du Intet retter ud;
Thi Intet kan du tage,
Alt kan du faa af Gud.

3 Din Trofasthed og Naade,
O Fader, ved og ser,
Hvad skade kan og baade
Det skrøbelige Ler.
Og hvad du har for Øie,
Det sker, o st"rke Gud!
Og Alting sig maa føie
Dit Raad at føre ud.

4 Vei har du alle steder,
Dig Midler sattes ei,
Kin Naade du udspreder,
Kun Lys er al din Vei;
Din Gjerning kan ei hvile,
Ei standses kan dit Fjed,
Naar du til os vil ile
Med Hjælp og Bistand ned.

5 Om alle Helvedmagter
Her trodse og modstaa,
det du for Intet agter,
Vil ei tilbage gaa.
Hvo kan mod dig vel stande,
Som slynger Lynets Pil?
Hvo vover at forbande,
Naar du velsigne vil?

6 Saa haab da, haab mit Hjerte!
Vær trøstig, uforsagt!
Gud snart kan al din Smerte
Borttage ved sin magt.
Vent kun til Tiden kommer,
Da han vil Hjælp bete,
Da skal hans blide Sommer
Du snart med Glæde se!

7 Op, op mit arme Hjerte,
Sig Sorgen nu god Nat,
Lad fare kun den Smerte,
Dig tynger og gjør mat!
Du er dog ei den Herre,
Som Alting raade skal,
gud monne Sceptret b"re,
Han styrer Alting vel.

8 Ham, Ham du lade raade,
Han er en Konge vis!
Du love vil hans Naade
Og sjunge høit hans Pris,
Naar han ved sit det store
Og underfulde Naad
Aftørre vil din Taare
Og standse al din Graad.

9 Maaske han noget bier,
Før klart han viser sig,
Og til dit Raad han tier,
Som hørte han ei dig,
Ja i din bitre Pine
Maaske dig synes kan,
At han forglemmer Sine,
Som bo i Smertens Land.

10 Men, hvis han nu mon finde,
At du ham bliver tro,
Skal snart din Angest svinde
Og skiftes om til Ro;
Naar midst du selv det tænker,
Han løser Hjertets Baand
Og bryder selv de Lænker,
Som trykke tungt din Aand.

11 O Herre, gjør en Ende
Paa al vor sorg og Nød,
Din Styrke du os sende,
Og tag indtil vor DOd
I din trofaste Pleie
Vort legem, Sjæl og Sind,
Da føre vore Veie
Os vist i Himlen ind!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #113

Translator: S. J. Stenersen

(no biographical information available about S. J. Stenersen.) Go to person page >

Author: Paul Gerhardt

Gerhardt, Paulus, son of Christian Gerhardt, burgomaster of Gräfenhaynichen, near Wittenberg, was born at Grafenhaynichen, Mar. 12, 1607. On January 2, 1628, he matriculated at the University of Wittenberg. In the registers of St. Mary's church, Wittenberg, his name appears as a godfather, on July 13, 1641, described still as "studiosus," and he seems to have remained in Wittenberg till at least the end of April, 1642. He appears to have gone to Berlin in 1642 or 1643, and was there for some time (certainly after 1648) a tutor in the house of the advocate Andreas Barthold, whose daughter (Anna Maria, b. May 19, 1622, d. March 5, 1668) became his wife in 1655. During this period he seems to have frequently preached in Berlin. He was appoint… Go to person page >

Text Information

First Line: Befal du dine veie
Translator: S. J. Stenersen
Author: Paul Gerhardt
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Boerneharpen. 3. del. En Sangbog for Uge-og Sondagsskolen og Hjemmet #d5

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #113

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d25

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements