Bevara, Gud, vårt fosterland

Representative Text

1 Bevara, Gud, vårt fosterland,
Håll öfver det din starkhets hand,
Och var dess hägn i strid som frid,
I sorgens som i glädjens tid!

2 Här se vi hvad vi älska lärt,
Hvad vi på jorden skatta kärt,
Ej fjärran finns en bygd, ej när,
Som är för oss hvad denna är.

3 Gud, skydda detta kuar land,
Från haf till haf, från strand till strand,
Sänk öfver det din milda vård,
Som sommardagg på rosengård!

4 Välsigna hvarje trofast själ,
Som önskar det af hjärtat fäl,
Men slå hvart ondskans uppsåt ned,
Som vill dess fall och stördess fred!

Source: Lutherförbundets Sångbok #S118

Author: Johann Ludvig Runeberg

Runeberg, Johan Ludvig. (Jacobstad, Finland, February 5, 1804--May 6, 1877, Borgå). Lutheran. Educated at University of Åbo. Secretary to the Council of the University, 1830-1836. Chair of Latin at Borgå College, 1837-1847; rector, 1847-1850. Author of The Grave of Perrho, 1831, verse romances of Finnish life; The Elk Hunter; Hanna, and Fänrik Ståls sänger, patriotic poems on the war of independence. National poet of Finland. Editor of the Swedish hymnal for the Finnish church, 1857, which included 57 of his texts and nine of his translations or revisions. Author of "Hur ljuft det är att komma" (What Joy There Is in Coming). --Likely J. Irving Erickson, DNAH Archives Go to person page >

Text Information

First Line: Bevara, Gud, vårt fosterland
Author: Johann Ludvig Runeberg
Meter: 8.8.8.8
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Tune

LES COMANDEMENS DE DIEU

LES COMMANDEMENS (French for "the commandments"), a rich and graceful tune in the Hypo-Ionian mode (major), was used in the Genevan Psalter (1547) for the Decalogue and for Psalm 140, and later in British psalters and in the Lutheran tradition. The first setting in the Psalter Hymnal derives from Cl…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S118

Svenska Psalm-Boken af År 1819 #530

Suggestions or corrections? Contact us