Den christelig' Kirkes Alderdom

Den christelig' Kirkes Alderdom

Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Den christelig' Kirkes Alderdom
Vi Christne ville betænke,
Svag er den arme Christendom,
Den Alderens Brøst mon krænke
I denne sidste Verdsens Tid,
Mens Djævlen mest bruger al sin Flid,
Vil Guds Folk plat nedsænke.

2 Forargelse, Vold og Kjætteres Svig
Med slemme Synder og mange
Guds Krike gjør svag og skrøbelig,
Vil hende tage til Fange.
Mangfoldelig er og Syndsens Straf,
Til Guds Børn graves saa mangen Grav,
Guds Børn ere nu fast bange.

3 Fast ere nu alle lande forvendt
Til Ryggeløshed og Elende,
Den gamle Styrke og Kraft er skjændt,
Og skrøbelig Verdsens Ende.
Ret Lærdom og Levnet, Trøstighed,
Tro, Kjærlighed og Enighed
Kan vi formindsket kjende.

4 O Herre, du loved' din Christenhed,
Du vil hende løfte og bære
Indtil hendes Alderdommes tid,
Naar hun graahærdet monne være,
Du vil hende som dit Legem vel
Saa styrke og frelse til Liv og Sjæl,
At hun dig stedse kan ære.

5 O Jesu Christe, Mand og Gud,
Af Hjertet vil jeg dig bede,
Se til din arme gamle Brud,
Hendes BrOst og Rynker lede
Med din Retfærdigheds Kjortel bold
Du skjul, og hende til Gode hold,
At hun er svag og græder!

6 Styrk du og varm hende med din Aand,
At hun dig Ord kan gjemme,
I god Samvittighed Troen sand,
Og Kjærlighed ikke forsømme,
Man frygte dig og med godt Taal
Flitteligen udstaa Modgang al
Og Bønne ei forglemme!

7 O Herre, du est Brudgommen vist,
Bliv hos din Christenhed kjære!
Din Brud beskjærme fra Djævelens List,
Fra Vold og Kjætters Lære!
TrOst hend her i Bedrøvelse al,
Og før hende ind i Himmerige Sal
Til evig Fryd og Ære!

Text Information

First Line: Den christelig' Kirkes Alderdom
Language: Norwegian
Publication Date: 1903
Notes: Mel. Af Dydsens Nød raaber jeg; Author/Translator from index: Thomas K. Hygum
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #379

Suggestions or corrections? Contact us