Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Den lyse Dag forgangen er

Den lyse Dag forgangen er

Author: Hans Chr. Sthen
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Den lyse Dag forgangne er,
Og Natten hun hænger os paa,
O Jesus Krist, vor Herre kjær,
Du altid hos os blive maa!
Glæde os Gud i Himmerig!

2 Du er det evig' Guddoms Lys,
Det tro vi og bekjende,
Kom til os i vort Hjertes Hus,
Med Naaden os optænde!
Glæde os Gud i Himmerig.

3 Du er vor Vægter tryg og tro,
Du vil os ei undfalde,
Paa dig vi bytte vil og bo,
I al vor Nød paakalde!
Glæde os Gud i Himmerig!

4 Til Arbeid er Dage on Umag,
Det kan hver hos sig merke,
Men Natten er til Ro og Mag,
De trætte Lemmer at styrke.
Glæde os Gud i Himmerig!

5 Bevar os Gud i denne Nat
Fra Djævlens listige Pile,
I alskens Fare med os stat,
Giv os god Ro og Hvile!
Glæde os Gud i Himmerig!

6 Vi os befale i din Vold,
Naar vi vore Øine lukke,
Gud være selv vort Skjul og Skjold
Mod alt Ondt, os kan trykke!
Glæde os Gud i Himmerig!

7 Giv os en rolig Nat og god,
Lad os i Synd ei sovne,
Ei gjøre det, dig er imod,
Og ei i Sorgen vaagne!
Glæde os Gud i Himmerig!

8 Saa vil vi imorgen love dig,
Din Godhed glad bekjende,
Og siden sødt i Himmerig
Dig prise uden Ende.
Glæde os Gud i Himmerig!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #610

Author: Hans Chr. Sthen

(no biographical information available about Hans Chr. Sthen.) Go to person page >

Text Information

First Line: Den lyse Dag forgangen er
Author: Hans Chr. Sthen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d51
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #610
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #479Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #610Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d42
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements